RegionWiadomość dnia

Ruda Śląska: Nie masz pracy? Możesz dostać na swoją firmę nawet 23 tys.zł!

– Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, że osoby po 50. roku życia mają większe problemy, by odnaleźć się na coraz bardziej wymagającym rynku pracy – mówi Beata Płaczek, zastępca dyrektora rudzkiego urzędu pracy. – Wychodzimy tym osobom naprzeciw poprzez realizację projektu skierowanego właśnie do nich – dodaje.  W ramach projektu organizowane są staże oraz refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Osoby bezrobotne, które korzystają ze staży, zyskują doświadczenie zawodowe i otrzymują stypendium stażowe wypłacane co miesiąc w wysokości 851,63 zł. Pracodawcy, u których odbywa się staż nie ponoszą żadnych kosztów, a zyskują wsparcie kadrowe i mają okazję, by sprawdzić w praktyce potencjalnego pracownika. – Kluczowym elementem proponowanych w ramach projektu staży jest gwarancja zatrudnienia – zaznacza zastępca dyrektora rudzkiego PUP.

 

– Warto podkreślić, że doradca klienta z naszego urzędu prowadzi monitoring efektywności staży. Jego celem jest ocena postępów stażystów w zdobywaniu doświadczenia, a także diagnozowanie potrzeb i problemów osób bezrobotnych. Takie rozeznanie jest dla nas szczególnie ważne, bo daje nam konkretne wskazówki do realizacji kolejnych projektów. Przy tej okazji staramy się też pomagać naszym klientom w  rozwiązywaniu napotkanych trudności – tłumaczy Beata Płaczek.  Spośród wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w rudzkich urzędzie pracy ze staży skorzystało w ubiegłym roku aż 581 osób, z których 470 uzyskało zatrudnienie. Pracodawcy najchętniej organizują staże w branżach takich jak handel, usługi oraz gastronomia.

 

Drugim działaniem wspierającym zarówno osoby bezrobotne 50+ jak i pracodawców jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy utworzonego przez pracodawcę dla osoby bezrobotnej powyżej 50. roku życia. W ten sposób rudzki pracodawca może pozyskać do 23 tys. złotych na wyposażenie nowego stanowiska pracy w niezbędny sprzęt lub narzędzia.  – Zapraszam do kontaktu wszystkich zainteresowanych pracodawców oraz zarejestrowanych w naszym urzędzie bezrobotnych powyżej 50. roku życia – mówi Beata Płaczek. O staże należy pytać w pokoju nr 17 lub pod numerami telefonów 32 771 51 11, 32 771 51 13, 32 771 51 14. Osoby zainteresowane refundacjami mogą z kolei zasięgnąć informacji osobiście w pokoju nr 16 lub telefonicznie pod numerem 32 771 51 15.

 

Środki finansowe na realizację projektu rudzki urząd pracy pozyskał z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Dotacja została przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według danych z maja br. stopa bezrobocia w Rudzie Śląskiej kształtowała się na poziomie 6,4%. Średnia krajowa i wojewódzka wynosiła odpowiednio 9,1% i 7,6%. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w rudzkim urzędzie pracy 572 osoby były powyżej 50. roku życia. Tylko w tym roku placówka pozyskała środki na realizację 7 nowych projektów (w tym 5 ze środków Unii Europejskiej) o łącznej wartości ponad 5,34 mln złotych.

 

 

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close