Regulaminy

Regulamin zakupu unikatowej tapety TVS

ART 1

 • Podmiotem organizującym audycję „Razem dla Ewy Kopczyńskiej” jest Fundacja TVS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice, zwana dalej Organizatorem.
 • Partnerem audycji „Razem dla Ewy Kopczyńskiej” jest Telewizja TVS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice.
 • Zamawiającym jest każda osoba fizyczna, która złoży zamówienie na unikatową tapetę TVS  pod numerem telefonu 73068.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

ART. 2

 ZASADY ZAMAWIANIA ELEKTRYCZNEJ CEGIEŁKI

 •  Podczas emisji koncertu „Razem dla Ewy Kopczyńskiej” można złożyć zamówienie na unikatową tapetę TVS. Zamówienie  powinno być wysłane w formie sms, który  musi zawierać treść: „DLAEWY”
 • Zamówienia na unikatową tapetę można składać od rozpoczęcia emisji koncertu charytatywnego „Razem dla Ewy Kopczyńskiej” aż do końca marca.
 • Każdy może złożyć więcej niż jedno zamówienie.
 • Składanie zamówień za pośrednictwem Organizatora odbywa się odpłatnie. Opłata za tapetę wynosi  3,69 zł z VAT
 • Organizator przekaże przychody uzyskane w ten sposób na leczenie i rehabilitację Ewy Kopczyńskiej
 • Każdy zamawiający otrzyma w wiadomości zwrotnej link z tapetą na telefon do pobrania
 • Podczas koncertu emitowany będzie pasek z dokładnymi informacjami, jak złożyć zamówienie na elektryczną tapetę.

ART. 3

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia audycji „Razem dla Ewy Kopczyńskiej” w każdym czasie i bez podania przyczyny
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Ewentualne pozyskane dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w oparciu o ustawę Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie WWW.TVS.pl na co Zamawiający wyraża zgodę.
 • Reklamacje dotyczące serwisu należy przesyłać na adres: TVS Sp. z o.o. Pl. Grunwaldzki 12; 40-126 Katowice.
 • Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Pozdrawiającego w związku z jego udziałem w serwisie. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 • Wysyłając sms z zamówieniem Zamawiający akceptuje postanowienia Regulaminu.
 • Regulamin dostępny jest w siedzibie TVS oraz na stronie www.tvs.pl.
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close