Regulaminy

Regulamin SMS-owy dotyczący pozdrowień w Śląskim Koncercie Życzeń, Małym Koncercie Życzeń i Szlagierowej Liście TVS

Regulamin SMS-owy
dotyczący pozdrowień w Śląskim Koncercie Życzeń, Małym Koncercie Życzeń i Szlagierowej Liście TVS

 

 1. Aby przesłać pozdrowienia należy wysłać SMS pod numer 73068 o treści MKZ oraz dołączyć treść pozdrowień.

 2. Treść pozdrowień nie może przekraczać 160 znaków wliczając w to skrót MKZ, spacje, emotikony, znaki interpunkcyjne, etc.

 3. W treści pozdrowień nie należy używać polskich znaków.

(np. chcąc złożyć pozdrowienia widz powinien wysłać SMS pod numer 73068 o treści:
„MKZ Pozdrawiam Jole z Krakowa zycze milego dnia Adam” )

 1. Pozdrowienia może wysyłać każda osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej. Wyłączony jest udział osób pracujących, współpracujących w każdej formie z TVS, jak też udział rodziny wymienionych osób.

 2. Każdy widz może wysyłać dowolną ilość pozdrowień, z zastrzeżeniem ust. 4.

 3. Koszt jednego SMS to 3 zł netto powiększony o podatek od towarów i usług (VAT), 3,69 zł (brutto)

 4. Pozdrowienia emitowane są podczas emisji premierowych odcinków programu Mały Koncert Życzeń.

 5. TVS ma prawo weryfikacji i oceny treści pozdrowień, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

 6. TVS nie ponosi odpowiedzialności za SMS- y, które nie zostaną dostarczone do TVS z powodów technicznych niezależnych od TVS, zwłaszcza jeżeli nie zostały wysłane zgodnie z niniejszym regulaminem.

 7. TVS nie ponosi odpowiedzialności za skutki zakłóceń realizacji pozdrowień związane z przesyłaniem danych w sieciach telefonii komórkowych.

 8. W treści pozdrowień nie można zamieszczać nazwisk (ze względu na ochronę danych osobowych) a ponadto: treści wulgarnych, obscenicznych i obraźliwych oraz niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Sms-y nie mogą zawierać również treści propagujących działania sprzeczne z prawem, oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość, przekonania religijne a zwłaszcza chrześcijańskiego systemu wartości.

 9. TVS zastrzega sobie prawo do niewyemitowania pozdrowień wulgarnych, obscenicznych i obraźliwych oraz niezgodnych z zasadami współżycia społecznego bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu. TVS ma prawo zawiadomienia odpowiednich organów o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.

 10. TVS zastrzega sobie prawo do niewyemitowania treści pozdrowień o charakterze reklamowym, komercyjnym lub zawierających oznaczenie firmy osób prawnych lub instytucji lub też zawierających oznaczenia wskazujące lub sugerujące związek z konkretnymi podmiotami.

 11. TVS zastrzega sobie prawo do niewyemitowania treści pozdrowień kierowanych do kandydatów w wyborach lub zawierających treści o charakterze politycznym.

 12. TVS zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść sms-ów, w takim zakresie by były one zgodne ze stylistyką, gramatyką i składnią języka polskiego bądź gwary śląskiej (w przypadku pozdrowień w gwarze śląskiej), nie naruszając jednocześnie głównej treści pozdrowień.

 13. W przypadku gdy czas emisji nie pozwoli na wyemitowanie wszystkich pozdrowień w poszczególnych programach, prawo wyboru pozdrowień emitowanych w trakcie programu należy do TVS.

 14. TVS zastrzega sobie prawo do zmiany godzin emisji pozdrowień.

 15. Ewentualne pozyskane dane osobowe Pozdrawiającego będą przetwarzane w oparciu o ustawę Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie WWW.TVS.pl na co Pozdrawiający wyraża zgodę.

 16. Reklamacje dotyczące serwisu należy przesyłać na adres: TVS Sp. z o.o. Pl. Grunwaldzki 12; 40-126 Katowice.

 17. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Pozdrawiającego w związku z jego udziałem w serwisie. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 18. Wysyłając sms z pozdrowieniami Pozdrawiający akceptuje postanowienia Regulaminu.

 19. Regulamin dostępny jest w siedzibie TVS oraz na stronie www.tvs.pl.

 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie ogólne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz również

Close
×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close