Rezygnacja z uczestnictwa

  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu niezależnie od przyczyny należy zgłosić w Centrum Szkoleniowym TVS w formie pisemnej: listem elektronicznym lub pocztą najpóźniej 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej). Centrum Szkoleniowe TVS wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji.
  2. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 50% kosztów uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu. 50% kosztów obliczane jest od regularnej ceny szkolenia. W przypadku, gdy rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu nie powoduje konieczności odwołania organizacji szkolenia (dana rezygnacja nie powoduje zmiany wymaganej do przeprowadzenia szkolenia liczby osób, np. 12) strony mogą porozumieć się w sprawie wyznaczenia innego terminu szkolenia lub braku konieczności pokrycia jakichkolwiek kosztów szkolenia. Takie ustalenia wymagają zgody obu stron.
  3. Co do zasady rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia powoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość porozumienia stron, tj. wyznaczenia innego terminu szkolenia lub braku konieczności pokrycia jakichkolwiek kosztów szkolenia przez uczestnika. Takie ustalenia wymagają zgody obu stron oraz muszą istnieć obiektywne przesłanki uzasadniające możliwość takowego porozumienia.
  4. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość porozumienia stron, tj. wyznaczenia innego terminu szkolenia lub braku konieczności pokrycia jakichkolwiek kosztów szkolenia przez uczestnika. Takie ustalenia wymagają zgody obu stron oraz muszą istnieć obiektywne przesłanki uzasadniające możliwość takowego porozumienia.
×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close