O SZKOLENIU:

Kryzysy i zmiany są nieuchronną częścią życia zarówno zawodowego, jak i osobistego. Umiejętne rozwiązywanie trudnych sytuacji prowadzi do sukcesu w obu tych dziedzinach oraz poprawia jakość relacji stron konfliktu. Podczas szkolenia otrzymasz narzędzia, które pomogą Ci świadomie zarządzać sytuacjami  konfliktowymi.

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA:

Uczestnicy podczas szkolenia: pogłębią wiedzę na temat konfliktów oraz poznają mechanizmy reakcji na nie w życiu zawodowym i osobistym,  poznają strategie rozwiązywania konfliktów oraz rozpoznają własną strategię dominującą, zdobędą narzędzia zarządzania gniewem i złością.

Umiejętności praktyczne: rozwój umiejętności zarządzania konfliktami, wypracowanie indywidualnych technik radzenia sobie w konfliktach.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do osób, które nie chcą uciekać przed odpowiedzialnością, którą niesie za sobą konflikt, osób, które chcą sprawić by kryzysy i konflikty w ich otoczeniu miały moc wprowadzania pozytywnych zmian i poprawiania relacji osobistych oraz zespołowych, z zachowaniem postawy szacunku i odpowiedzialności wobec innych uczestników konfliktu. Wiedza na temat rozwiązywania konfliktów w zespole  pozwoli skuteczniej zarządzać i optymalizować pracę zespołu.

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Joanna Żydek i Janusz Żydek – doradcy rodzinni i małżeńscy, od wielu lat zaangażowani w pracę nad osobistymi i zawodowymi relacjami międzyludzkimi. Oboje są absolwentami Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Joanna ukończyła również Studia Rodziny i Mediacji Sądowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prowadzą indywidualne poradnictwo rodzinne i małżeńskie oraz autorskie kursy dla narzeczonych. Od 4 lat prowadzą bloga i projekt „Dobrze Nam Razem”. Od 10 lat współpracują z kształcącym młodych liderów stowarzyszeniem FALA w ramach projektu edukacji prewencyjnej EXIT TOUR oraz EL Dorado. Od 2006 roku, corocznie prowadzą wykłady na organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych Slot Art Festivalu. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają również projekty Wrocławskiego Centrum Wolontariatu, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Będzinie, Miejskiego Centrum Wspomagania Rodziny w Głogowie oraz w miejskich placówkach edukacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1:  Konflikty i kryzysy

– rzeczywistość konfliktu i kryzysu; definicje, teorie, dynamika.
– diagnozowanie przyczyn powstawania konfliktów.
– ćwiczenie:
ocena własnego sposobu reagowania w sytuacjach kryzysowych i konfliktach,
znajdowanie i wykorzystywanie pozytywnych stron konfliktu.

Moduł 2: Podstawowe strategie rozwiązywania konfliktów

– przedstawienie i omówienie podstawowych strategii reakcji na konflikt.
– analiza różnorodnych układów strategii reakcji na konflikt w zespołach oraz postaw ich członków.
– ćwiczenie:
rozpoznanie własnej dominującej strategii reakcji na konflikt
użycie optymalnej strategii w różnorodnych sytuacjach
odpowiedzialne i skuteczne reagowanie na poszczególne strategie.

Moduł 3: Warunki udanego rozwiązywania konfliktów i sporów

– przedstawienie zasad komunikacji w konflikcie oraz podstawowych zasad uczciwego rozwiązywania konfliktów.
– ćwiczenie:
skuteczne rozwiązywanie konfliktów okazywanie szacunku w konflikcie.

Moduł 4: Zarządzanie gniewem i złością

– przedstawienie teorii dotyczących gniewu i złości.
– schematy utraty kontroli i eskalacji agresji.
– miejsce i rola wybaczenia w konfliktach.

– ćwiczenie:
panowanie nad złością, i wyrażanie negatywnych emocji w odpowiedzialny sposób
używanie potencjału gniewu.

 CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin


CENA SZKOLENIA:

Cena netto 482 zł/osoba.

Podane ceny są cenami netto, należy dodać podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Istnieje możliwość negocjacji ceny. 
Cena zawiera: wynajęcie sali konferencyjnej, materiały biurowe, serwis kawowy i kanapkowy. Na czas szkolenia dostępny jest bezpłatny parking przy siedzibie Centrum Szkoleniowego TVS.

Oświadczamy, iż Centrum Szkoleniowe TVS jest wpisane do Bazy Usług Rozwojowych i na szkolenia będące w naszej ofercie istnieje możliwość pozyskania dofinansowania od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej. Dofinansowanie zależne jest od wielkości przedsiębiorstwa.

 

Zdjęcie:
Zaprojektowane przez Freepik