Kariera

TELEWIZJA TVS poszukuje:

Dziennikarza – reportera

Jeśli chcesz pracować jako reporter telewizyjny i interesujesz się regionem zapraszamy do współpracy.

Miejsce Pracy: Katowice/Śląskie
Zadania:
Wyszukiwanie tematów, redagowanie i realizacja materiałów telewizyjnych i internetowych o tematyce dotyczącej województwa śląskiego

Wymagania:

– wykształcenie wyższe (preferowane: dziennikarstwo, politologia, filologia )

– dobra znajomość problemów aglomeracji śląskiej,

– kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność.
– dobra znajomość języka angielskiego
– doświadczenie w pracy dziennikarskiej

– dobra dykcja i prezencja
– gotowość prowadzenia relacji na żywo,

– umiejętność montażu video np. Adobe Premiere

– prawo jazdy kat.B

Oferujemy: 
– pracę w dynamiczniej rozwijającej się firmie,
– pracę w młodym i kreatywnym zespole,
– możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pomysłów związanych z realizowanymi projektami telewizyjnymi.

CV wraz ze zdjęciem, próbki 3 materiałów dziennikarskich ( teksty, linki, materiały audio i video) prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@tvs.pl (temat maila Dziennikarz) do dnia 10.09.2018r.

Stosownie do postanowień art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które zaczyna obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r., przedstawiamy informacje dotyczące Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z zawartą z Administratorem umową o pracę /umową cywilnoprawną:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-126), Plac Grunwaldzki 12.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem Działu Kadr pod email anna.perska@tvs.pl
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 5. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach stosunku pracy; 
 6. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach umowy cywilno-prawnej;
 7. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku przetwarzania Twojego wizerunku, jeśli wyrazisz na to zgodę.
 8. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty obsługujące Administratora w zakresie obsługi systemów informatycznych, księgowości oraz HR, a także  podmioty świadczące usługi techniczne dla Administratora.
 9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy z Administratorem, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 10. Przysługuje Ci prawo do:
 • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
 • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 • Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: TVS Sp. z o.o. w Katowicach Pl. Grunwaldzki 12.

 

W mailu prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez TVS Sp. z o.o. z siedzibą  w Katowicach. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu w którym zostały podane. Jednocześnie oświadczam, że zostałem /am poinformowany /a, o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest TVS Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice.

Wyrażam zgodę na  powierzenie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podmiotom zewnętrznym realizującym zadania zgodnie z obowiązującymi standardami TVS Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że zostałem /am poinformowany /a, o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania

 

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close