Niezwykle istotne szkolenie  w kontekście imprez masowych organizowanych w Polsce. W 2016 roku podczas wizyty papieża Franciszka dano szczególne uprawnienia służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Na nowych zasadach wprowadzono pierwszy stopień zagrożenia atakiem terrorystycznym (ALFA). Szkolenie, które oferujemy dedykowane jest organom i pracownikom samorządowym dopowiedzianym  za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Wśród jego adresatów są również przedsiębiorstwa i instytucje im podległe, a zabezpieczające sprawy zdrowia, oświaty, komunikacji, dostaw wody czy energii.

Co osiągniesz dzięki udziałowi w szkoleniu:

Poznanie kompetencji i zadań podmiotów wskazanych w Ustawie o Działaniach Antyterrorystycznych – kompendium w zakresie:

  • obowiązków w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
  • sposobu wprowadzania, zmiany i odwoływania stopni alarmowych,
  • katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym,
  • szczegółowych przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych (ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA) i stopniach alarmowych CRP,
  • procedur wykonywania przedsięwzięć w poszczególnych stopniach alarmowych,
  • tworzenia modułów i realizacji zadań dla poszczególnych stopni alarmowych.
ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ!

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Program szkolenia przygotowany został z myślą o pracownikach administracji publicznej, przedsiębiorstw podlegających regulacjom prawnym związanym z bezpieczeństwem publicznym, w tym wpisanych w system krajowej infrastruktury krytycznej, a także z myślą o studentach wyższych uczelni.

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Grzegorz Kamienowski

Grzegorz Kamienowski – inspektor policji, ekspert Sztabu Policji KWP w Katowicach. W latach 2006-2016 delegowany do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na stanowisko dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Zarządzania i Administracji – kierunek politologia. Ukończył na Uniwersytecie Śląskim Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2015).

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim realizował zadania administracji rządowej spoczywające na wojewodzie w zakresie: obrony narodowej, obrony cywilnej, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego. Wojewódzki koordynator celów dot. bezpieczeństwa publicznego w strategiach wojewody śląskiego w latach 2009-2012 oraz 2013-2015. Wojewódzki koordynator Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (112) na terenie województw śląskiego w latach 2010 – 2013.

W 2013 r. powołany przez Zarząd Województwa Śląskiego na lidera zespołu zadaniowego ds. bezpieczeństwa publicznego w ramach Zespołu ds. Aktualizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej. Praktyk prowadzący zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych (Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższa Szkoła Ochrony Pracy w Katowicach). Organizator cyklicznych szkoleń na szczeblu wojewódzkim z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych.

Szef zespołów autorskich odpowiedzialnych za przygotowanie scenariuszy i organizację wojewódzkich ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego. Elementy systemu bezpieczeństwa narodowego sprawdzane i doskonalone w wieloszczeblowych ćwiczeniach, wysoko oceniane były przez zewnętrznych obserwatorów jak i samych uczestników. W sprawozdaniach sprawozdania z ćwiczeń „Samolot 2008”, „Górny Śląsk 2009”, „Lotnisko 2011”, „Lotnisko 2013”, „Charon 2014”, „Wirus 2014”, „Kwarantanna 2015”, „Autostrada 2016”.

PROGRAM SZKOLENIA:

– wprowadzenie do przedmiotu, cel i istota przedsięwzięć w przypadku zagrożenia terrorystycznego – regulacje prawne i literatura.
– kompetencje i zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów, których dotyczą zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych w sytuacji zagrożenia.
– warsztaty dot. tworzenia procedur  w związku  wprowadzeniem, zmianą lub odwołaniem stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP wraz z modułami  zadaniowymi

 CZAS TRWANIA SZKOLENIA
5 godzin


CENA SZKOLENIA:

Cena 499+vat  zł/osoba.

Podana ceny są cenami netto, należy dodać podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
W przypadku większej liczby osób istnieje możliwość negocjacji ceny. 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE!

Cena zawiera: wynajęcie sali konferencyjnej, materiały biurowe, serwis obiadowy i kawowy.

Wyznacz trasę

Na czas szkolenia dostępny jest bezpłatny parking przy siedzibie Centrum Szkoleniowego TVS.

 

 

Oświadczamy, iż Centrum Szkoleniowe TVS jest wpisane do Bazy Usług Rozwojowych i na szkolenia będące w naszej ofercie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej. Dofinansowanie zależne jest od wielkości przedsiębiorstwa.

 

 

 

Szczyt Klimatyczny COP 24: Katowice jak miasto-twierdza? Rośnie liczba zakazów i obostrzeń [WIDEO]

Spektakularna akcja w Pyrzowicach! Antyterroryści powalili mężczyznę z ładunkiem wybuchowym! [WIDEO]

 

Katowice: Dwie demonstracje na raz! Policja przed szczytem COP24 uczy się tłumić zamieszki [WIDEO]

 

 

 

Zdjęcie:Designed by Freepik