Regulaminy

Regulamin SMS-owy dotyczący pozdrowień na antenie TELEWIZJI TVS

Regulamin SMS-owy
dotyczący pozdrowień na antenie TELEWIZJI TVS

  1. Aby przesłać pozdrowienia należy wysłać SMS pod numer 73068 o treści SKZ oraz dołączyć treść pozdrowień.

  2. Treść pozdrowień nie może przekraczać 160 znaków wliczając w to skrót SKZ, spacje, emotikony, znaki interpunkcyjne, etc.

  3. W treści pozdrowień nie należy używać polskich znaków.

  (np. chcąc złożyć pozdrowienia widz powinien wysłać SMS pod numer 73068 o treści:
  „SKZ Pozdrawiam Jole z Krakowa zycze milego dnia Adam” )

  1. Pozdrowienia może wysyłać każda osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej. Wyłączony jest udział osób pracujących, współpracujących w każdej formie z TVS, jak też udział rodziny wymienionych osób.

  2. Każdy widz może wysyłać dowolną ilość pozdrowień, z zastrzeżeniem ust. 4.

  3. Koszt jednego SMS to 3 zł netto powiększony o podatek od towarów i usług (VAT), 3,69 zł (brutto)

  4. Pozdrowienia emitowane są podczas emisji premierowych odcinków programów:

  – KONCERT ŻYCZEŃ

  – SZLAGIEROWA LISTA TVS

  oraz w czasie emisji audycji KONCERTY TVS

  1. TVS ma prawo weryfikacji i oceny treści pozdrowień, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

  2. TVS nie ponosi odpowiedzialności za SMS- y, które nie zostaną dostarczone do TVS z powodów technicznych niezależnych od TVS, zwłaszcza jeżeli nie zostały wysłane zgodnie z niniejszym regulaminem.

  3. TVS nie ponosi odpowiedzialności za skutki zakłóceń realizacji pozdrowień związane z przesyłaniem danych w sieciach telefonii komórkowych.

  4. W treści pozdrowień nie można zamieszczać nazwisk w połączeniu z miejscem zamieszkania (ze względu na ochronę danych osobowych) a ponadto: treści wulgarnych, obscenicznych i obraźliwych oraz niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Sms-y nie mogą zawierać również treści propagujących działania sprzeczne z prawem, oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość, przekonania religijne a zwłaszcza chrześcijańskiego systemu wartości.

  5. TVS zastrzega sobie prawo do niewyemitowania pozdrowień wulgarnych, obscenicznych i obraźliwych oraz niezgodnych z zasadami współżycia społecznego bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu. TVS ma prawo zawiadomienia odpowiednich organów o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.

  6. TVS zastrzega sobie prawo do niewyemitowania treści pozdrowień o charakterze reklamowym, komercyjnym lub zawierających oznaczenie firmy osób prawnych lub instytucji lub też zawierających oznaczenia wskazujące lub sugerujące związek z konkretnymi podmiotami.

  7. TVS zastrzega sobie prawo do niewyemitowania treści pozdrowień kierowanych do kandydatów w wyborach lub zawierających treści o charakterze politycznym.

  8. TVS zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść sms-ów, w takim zakresie by były one zgodne ze stylistyką, gramatyką i składnią języka polskiego bądź gwary śląskiej (w przypadku pozdrowień w gwarze śląskiej), nie naruszając jednocześnie głównej treści pozdrowień.

  9. W przypadku gdy czas emisji nie pozwoli na wyemitowanie wszystkich pozdrowień w poszczególnych programach, prawo wyboru pozdrowień emitowanych w trakcie programu należy do TVS.

  10. TVS zastrzega sobie prawo do zmiany godzin emisji pozdrowień.

  11. Ewentualne pozyskane dane osobowe Pozdrawiającego będą przetwarzane w oparciu o ustawę Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie WWW.TVS.pl na co Pozdrawiający wyraża zgodę.

  12. Reklamacje dotyczące serwisu należy przesyłać na adres: TVS Sp. z o.o. Pl. Grunwaldzki 12; 40-126 Katowice.

  13. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Pozdrawiającego w związku z jego udziałem w serwisie. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

  14. Wysyłając sms z pozdrowieniami Pozdrawiający akceptuje postanowienia Regulaminu.

  15. Regulamin dostępny jest w siedzibie TVS oraz na stronie www.tvs.pl.

  16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie ogólne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

1 thought on “Regulamin SMS-owy dotyczący pozdrowień na antenie TELEWIZJI TVS”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz również

Close
×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close