Region

Katowice ułatwiają bezrobotnym wejście na rynek pracy

Od 1 stycznia do końca 2020 roku w Katowicach będzie realizowany projekt „Nie bądź bierny – wejdź na rynek pracy”.

 

Maracana w Katowicach? Cena za stadion jak z kosmosu!
TOP 5 Silesia Flesz – premiera w każdą niedzielę o 19:50 w Telewizji TVS

Celem projektu jest wsparcie w zatrudnieniu 90 osób (w tym 50 kobietom i 40 mężczyznom) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Katowicach jako bezrobotni. Program jest adresowany w szczególności do osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz osób o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu będą identyfikowane potrzeby i problemy zawodowe każdego uczestnika oraz zaoferowane kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy lub doradztwo zawodowe. Ponadto, uczestnicy skorzystają ze staży u pracodawców, szkoleń zawodowych lub prac interwencyjnych.

– Projekt „Nie bądź bierny – wejdź na rynek pracy” jest kolejnym projektem realizowanym przez Miasto Katowice w zakresie aktywizacji zawodowej. Głównym czynnikiem mającym wpływ na rozwój gospodarczy regionu jest jakość zasobów ludzkich. Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji zawodowej bezrobotne będą miały możliwość powrotu na rynek pracy, a lokalni pracodawcy zyskają nowych pracowników – mówi Małgorzata Domagalska, Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice będzie Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. Całkowita wartość projektu to kwota 637 105,25 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 605 249,99 zł (w tym wsparcie finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny wynosi 5% całkowitej wartości projektu i zostanie wniesiony ze środków Funduszu Pracy przez Realizatora Projektu.

Powyższy projekt został zatwierdzony 28 listopada 2019r. przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-066/19, w zakresie Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

 

źr. UM Katowice

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close