Loża Prezydentów: Granice otwarte, ale nie dla wszystkich. Jak radzi sobie Cieszyn?

Zamknięta granica polsko-czeska oznacza dramaty tysięcy rodzin. Pracownicy mają problem z dostaniem się do zakładów pracy, pacjenci do lekarza, a mieszkańcy na zakupy.   Decyzja władz czeskich o niewpuszczaniu mieszkańców woj. śląskiego na swoje terytorium uderza przede wszystkim w Cieszyn. W najnowszej Loży Prezydentów Grzegorz rozmawia z burmistrzem tego miasta Gabrielą Staszkiewicz.