KrajRegionŚwiat

Planujesz Eurotrip? Sprawdź jakie prawo drogowe obowiązuje w Europie

Jeśli masz w planach zwiedzanie Europy samochodem,  lepiej dowiedz się jakie prawo i przepisy obowiązują w krajach europejskich. Mandaty mogą być wysokie, a kary surowe. Sprawdź jakie prawo drogowe obowiązuje we Francji, Hiszpanii i i Włoszech.

 

 

Skóra, fura i „foto-komóra” czyli nowe wozy śląskiej policji w TOP 5 SILESIA FLESZ!

 

Jakie prawo drogowe obowiązuje w Europie?

Francja

Francja honoruje zarówno polskie, jak i międzynarodowe prawo jazdy. Autostrady we Francji są płatne. Łamanie przepisów drogowych jest surowo karane. We Francji obowiązkowe jest posiadanie w samochodzie alkomatu.

Obowiązek zapięcia pasów dotyczy wszystkich pasażerów.

Dozwolona prędkość:
 • 50 km/h w terenie zabudowanym,
 • 90 km/h w terenie nie zabudowanym,
 • 130 km/h na autostradzie (w czasie deszczu 110 km/h).

Przekroczenie dozwolonych prędkości o ponad 30 km wiąże się z natychmiastowym zatrzymaniem prawa jazdy, mniejsze przekroczenia karane są wysokimi mandatami. W przypadku zatrzymania w takiej sytuacji, policja lub żandarmeria mogą uniemożliwić dalszą jazdę (zatrzymując np. dokumenty samochodu) do czasu uregulowania mandatu gotówką na miejscu, a w przypadku zatrzymania prawa jazdy do czasu przybycia innego kierowcy.

Prowadzenie przez kierowcę rozmów przez komórkę jest zabronione. Za nieprzestrzeganie tego zakazu grozi mandat w wysokości 90 EUR. W przypadkach drastycznych lub np. w razie odmowy zapłacenia mandatu na miejscu sprawa może trafić do sądu, który może nałożyć grzywnę w wysokości 150 EUR.

Używanie zestawu głośnomówiącego nie jest zabronione, choć może podlegać karze, jeśli zostanie udowodnione (np. na podstawie billingu), że mogło mieć związek z przyczyną wypadku. Mandatem do 1500 EUR karane jest posiadanie antyradaru. Obowiązkowym wyposażeniem pojazdu jest kamizelka odblaskowa i trójkąt ostrzegawczy – za ich brak grozi mandat w wysokości 135 EUR.

Konsulaty nie mają możliwości opłacania mandatów ani wpływania na miejscowe władze, by odstąpiły od wymierzenia kary. Turyści polscy przyjeżdżający do Francji samochodami powinni wiedzieć, że przepisy i orzecznictwo sądowe w sprawach wypadków drogowych sytuują pieszego na pozycji uprzywilejowanej. Stąd w praktyce, zwłaszcza na drogach dużych miast, zjawiskiem powszechnym jest m.in. przechodzenie przez jezdnię na czerwonym świetle. W związku z tym w dużych aglomeracjach zaleca się jazdę z niewielką prędkością, pozwalającą na zatrzymanie pojazdu w przypadku nagłego wtargnięcia pieszego na drogę.

Zasadę ograniczonego zaufania należy stosować w dużych miastach, a zwłaszcza w Paryżu, gdzie miejscowi kierowcy rzadko używają kierunkowskazów, natomiast dość często skręcają z prawego pasa jezdni w lewo i odwrotnie.

Zasada pierwszeństwa przejazdu dla pojazdów nadjeżdżających z prawej strony (m.in. na rondach) jest bezwzględnie obowiązująca i egzekwowana zwłaszcza w Paryżu. Poza stolicą na rondach pierwszeństwo mają pojazdy znajdujące się już na rondzie (informują o tym stosowne znaki drogowe).

 

Hiszpania

Kierowca może legitymować się polskim prawem jazdy. Obywatele polscy, którzy zarejestrowali swój stały pobyt w Hiszpanii i którzy posiadają polskie prawa jazdy:

wydane z okresem ważności – „bezterminowo”;
kategorii AM; A1; A2; A; B; i BE wydane z okresem ważności dłuższym niż – „15 lat”;
kategorii C1; C1E; C; CE; D1; D1E; D i DE wydane z okresem ważności dłuższym niż  – „5 lat”;

są zobowiązani do ich wymiany na prawa jazdy hiszpańskie.

Hiszpańska policja drogowa (Guardia Civil de Tráfico) jest bardzo surowa – wszelkie wykroczenia karze wysokimi mandatami. Za każde wykroczenie wystawiany jest mandat. W przypadku kilku mandatów, są one sumowane.

Do najczęściej karanych wykroczeń należą:
 • przekroczenie dozwolonego czasu pracy kierowcy (manipulacje tachografu),
 • brak oryginału lub poświadczonej notarialnie umowy leasingowej,
 • przekroczenie dozwolonej wagi pojazdu,
 • jazda pod wpływem alkoholu (oprócz mandatu, areszt tymczasowy),
 • jazda w dni świąteczne lub w dni, w które obowiązuje zakaz ruchu pojazdów ciężkich,
 • korzystanie z telefonów komórkowych (nawet przy użyciu słuchawek) lub urządzeń nawigacyjnych podczas jazdy.

Możliwe naruszenia przepisów ruch drogowego podzielone są na trzy kategorie: lekkie, poważne i ciężkie. Mandaty wystawiane w ramach tych trzech kategorii w następujących wysokościach:

 • Lekkie naruszenie – od 100 euro;
 • Poważne naruszenie – od 200 euro;
 • Ciężkie naruszenie – od 5.000 euro.

Za korzystanie z aparatów zakłócających prace radarów i innych urządzeń kontrolujących ruch drogowy, mandat wynosi 6.000 euro.

Po wypisaniu mandatu policja unieruchamia pojazd i zatrzymuje jego dokumentację. Nie ma możliwości uzyskania „mandatu kredytowego”. Kierowca może kontynuować jazdę pojazdem dopiero po opłaceniu mandatu.

W Hiszpanii są trzy sposoby opłacenia mandatu:
 • gotówką przez kierowcę,
 • poprzez kaucję gwarantowaną przez hiszpańską firmę upoważnioną do tego przez hiszpańskie Ministerstwo Transportu (jeżeli polski przewoźnik posiada takiego partnera i podpisaną z nim uprzednio umowę),
 • przelewem na konto bankowe Wydziału Transportu (Jefatura de Tráfico), właściwego dla regionu, gdzie miało miejsce zatrzymanie, pod warunkiem, że dopuszczony jest ten sposób płatności. Po wpływie przelewu na konto Wydział Komunikacji przekazuje policji informacje o uiszczeniu mandatu. Dopiero po uzyskaniu tych danych policja zwolni samochód i zwróci kierowcy dokumenty.

Włochy

Kierowcy pojazdów mechanicznych tymczasowo przebywający we Włoszech mogą prowadzić samochody na podstawie ważnego polskiego prawa jazdy.

Włoska policja, mając na uwadze bezpieczeństwo na drogach, dokonuje częstych kontroli przestrzegania przez kierowców zawodowych ograniczeń dotyczących maksymalnego czasu pracy, a także prawidłowości posiadanych przez nich dokumentów samochodowych oraz tych na przewożony towar.

Maksymalna dopuszczana prędkość na autostradach wynosi we Włoszech 130 km/h. Na niektórych autostradach trzypasmowych, a także tych z pasem awaryjnym limit prędkości został zwiększony do 150 km/h, jednak wyłącznie tam gdzie jest to wskazane i gdzie został zainstalowany tzw. „tutor” – tj. system wykrywający średnią prędkość na danym odcinku drogi.

Art. 172 Włoskiego Kodeksu Drogowego wymaga też, aby dzieci do 12 roku życia, bądź o wzroście poniżej 150 cm podróżowały obowiązkowo na odpowiednim siedzisku (instalowanym na tylnym siedzeniu), umożliwiającym użycie pasa bezpieczeństwa.

We Włoszech obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych na wszystkich stacjach benzynowych w godzinach 22.00-7.00.

Dodatkowo istnieje też zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 3.00-6.00 we wszystkich lokalach gastronomicznych (barach, hotelach, restauracjach) oraz tych, które są otwarte po 24.00, a w tych położonych przy autostradach – w godzinach 24.00-6.00.

Większość autostrad na terenie Włoch jest płatna. Należność uiszcza się bezpośrednio przy zjazdach z autostrad w konkretnych miejscowościach, bądź w pośrednich punktach poboru opłat. Istnieje możliwość dokonania płatności gotówką (w euro) oraz kartą płatniczą lub kredytową, bądź za pośrednictwem zdalnego systemu płatności „Telepass”. Opłata zależna jest od klasy pojazdu.

Obowiązujące we Włoszech ograniczenia prędkości pojazdów o masie do 3,5 tony na drogach publicznych wynoszą odpowiednio:

– Obszar zabudowany: 50 km/h
– Obwodnice miejskie: 70 km/h
– Obszar niezabudowany: 90 km/h
– Drogi ekspresowe: 110 km/h
– Autostrady: 130 km/h (na oznaczonych autostradach trzypasmowych – 150 km/h)

Poza obszarem zabudowanym istnieje obowiązek używania świateł mijania przez całą dobę. Maksymalny limit stężenia alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila. Przeprowadzane są również kontrole na obecność innych substancji odurzających.

Przy pobytach turystycznych nadal honorowane są polskie prawa jazdy zarówno ważne bezterminowo, jak i te ze wskazanym terminem ważności.

Zgodnie z włoskim kodeksem drogowym, kierowcy pojazdów zarejestrowanych za granicą są zobowiązani do natychmiastowego opłacenia mandatów nałożonych przez kompetentne służby za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym.

W przypadku niemożności wniesienia opłaty z jakichkolwiek przyczyn, samochód musi być pozostawiony na parkingu depozytowym, wyznaczonym przez nakładające karę służby. Kierowca jest w takim przypadku zobowiązany do pokrycia kosztów postoju pojazdu na parkingu. Mandat przyjęty i zapłacony jest równoznaczny z przyznaniem się do wykroczenia drogowego i powoduje brak możliwości odwołania się do wyższej instancji.

W przypadku niesłusznego mandatu należy przyjąć mandat i złożyć kaucję na wymierzoną karę (stanowiącą de facto równowartość kwoty mandatu), a następnie złożyć odwołanie do Prefekta lub do Sędziego Pokoju nie później niż w ciągu 60 dni od daty wystawienia mandatu.

Wydane w 2016 roku przepisy znacznie zaostrzyły kary dla sprawców wypadków drogowych, wprowadzając m.in. kategorię zabójstwa drogowego (spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu lub narkotyków bądź przy przekroczeniu dozwolonej prędkości powyżej 50 km/h).

Za niektóre wykroczenia, jak znaczne przekroczenie prędkości, prowadzenie pod wpływem alkoholu i środków odurzających, zawracanie na autostradzie lub przed wjazdem na autostradę, oprócz kary pieniężnej grozi również zawieszenie ważności prawa jazdy. Po upływie terminu nałożonej kary, dokument można odebrać osobiście we właściwej miejscowo Prefekturze, lub jest on odsyłany do Konsulatu, który przekazuje go do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close