Centrum Szkoleniowe TVS

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dostarczenie, osobiste lub za pomocą środków elektronicznych (szkolenia@tvs.pl), do Organizatora prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej lub w siedzibie Organizatora.
  • Po otrzymaniu formularza kierownik merytoryczny Centrum Szkoleniowego TVS skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca szkoleniowego. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.
  • Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Centrum Szkoleniowym TVS a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
  • Wszelkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, harmonogram zajęć) Centrum Szkoleniowe TVS przesyła Uczestnikowi w formie elektronicznej na 5 dni przed terminem szkolenia na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
  • Tu zapoznasz się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu
W celu uzyskania informacji o dostępności miejsc, potwierdzeniu terminu szkolenia, otrzymania pełnej oferty szkoleniowej prosimy o kontakt: szkolenia@tvs.pl lub tel: 722308312


Messenger

 

 

 

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close