O SZKOLENIU:

Inteligencja emocjonalna nie jest cechą wrodzoną, możemy ją jednak kształtować. Jeśli nam się to udaje, zyskujemy zupełnie nowy sposób myślenia o sobie i innych.  Współczesna nauka dowodzi, że sukces zależy od umiejętności kierowania emocjami co najmniej w takim stopniu, jak zdolności intelektualne. W ramach szkolenia postaramy się znaleźć drogę do tego, aby nasze emocje były pomocą, a nie przeszkodą w osiąganiu celów.

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA:

Uczestnicy podczas szkolenia poznają: teorie dotyczące powstawania reakcji emocjonalnej i jej rozwoju, znaczenie inteligencji emocjonalnej w różnych obszarach życia, typy emocjonalności, sposoby wyrażania emocji oraz techniki kształtowania własnej inteligencji emocjonalnej.

Umiejętności praktyczne to: zdobycie samoświadomości emocji, wypracowanie własnego sposobu rozpoznawania emocji i panowania nad nimi, zdobycie podstaw kontroli i celowego wykorzystania emocji, zarządzanie emocjami w procesach decyzyjnych, rozwiązywaniu problemów, konfliktów oraz w sytuacjach kryzysowych

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych rozwojem własnych kompetencji interpersonalnych, kształceniem własnej inteligencji emocjonalnej, pragnących poznać jej znaczenie i nauczyć się jej używania w różnych dziedzinach życia.

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Joanna Żydek i Janusz Żydek – doradcy rodzinni i małżeńscy, od wielu lat zaangażowani w pracę nad osobistymi i zawodowymi relacjami międzyludzkimi. Oboje są absolwentami Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Joanna ukończyła również Studia Rodziny i Mediacji Sądowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prowadzą indywidualne poradnictwo rodzinne i małżeńskie oraz autorskie kursy dla narzeczonych. Od 4 lat prowadzą bloga i projekt „Dobrze Nam Razem”. Od 10 lat współpracują z kształcącym młodych liderów stowarzyszeniem FALA w ramach projektu edukacji prewencyjnej EXIT TOUR oraz EL Dorado. Od 2006 roku, corocznie prowadzą wykłady na organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych Slot Art Festivalu. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają również projekty Wrocławskiego Centrum Wolontariatu, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Będzinie, Miejskiego Centrum Wspomagania Rodziny w Głogowie oraz w miejskich placówkach edukacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Inteligencja Emocjonalna
– przedstawienie teorii dotyczących rozumienia emocji, uczuć, powstawania reakcji emocjonalnej i uczuciowej
– anatomia złości, porwanie emocjonalne, utrata panowania nad sobą
– wpływ emocji na podejmowanie decyzji, różnorodne dziedziny życia; związki między IQ a EQ
2. Różnorodność emocjonalności
– jak rozwija się nasza emocjonalność
– typy emocjonalności człowieka
– czynniki kształtujące emocjonalność
3. Sztuka panowania nad emocjami
– znaczenie i możliwości panowania nad emocjami
– analiza postaw wobec emocji
– znaczenie empatii w życiu zawodowym i osobistym
4. Emocje jako zasób
– sprawcze możliwości emocji
– rola emocji w pracy nad wytrwałością i motywacją

 CZAS TRWANIA SZKOLENIA
8 godzin


CENA SZKOLENIA:

Cena netto 482 zł/osoba.

Podane ceny są cenami netto, należy dodać podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Istnieje możliwość negocjacji ceny. 
Cena zawiera: wynajęcie sali konferencyjnej, materiały biurowe, serwis kawowy i obiadowy. Na czas szkolenia dostępny jest bezpłatny parking przy siedzibie Centrum Szkoleniowego TVS.

Oświadczamy, iż Centrum Szkoleniowe TVS jest wpisane do Bazy Usług Rozwojowych i na szkolenia będące w naszej ofercie istnieje możliwość pozyskania dofinansowania od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej. Dofinansowanie zależne jest od wielkości przedsiębiorstwa.

Zdjęcie: Designed by Freepik