O SZKOLENIU:

Szkolenie przygotowane z myślą o ludziach, dla których głos jest szczególnie ważny, a umiejętność posługiwaniem się nim wręcz niezbędna. Zwłaszcza, gdy trzeba przemawiać, czy zabrać głos w dyskusji.

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętność swobodnego operowania głosem, bez zbędnego wysiłku, poznają cechy prawidłowego mówienia ( aby być słyszanym, zrozumianym i słuchanym). Uczą się także prawidłowo oddychać podczas wystąpień publicznych, zdobywają wiedze jak wyeliminować błędy językowe, jak wykorzystywać atrybuty głosu w pracy i podczas wystąpień publicznych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy,  nauczycieli, trenerów, wykładowców, rzeczników prasowych, liderów, menadżerów, przedstawicieli handlowych, prezenterów, polityków, przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń, telemarketerów i wszystkie inne osoby spoza tej listy pracujące głosem lub pragnące poprawić jakość swoich wypowiedzi.

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Anna Piątek-Niewęgłowska – dyplomowany logopeda medialny, instruktor emisji głosu, filolog polski o specjalizacji komunikacja społeczna. Od 12 lat pracuje jako dziennikarz. Od 5 lat redaktor naczelna tygodnika „Wiadomości Rudzkie”. Uczestniczka wielu szkoleń, warsztatów oraz kursów. Jest zdobywcą Kryształowego Ekranu w 4 edycji konkursu „To nas dotyczy” i laureatką I Europejskiego Przeglądu Telewizji Lokalnych w kategorii film dokumentalny. Teoretyk, ale przede wszystkim praktyk wystąpień publicznych, autorka programów licznych szkoleń adresowanych do przedstawicieli kadry zarządzającej i administracji samorządowej.

PROGRAM SZKOLENIA:

Program szkolenia obejmuje kilka modułów:
Prawidłowa emisja

 • cechy poprawnego mówienia
 • prawidłowa postawa ciała
 • co to jest emisja głosu
 • głos jako część naszej osobowości

Relaksacja

 •  sposoby zmniejszenia napięcia
 • ćwiczenia dynamizujące
 •  ćwiczenia rozluźniające

Oddychanie

 • dlaczego ważne jest prawidłowe oddychanie
 • ćwiczenia oddechu pełnego
 • ćwiczenia oddechu z podparciem
 • ćwiczenia wydłużenia wydechu w toku mówienia
 • ćwiczenia na przeponę

Fonacja

 • ćwiczenia rezonatorów głosowych
 •  ćwiczenia na skalę głosu
 • zagadnienia kadencji i antykadencji

Artykulacja

 • ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy
 • ćwiczenia na samogłoski
 •  rozziewy samogłoskowe
 •  samogłoski nosowe
 • zasady wymawiania spółgłosek w wymowie międzywyrazowej

Błędy językowe w tym analiza  wypowiedzi uczestników szkolenia ( z wykorzystaniem kamery)

 CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin

 

 

zdjęcie: Freepik