Centrum Szkoleniowe TVS

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dostarczenie, osobiste lub za pomocą środków elektronicznych, do Organizatora prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej lub w siedzibie Organizatora.
  2. Po otrzymaniu formularza kierownik merytoryczny Centrum Szkoleniowego TVS skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca szkoleniowego. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu formularzu zgłoszenia.
  3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Centrum Szkoleniowym TVS a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
  4. Wszelkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, harmonogram zajęć) Centrum Szkoleniowe TVS przesyła Uczestnikowi w formie elektronicznej na 5 dni przed terminem szkolenia na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

 

Close