RegionWiadomość dnia

Ruda Śląska: Ruszyło rozbrajanie ekologicznej bomby [ZDJĘCIA]

W tym roku badania, prace nad dokumentacją oraz konsultacje społeczne, a w kolejnych dwóch eksperymentalne nasadzenia roślin wchłaniających metale ciężkie oraz utworzenie przestrzeni dla rekreacji i wypoczynku – tak wyglądają założenia dotyczące rekultywacji części pocynkowej hałdy przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej. Środki na ten cel w wysokości ponad 1 mln zł daje Komisja Europejska w ramach międzynarodowego projektu realizowanego przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, którego Ruda Śląska jest partnerem. Uczestnicy projektu gościli w tym tygodniu w mieście.

 

Hałda przy ul. 1 Maja jest jednym z czterech zwałowisk pocynkowych w Rudzie Śląskiej. – Znajduje się ona praktycznie w centrum miasta. Tak duży poprzemysłowy teren i to w takiej lokalizacji jest z pewnością problemem. Na szczęście mamy pomysły jak go zagospodarować, a pomóc w tym mają m.in. środki unijne – wyjaśnia prezydent Grażyna Dziedzic.
 

Możliwości takie daje finansowany bezpośrednio ze środków Komisji Europejskiej projekt LUMAT, którego liderem jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Ruda Śląska jest jednym z jego partnerów. Dzięki tej kooperacji miasto ma szansę nie tylko na zagospodarowanie części hałdy przy ul. 1 Maja, ale również na jej rekultywację. -Hałda jest już częściowo zrekultywowana, dokonano tego jeszcze w latach 80-tych XX w. Teraz te wcześniejsze działania będziemy mogli uzupełnić, szczególnie, że w ciągu ostatnich 30 lat zmieniły się technologie i pojawiły nowe narzędzia, które można z powodzeniem wykorzystać – ocenia wiceprezydent Krzysztof Mejer.

 
W tym tygodniu uczestnicy projektu na zaproszenie Rudy Śląskiej gościli w mieście, gdzie mieli okazję zapoznać się z problematyką zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Wizytowali również hałdę przy ul. 1 Maja, padły także pierwsze ustalenia. -W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną badania geologiczne oraz rozpoczną się prace nad dokumentacją. Natomiast w 2017 i 2018 r. chcielibyśmy już realizować prace w terenie, które polegać będą na nasadzeniach roślin wchłaniających metale ciężkie oraz formowaniu samego terenu. Ostatnim elementem będzie zagospodarowanie przestrzeni pod funkcje rekreacyjne – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk.

 
Generalnie władze miasta w ramach projektu LUMAT chcą zrekultywować i zagospodarować zachodnią część hałdy przy ul. 1 Maja, od strony tej ulicy. Miejsce to jest strategiczne z uwagi na położenie w centralnej części miasta. Ujęte zostało także w Lokalnym Programie Rewitalizacji. – Przed dwoma laty z mieszkańcami konsultowaliśmy zagospodarowanie kluczowych przestrzeni w dzielnicy Wirek. Podczas warsztatów wskazali oni, żeby lokalizacjom tym nadać funkcje rekreacyjne – informuje Michał Adamczyk z Wydziału Rozwoju Miasta, koordynator projektu.

 
Projekt LUMAT realizowany będzie do 2019 roku w ramach programu Interreg CENTRAL EUROPE. Jego całkowita wartość to ok. 10 mln zł, z czego dofinansowanie do rudzkiej „części” wyniesie ponad 1 mln zł. Jego partnerami obok Rudy Śląskiej są inne europejskie miasta oraz instytuty badawcze, m.in. Turyn, słowacka Trnava, słoweński Kranj, czy czeska Ostrawa.

 
Jednym z elementów projektu jest także wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami oraz szkolenia, które kierowane będą zarówno do sektora publicznego jak i prywatnego oraz do organizacji pozarządowych. Będą one przede wszystkim dotyczyć zagadnień związanych z efektywnym zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych.

 
Przypomnijmy, że władze Rudy Śląskiej starają się także o inne środki na rewitalizację m.in. terenu hałdy przy ul. 1 Maja. Mowa tu o ponad 6 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które miałyby zostać przeznaczone na powstanie tzw. traktu rudzkiego, czyli ścieżki rowerowo – pieszo-rolkarskiej, łączącej Wirek z Nowym Bytomiem.  – Dzięki realizacji tego zadania zrewitalizujemy obszar 40 ha, a oprócz budowy chcemy odnowić szereg miejskich terenów zielonych, wybudować place zabaw oraz nowe miejsca rekreacji i wypoczynku – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer.  – Trakt przebiegać będzie m.in. przez hałdę przy ul. 1 Maja i również jej fragment zostanie dzięki temu zrewitalizowany –  dodaje. Pocynkowa hałda przy ul. 1 Maja zajmuje obszar 6,5 ha i jest pozostałością po działającej w tym rejonie w okresie od I połowy XIX w. do 1925 roku hucie cynku Liebe – Hoffnung.

 
W Rudzie Śląskiej hałdy zajmują 3,5 km kwadratowych, czyli blisko 5 proc. powierzchni miasta. W ubiegłym roku udało się je wszystkie zinwentaryzować. W ten sposób na mapie miasta naniesiono 35 lokalizacji. Dla każdej z nich założono kartę obiektu, w której znajdują się informacje o stanie własnościowym, przeznaczeniu terenu, powierzchni hałdy, pochodzeniu odpadów, rodzaju zdeponowanego materiału, a w niektórych przypadkach także o ilości materiału. Większość ze zinwentaryzowanych zwałowisk w mieście to hałdy pokopalniane, na których znajdują się odpady pogórnicze.

 

 

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close