O Fundacji TVS

Fundacja TVS została powołana do życia w czerwcu 2010 roku przez zarząd Telewizji TVS. Swoją działalność rozpoczęła 1 listopada.

 

Cel Fundacji TVS to niesienie pomocy potrzebującym. Kładziemy szczególny nacisk na pielęgnowanie wartości rodzinnych oraz upowszechnianie i ochronę Praw Dziecka.

Fundacja TVS działa od 2010 roku(fot.freeimages.com)

 

W edukacji dzieci i młodzieży drzemie ogromny potencjał i siła, dlatego powstała w Fundacji TVS idea wspierania szkolnictwa wyższego oraz oświaty. Podejmujemy działania mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, integrację europejską, a także pomoc Polonii i Polakom za granicą.

 

Nie zapominamy również o ważnych inicjatywach proekologicznych i ochronie dziedzictwa przyrodniczego. Naszym atutem jest przekaz telewizyjny. W reportażach, które prezentujemy na antenie, poznajemy bliżej ludzi, którzy oczekują pomocy. Wierzymy, że Państwo widząc te osoby, otworzą swoje serca.

 

Nasze działania mają charakter bezinteresownej pomocy. Działamy na zasadach wolontariatu, a za swoją pracę na rzecz fundacji i jej podopiecznych nie pobieramy wynagrodzenia. Nagrodą dla nas jest świadomość, że najmniejszy gest może odmienić czyjeś życie.

Dochody Fundacji TVS pochodzą z:

1.Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów
2.Dotacji, datków i subwencji
3.Dochodów uzyskanych ze zbiórek, imprez publicznych i akcji promocyjnych prowadzonych przez Fundację przy udziale TVS lub innych osób
4.Zysku z lokat w bankach

Skład zarządu Fundacji TVS:

Arkadiusz Hołda – Prezes Fundacji TVS
Beata Hołda – Wiceprezes Fundacji TVS
Małgorzata Piechoczek – Wiceprezes Fundacji TVS

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close