PRAWO PRACY W PRAKTYCE. NAJNOWSZE STANOWISKA I INTERPRETACJE PRZEPISÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ORZECZNICTWA SĄDOWEGO

 

Szkolenie porządkuje wiedzę z zakresu prawa pracy w 2019 roku, czasu pracy i zasad naliczania wynagrodzenia, prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, naliczania wynagrodzenia i dodatków do wynagrodzeń. Szkolenie ma przede wszystkim podnieść kompetencje w zakresie prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak w swojej praktyce zawodowej interpretować zapisy Kodeksu Pracy, zwłaszcza jeżeli chodzi o zmiany następujące w 2019 roku.

DLA KOGO PRZYGOTOWALIŚMY SZKOLENIE? 

Pracowników działu kadr, HR, właścicieli i osób zarządzających firmami z sektora MŚP, pracowników biur rachunkowych, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i administracji zespolonej

CELE SZKOLENIA

Szkolenie ma uporządkować wiedzę z zakresu prawa pracy, czasu pracy i zasad naliczania wynagrodzenia, prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, naliczania wynagrodzenia i dodatków do wynagrodzeń. Szkolenie ma przede wszystkim podnieść kompetencje w zakresie prawidłowej identyfikacji i rozstrzygani dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

PROGRAM SZKOENIA 

 1. Zasady przechowywania akt osobowych pracowników, wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku.
 2. Elektronizacja akt osobowych pracownika.
 3. Nowe okresy przechowywania akt osobowych.
 4. Wydawanie akt osobowych pracowników i informowanie o terminie ich zniszczenia.
 5. Zasady wypłaty wynagrodzenia na konto pracownika i obowiązek informacyjny pracodawcy.
 6. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1999 roku.
 7. Zmiany kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych pracowników, w związku z przepisami RODO.
 8. Projekt nowelizacji kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu i rozszerzenie zakazu dyskryminacji.
 9. Rozróżnienie kodeksowe dyskryminacji i nierównego traktowania.
 10. Projektowane zmiany w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu mobbing w pracy, mobbing w kodeksie pracy.
 11. Projektowane zmiany w zakresie wystawiania świadectw pracy.
 12. Wysokość odpisu podstawowego na zfśs.
 13. Zwolnienie od podatku świadczeń z funduszu.
 14. Zwolnienie od podatku kwoty zapomóg losowych z funduszu.
 15. Zwolnienie od podatku kwoty zapomóg losowych ze środków obrotowych.
 16. Czy kwotę świadczenia 500+ należy brać pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 17. Naruszenie prawa do odpoczynku i naruszenie przepisów bhp, jako podstawa do dochodzenia przez pracownika świadczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
 18. Opieka nad dzieckiem udzielana godzinowo przy zmianie wymiaru czasu pracy.
 19. Zasady ochrony przedemerytalnej obowiązujące od 1 października 2017 roku, w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.
 20. Nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 21. Nowa stawka godzinowa przy umowach zlecenia.
 22. Dopuszczalność opisowego ustalania wynagrodzenia za pracę w umowie o pracę.
 23. Liczba godzin przy umowie zlecenie a ewidencja czasu pracy pracownika  (czas pracy kierowcy). Różnice w dokumentowaniu.
 24. Święto wypadające w sobotę i jego wpływ na obniżenie wymiaru czasu pracy.
 25. Tygodniowy odpoczynek w tygodniu zaczynającym się od poniedziałku.
 26. Ustalanie nominałów do wypłaty wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.
 27. Terminy wypłaty normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
 28. Wynagrodzenie miesięczne i godzinowe przy nierównomiernym rozkładzie czasu pracy.
 29. Godziny nadliczbowe – praca ponad wymiar czy praca ponad normę, która godzina wchodzi do limitu rocznego w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym wystąpi święto.
 30. Rozliczanie czasu pracy w pierwszej połowie 2019 roku.
 31. Skrócenie tygodniowego odpoczynku poniżej 35 godzin w związku z przejściem na inną zmianę a wezwanie pracownika na godziny nadliczbowe.
 32. Ocenianie pracowników, upominanie pracowników w obecności współpracowników a naruszenie dóbr osobistych.
 33. Urlop osoby niepełnosprawnej przy ponownym otrzymaniu stopnia niepełnosprawności.
 34. Czy komornikowi należy przekazać informację o numerze konta pracownika?
 35. Praca o dotychczasowego pracodawcy podczas orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby.
 36. Termin rozwiązania umowy o pracę w razie wskazania przez pracownika niewłaściwego okresu wypowiedzenia.
 37. Udzielanie urlopu wypoczynkowego w okresie oczekiwania na decyzję w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.
 38. Urlopy pracownicze, urlopy na żądanie, urlop bezpłatny, urlop okolicznościowy: ślub dziecka, ślub, śmierć ojca, śmierć małżonka
 39. Urlop wychowawczy i jego wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego.
 40. Urlop wypoczynkowy pod czas łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą.
 41. Oddawanie czasu wolnego za pracę ponad wymiar wykonywaną przez pracownika niepełnoetatowego.
 42. Skuteczność wypowiedzenia złożonego przez pracownicę, która po tym fakcie dowiedziała się, że jest w ciąży.
 43. Dopuszczalność wyłączenia części roku z planów urlopowych oraz narzucenie terminu wykorzystania urlopu zaległego.
 44. Konieczność wskazywania w wypowiedzeniu umowy o pracę kryterium doboru pracowników do zwolnienia.
 45. Czy umowy o zakazie konkurencji przechodzą za pracownikiem przechodzącym w trybie art. 23(1) kodeksu pracy?
 46. Skomplikowane przypadku dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych.
 47. Pytania i odpowiedzi.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
6 godzinCENA SZKOLENIA:

Cena 780 zł (plus VAT) /osoba

Teraz nowa niższa cena!!! zadzwoń, zapytaj 32 6089900!!!

Najbliższy termin: 5 września 2019

Podana ceny są cenami netto, należy dodać podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. W przypadku większej liczby osób istnieje możliwość negocjacji ceny. 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE!

Cena zawiera: wynajęcie sali konferencyjnej, materiały biurowe, serwis kanapkowy i kawowy.

Wyznacz trasę


Na czas szkolenia dostępny jest bezpłatny parking przy siedzibie Centrum Szkoleniowego TVS.


KONTAKT:

Za pomocą Facebook messanger: Kliknij
Lub formularza kontaktowego:
Oświadczamy, iż Centrum Szkoleniowe TVS jest wpisane do Bazy Usług Rozwojowych i na szkolenia będące w naszej ofercie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej. Dofinansowanie zależne jest od wielkości przedsiębiorstwa.

Prawo Pracy: Co zmienia się w 2019 roku


 

 

 

 

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close