Szkolenie „Zarządzanie Kryzysowe” przygotowuje uczestników do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Pozwala to na racjonalne funkcjonowanie podczas takich sytuacji i szybkie przystąpienie do likwidacji ich skutków. W trakcie szkolenia omawiane są elementy procesu zarządzania ludźmi w sytuacjach kryzysowych w ramach zadań administracji rządowej i samorządowej.

Co osiągniesz dzięki udziałowi w szkoleniu:

Zdobędziesz, utrwalisz i rozszerzysz wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego. Będziesz doskonalić  umiejętności w zakresie realizowania ustawowych zadań przez organy administracji publicznej. Poznasz podstawowe zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz bezpieczeństwa powszechnego, a także poznasz zadania administracji publicznej.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Szkolenie przygotowane zostało z myślą o pracownikach administracji publicznej, odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ!

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do przedmiotu.
Regulacje prawne i literatura, zarządzanie kryzysowe –istota i cel.
2. Struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.
Kompetencje i zadania organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych (struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce), cele i wynikające różnice funkcjonalne Zespołów Zarządzania Kryzysowego a Centrów Zarządzania Kryzysowego na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
3. Elementy planowania cywilnego i zadań wynikających z norm prawnych.
Udział powołanych przedsiębiorców, służb zespolonych, inspekcji i straży oraz organów administracji niezespolonej w sytuacjach kryzysowych na podstawie planowania cywilnego i obowiązku zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
4. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych.
Przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zapewnienie niezwłocznego informowania o zdarzeniach zagrażających ludziom ich mieniu i środowisku w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO).
5. Sposoby praktycznego sprawdzenia działań zaprogramowanych w dokumentacji planistycznej.
Zaprezentowanie wybranych przykładów ćwiczeń w województwie śląskim i wybranych wniosków z kontroli przeprowadzonych przez NIK związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie sytuacji kryzysowych
6. Akcje ratownicze.
Przedstawienie wybranych przykładów akcji ratowniczych, w tym akcji związanych z działalnością zakładów górniczych
7. Ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego.
Studium przypadku sytuacji kryzysowej, wybrane przykłady akcji ratowniczych – analiza wniosków i uwag organów kontroli NIK.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin


CENA SZKOLENIA:

Cena netto 594,00 +vat  zł/osoba.

Podana ceny są cenami netto, należy dodać podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. W przypadku większej liczby osób istnieje możliwość negocjacji ceny. 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE!

Cena zawiera: wynajęcie sali konferencyjnej, materiały biurowe, serwis obiadowy i kawowy.

Wyznacz trasę


Na czas szkolenia dostępny jest bezpłatny parking przy siedzibie Centrum Szkoleniowego TVS.


KONTAKT:

Za pomocą Facebook Messanger: Kliknij
Lub formularza kontaktowego:
 

Oświadczamy, iż Centrum Szkoleniowe TVS jest wpisane do Bazy Usług Rozwojowych i na szkolenia będące w naszej ofercie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej. Dofinansowanie zależne jest od wielkości przedsiębiorstwa.

 

 

Ruchome centrum zarządzania kryzysowego

 

 

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close