PatronatyRegionWiadomość dnia

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego od 3 do 5 października

„Bezpieczeństwo Polski i Polaków to wspólna sprawa wszystkich obywateli i władz naszego kraju” – pod takim hasłem w miejscowości Ossa pod Rawą Mazowiecką odbędzie się w dniach 3-5 października 2018r. VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Trzydniową konferencję organizują Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN)

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego wpisana jest do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw:
– zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej,
– podlegających obowiązkowej ochronie,
– szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli,
– o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym
oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.

Zapraszam pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów, kierowników wydziałów i pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego i inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia.
płk Tadeusz Koczkowski
Prezes Zarządów SWBN i KSOIN

 

Cele konferencji
1. Przybliżenie uwarunkowań międzynarodowych determinujących nasze bezpieczeństwo.
2. Zdiagnozowanie zmieniającego się świata, 4.0 rewolucji przemysłowej, nowych wyzwań i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.
3. Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem.
4. Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym, ochroną infrastruktury krytycznej i zarządzaniem kryzysowym.
5. Przedstawienie praktycznych aspektów organizacji zarządzania kryzysowego i kierowania zespołami ochrony infrastruktury krytycznej.
6. Aktualności dot. opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
7. Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
8. Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym.
9. Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.

 

Tematyka konferencji
1. Wyzwania i uwarunkowania bezpieczeństwa Europy i świata w XXI wieku.
2. Wyznaczniki bezpieczeństwa państwa i narodu.
3. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – jego rola i znaczenie dla bezpieczeństwa.
4. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej – doświadczenia, uwagi i zalecenia.
5. Kompetencje i zadania organów administracji rządowej, samorządowej, zakładów pracy w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
6. Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów – ich ochrona w okresie kryzysu i wojny.
7. Opracowanie planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów oraz planów obrony cywilnej.
8. Wykorzystanie nowoczesnych technik i technologii w bezpieczeństwie narodowym.
9. Sporządzanie planów zagrożenia terrorystycznego zatwierdzanych przez ABW.
10. Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzania ryzykiem. Znaczenie ciągłości działania.
11. Wpływ kryzysów finansowych na bezpieczeństwo państwa i obywateli (piramidy, parabanki itp.).
12. Internet rzeczy a Smart City. Zwiększamy bezpieczeństwo, czy ograniczamy nasze prawa?
13. Relacja rozwoju cywilizacyjnego (Przemysł 4.0) w stosunku do zagrożeń bezpieczeństwa.
14. Ochrona danych osobowych i prywatności w cyfrowym świecie, a bezpieczeństwo narodowe.
15. RODO przyjaciel czy wróg przedsiębiorcy?
16. Wyzwania sztucznej inteligencji na dziś i na jutro.
17. Funkcjonowanie systemu cyberbezpieczeństwa – nowe regulacje prawne.
18. Sesja tematyczna „Wyzwania i zagrożenia cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli”.
19. Debata ekspertów nt. „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków”.

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close