Fundacja

Fundacja TVS została założona w czerwcu 2010 roku przez zarząd TVS. Swoją działalność rozpoczęła 1 listopada.

Celem Fundacji TVS jest niesienie pomocy tym, którzy są w potrzebie. Kładziemy szczególny nacisk na pielęgnowanie wartości rodzinnych oraz upowszechnianie i ochronę Praw Dziecka. Dostrzegamy wielką siłę w wysokim poziomie edukacji dzieci i młodzieży, stąd idea wspierania szkolnictwa wyższego oraz oświaty. Podejmujemy działania mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, integrację europejską, a także pomoc Polonii i Polakom za granicą. Nie zapominamy również o ważnych inicjatywach proekologicznych i ochronie dziedzictwa przyrodniczego. Naszym atutem jest przekaz telewizyjny. W reportażach, które prezentujemy na antenie, poznajemy bliżej ludzi, którzy oczekują pomocy. Wierzymy, że Państwo widząc te osoby otworzą swoje serce. Liczymy na Państwa empatię i pomoc. Jesteśmy pełni optymizmu patrząc w przyszłość. Wierzymy, że wspólnie możemy pokonać ludzkie nieszczęście i wprowadzić w życie osób biednych, chorych i starszych choć promyk nadziei.

Nasze działania mają charakter bezinteresownej pomocy. Działamy na zasadach wolontariatu, a za swoją pracę na rzecz fundacji i jej podopiecznych nie pobieramy wynagrodzenia. Nagrodą dla nas jest świadomość, że najmniejszy gest może odmienić czyjeś życie.

Dochody Fundacji pochodzą z:

1.Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów.

2.Dotacji, datków i subwencji.

3.Dochodów uzyskanych ze zbiórek, imprez publicznych i akcji promocyjnych prowadzonych przez Fundację przy udziale TVS lub innych osób.

4.Zysku z lokat w bankach.

Zarząd fundacji:

Arkadiusz Hołda – Prezes Fundacji TVS

Beata Hołda – Wiceprezes Fundacji TVS

Małgorzata Piechoczek – Wiceprezes Fundacji TVS

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close