Jakość relacji to podstawowa wartość, według której ludzie oceniają swoje poczucie szczęścia i spełnienia. Dobre relacje nie są nam dane w prezencie, lecz budujemy je w trakcie trwania naszego życia. Na szkoleniu poznamy języki wyrażania emocji oraz zajmiemy się pracą nad tym jak budować satysfakcjonujące relacje.

Zapisz się już teraz!

Co osiągniesz dzięki udziałowi w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia: pogłębią wiedzę na temat znaczenia i wpływu relacji międzyludzkich oraz zasad, jakie nimi rządzą,  poznają języki wyrażania emocji w relacjach i odkryją, które z nich są im najbliższe, nauczą się jak wykorzystać je aby zachęcać i motywować osoby, z którymi pozostają w relacjach, zdobędą narzędzia budowania satysfakcjonujących więzi.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Adresatami szkolenia są osoby zainteresowane aktywnym tworzeniem, utrzymywaniem oraz rozwijaniem relacji w życiu zawodowym i prywatnym min. liderzy organizacji, menedżerowie, koordynatorzy, działacze sektora NGO, członkowie zespołów projektowych.

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Joanna Żydek i Janusz Żydek – doradcy rodzinni i małżeńscy, od wielu lat zaangażowani w pracę nad osobistymi i zawodowymi relacjami międzyludzkimi. Oboje są absolwentami Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Joanna ukończyła również Studia Rodziny i Mediacji Sądowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prowadzą indywidualne poradnictwo rodzinne i małżeńskie oraz autorskie kursy dla narzeczonych. Od 4 lat prowadzą bloga i projekt „Dobrze Nam Razem”. Od 10 lat współpracują z kształcącym młodych liderów stowarzyszeniem FALA w ramach projektu edukacji prewencyjnej EXIT TOUR oraz EL Dorado. Od 2006 roku, corocznie prowadzą wykłady na organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych Slot Art Festivalu. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają również projekty Wrocławskiego Centrum Wolontariatu, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Będzinie, Miejskiego Centrum Wspomagania Rodziny w Głogowie oraz w miejskich placówkach edukacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1: Znaczenie i wpływ relacji zawodowych oraz prywatnych

– miejsce relacji międzyludzkich w życiu zawodowym i osobistym.
– potrzeby w relacjach i sposoby ich zaspokajania.
– hierarchia relacji.
– ćwiczenie: rozpoznanie siatki własnych relacji i ich znaczenia oraz umiejętność poruszania się w jej obrębie.

Moduł 2: Kształtowanie więzi

– rola założeń wstępnych, dotychczasowych doświadczeń i wzorców kulturowych.
– schematy komunikacji, wzorce postępowania i kultura relacji.
– ćwiczenie: kształtowanie porozumienia, uważne słuchanie, budowanie kultury firmy/ organizacji/ związku.

Moduł 3: Rodzina a praca

– rozpoznanie własnej hierarchii wartości i odpowiedzialności.
– ćwiczenie: wypracowanie świadomego i satysfakcjonującego modelu funkcjonowania w obu sferach życia oraz przełożenie go na realne sytuacje.

Moduł 4: Języki wyrażania emocji w relacjach

– teoria konta emocjonalnego i języków wyrażania emocji.
– sposoby zachęcania i motywowania.
– ćwiczenie: rozpoznanie własnego języka wyrażania emocji, nauka wyrażania i rozumienia języków innych osób, sztuka zachęcania i motywowania innych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin


CENA SZKOLENIA:

Cena netto 482 zł/osoba.

Podana ceny są cenami netto, należy dodać podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
W przypadku większej liczby osób istnieje możliwość negocjacji ceny. 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE!

Cena zawiera: wynajęcie sali konferencyjnej, materiały biurowe, serwis obiadowy i kawowy.

Wyznacz trasę

Na czas szkolenia dostępny jest bezpłatny parking przy siedzibie Centrum Szkoleniowego TVS.

 

 

Oświadczamy, iż Centrum Szkoleniowe TVS jest wpisane do Bazy Usług Rozwojowych i na szkolenia będące w naszej ofercie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej. Dofinansowanie zależne jest od wielkości przedsiębiorstwa.

 

 

 

 

 

Zdjęcie: Zaprojektowane przez Freepik