RegionWiadomość dnia

Kiedy rewitalizacja Bytomia? Marszałek śląski: Jak najszybciej!

Miasto Bytom jest jednym z beneficjentów wsparcia Obszarów Strategicznej Interwencji polegającego na bezpośrednim skierowaniu dofinansowania na inwestycje i działania, które rozwiązują problemy rewitalizacji zarówno w wymiarze infrastrukturalnym, jak i społecznym. To spora szansa dla miasta i dla regionu na poprawę jakości życia mieszkańców. Jednak by móc wykorzystać środki w wysokości 100 milionów euro zaplanowane na działania rewitalizacyjne w Bytomiu, należy spełnić określone warunki.

Niepokój marszałka wzbudził fakt przedłużających się prac nad projektem Programu, szczególnie w kontekście przesłanej 31 sierpnia 2016 r. roboczej wersji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bytomia, która jest dopiero we wstępnej fazie opracowania. Marszałek wskazał na brak w Programie wielu podstawowych elementów jak np. pogłębionej analizy obszaru rewitalizacji czy indykatywnych ram finansowych.

To dla marszałka poważny sygnał, że należy zintensyfikować prace nad tym podstawowym dokumentem procesu rewitalizacji, który jest kluczowy dla właściwego zaplanowania i przygotowania projektów przewidzianych do finansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI).

Co istotne, samo opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji nie jest wystarczające do uruchomienia środków finansowych. Uchwalony przez Radę Miejską Bytomia Program Rewitalizacji musi jeszcze uzyskać pozytywną opinię zarówno Ministerstwa Rozwoju, jak i Instytucji Zarządzającej RPO WSL.

„W związku z powyższym apeluję o przekazanie Programu Rewitalizacji lub projektu Programu (…) w terminie do 17 października br. Ponadto oczekuję pisemnej informacji na temat stanu przygotowań do realizacji wszystkich projektów przewidzianych do wsparcia w ramach OSI wraz ze wskazaniem konkretnych terminów ich realizacji, jak i wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia do końca 2018 roku” – napisał w piśmie do prezydenta Bartyli marszałek Saługa.

Niewywiązanie się z osiągnięcia zakładanych w obszarze rewitalizacji wskaźników założonych do pierwszego przeglądu RPO WSL 2014-2020 grozi utratą środków zarówno przez Bytom, jak i innych beneficjentów. Przyspieszenie prac nad Programem Rewitalizacji oraz przygotowaniem projektów pozwoli uniknąć niekorzystnych dla Bytomia i całego regionu konsekwencji.

 

 

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close