KrajRegion

Ruda Śląska: Mieszkańcy miasta z inicjatywą uchwałodawczą

Ruda Śląska: Mieszkańcy Rudy Śląskiej będą mogli wnosić projekty uchwał pod obrady Rady Miasta. Nadanie nowych uprawnień mieszkańcom możliwe było dzięki zmianom w ustawie o samorządzie gminnym.

 

Rudzcy radni na wniosek prezydent miasta Ruda Śląska Grażyny Dziedzic przyjęli uchwałę określającą szczegóły wnoszenia inicjatyw obywatelskich w Rudzie Śląskiej.

Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym wprowadzono jeszcze w ubiegłym roku. Jednak nowe rozwiązania obowiązują dopiero od aktualnej kadencji władz samorządowych. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy, z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze. Dla gmin powyżej 20 tys. mieszkańców minimalna liczba mieszkańców występujących z taką inicjatywą to 300. Ruda Śląska spełnia ten warunek.

Przyjęta dziś przez rudzką Radę Miasta uchwała określa już szczegółowe zasady wnoszenia inicjatywy uchwałodawczej w Rudzie Śląskiej. I tak wszelkie czynności związane z przygotowaniem przez mieszkańców projektu uchwały, a także zbiórką podpisów popierających wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej.

Aby powołać komitet inicjatywy uchwałodawczej potrzebna jest grupa co najmniej 10 mieszkańców

Komitet może przystąpić do zbierania podpisów osób popierających dany projekt uchwały. Jednak dopiero po formalnym zawiadomieniu o zawiązaniu się komitetu i publikacji tej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Aby umożliwić złożenie projektu, komitet musi zebrać wymaganą liczbę 300 podpisów mieszkańców Rudy Śląskiej posiadających czynne prawo wyborcze do rady gminy. Co istotne, nie ma na to określonego czasu.

Po zebraniu wymaganej liczby podpisów, projekt uchwały spełniający wymogi określone w podjętej dzisiaj uchwale, staje się przedmiotem prac rady gminy. Ważne jest, że komitet inicjatywy uchwałodawczej może wskazać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady gminy.

Inicjatywa uchwałodawcza jest przyznana obywatelom zapisami w ustawie o samorządzie gminnym. W naszym mieście umożliwiona jest podjęciem przez radę miasta uchwały w tej sprawie. Jest po budżecie obywatelskim i prawie do składania petycji kolejnym instrumentem, dającym rudzianom możliwość współdecydowania o sprawach ważnych dla miasta – podkreśla Grażyna Janduła–Jonda, sekretarz miasta.

Przyjęta dzisiaj uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

(źródło: rudaslaska.com.pl)

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close