Skuteczna komunikacja jest wyzwaniem, które musi podjąć każdy z nas, jednak tej sztuki można się nauczyć. Jej brak bywa największym problemem zarówno w życiu osobistym jak i w pracy. Szkolenie „Efektywna komunikacja” wyposaży Cię w odpowiednie do tego umiejętności.

Co osiągniesz dzięki udziałowi w szkoleniu:

Nabędziesz praktyczne umiejętności związane z budowaniem autorytetu, posługiwaniem się kluczowymi elementami komunikacji interpersonalnej. Zdobędziesz umiejętności budowania pozytywnych relacji, wykorzystania narzędzi pozwalających na skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych z konfliktem w grupie.

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Szkolenie przygotowaliśmy z myślą o osobach pragnących poszerzyć swoje kompetencje komunikacyjne zarówno zawodowe jak i osobiste. Kierowników i członków zespołów.

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Joanna Żydek i Janusz Żydek – doradcy rodzinni i małżeńscy, od wielu lat zaangażowani w pracę nad osobistymi i zawodowymi relacjami międzyludzkimi. Oboje są absolwentami Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Joanna ukończyła również Studia Rodziny i Mediacji Sądowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prowadzą indywidualne poradnictwo rodzinne i małżeńskie oraz autorskie kursy dla narzeczonych. Od 4 lat prowadzą bloga i projekt „Dobrze Nam Razem”. Od 10 lat współpracują z kształcącym młodych liderów stowarzyszeniem FALA w ramach projektu edukacji prewencyjnej EXIT TOUR oraz EL Dorado. Od 2006 roku, corocznie prowadzą wykłady na organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych Slot Art Festivalu. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają również projekty Wrocławskiego Centrum Wolontariatu, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Będzinie, Miejskiego Centrum Wspomagania Rodziny w Głogowie oraz w miejskich placówkach edukacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Słuchanie i komunikowanie
– komunikowanie jako proces, teorie, definicje, dynamika.
– podstawowe aspekty wypowiedzi.
– odpowiedzialności nadawcy i odbiorcy komunikatu.
– ćwiczenie: analiza zawartości wypowiedzi.

Empatia i zrozumienie
– komunikacja międzyludzka, jak ważna jest w niej empatia.
– uważne słuchanie i wrażliwość na drugiego uczestnika jako warunki skutecznej komunikacji.
– czy rzeczywiście z każdym można się dogadać?
– ćwiczenie: uważne słuchanie, przekazywanie i odbieranie komunikatów.

Kontekst kulturowy i międzypokoleniowy
– różnice między ludźmi i ich wpływ na proces komunikacji.
– sposoby pokonywania barier komunikacyjnych.
– „wewnętrzny zespół” i jego rola w komunikacji.
– ćwiczenie: rozpoznanie różnych stylów komunikacji, stworzenie własnego, skutecznego sposobu komunikowania.

Założenia wstępne i stereotypy – ich rola w komunikacji
– schemat powstawania stereotypów, ich plusy i zagrożenia z nimi związane.
– ćwiczenie: rozumienie i panowanie nad stereotypami w komunikacji, budowanie głębokiego porozumienia ponad nimi.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin


CENA SZKOLENIA:

Cena netto 820 +vat  zł/osoba.

Podana ceny są cenami netto, należy dodać podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
W przypadku większej liczby osób istnieje możliwość negocjacji ceny. 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE!

Cena zawiera: wynajęcie sali konferencyjnej, materiały biurowe, serwis obiadowy i kawowy.

Wyznacz trasę


Na czas szkolenia dostępny jest bezpłatny parking przy siedzibie Centrum Szkoleniowego TVS.

 

Oświadczamy, iż Centrum Szkoleniowe TVS jest wpisane do Bazy Usług Rozwojowych i na szkolenia będące w naszej ofercie istnieje możliwość pozyskania dofinansowania od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej. Dofinansowanie zależne jest od wielkości przedsiębiorstwa.Zdjęcie: Designed by Freepik