O SZKOLENIU:

Szkolenie przedstawia sposób działania firm na rynku medialnym z punktu widzenia zależności firma-odbiorca-reklamodawca. Szkolenie obejmuje: poznanie podstawowych zasad funkcjonowania rynku, charakterystyka rynków (radio, telewizja, prasa, Internet), analiza atrakcyjności podmiotów jako źródeł reklamowych oraz poznanie metod badawczych.

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA

Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę o funkcjonowaniu polskiego rynku medialnego. Poznają sposoby analizy funkcjonowania poszczególnych podmiotów na rynkach (telewizja, radio, prasa) oraz metody badawcze, wykorzystywane na rynku reklamowym.

ADRESACI SZKOLENIA

Kurs przeznaczony jest dla menadżerów mediów, ludzi wiążących swoją przyszłość z telewizją, radiem, prasą lub Internetem. Dla osób planujących związać swoją przyszłość z agencjami reklamowymi lub pracowników działów promocji odpowiedzialnych za zlecanie kampanii reklamowych.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Jacek Swoboda – absolwent wydziału Zarządzania Politechniki Śląskiej o specjalizacji – Informatyka i ekonometria w przedsiębiorstwie. Od 21 lat związany z mediami (radio i telewizja). Wykładowca akademicki – Ekonomika Mediów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zapoznanie uczestników z najważniejszymi teoriami ekonomiki mediów.

2. Przedstawienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw (firm) medialnych.

  • Charakterystyka rynku prasy codziennej.
  • Charakterystyka rynku czasopism.
  • Charakterystyka rynku radiowego.
  • Charakterystyka rynku telewizyjnego.
  • Charakterystyka rynku nowych mediów

3. Zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia polityki reklamowej w mediach.

4. Metody badawcze, analizy rynku.

5. Omówienie specyfiki polskiego rynku medialnego.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

6 godzin

Zdjęcie: Zaprojektowane przez Freepik