KrajRegion

Chorzów: Podatek od nieruchomości wzrośnie od 2020 roku

Chorzów: Mieszkańcy Chorzowa w przyszłym roku będą płacić wyższe podatki od nieruchomości. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w mieście będą obowiązywać maksymalne stawki wskazane w obwieszczeniu ministra finansów.

 

TOP 5 SILESIA FLESZ: Prohibicja w Katowicach i czy to UFO rozwaliło Rudę Śląską?
TOP 5 Silesia Flesz – premiera w każdą niedzielę o 19:50 w Telewizji TVS

 

Stawki podatku wzrastają razem z cenami towarów i usług

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalowych ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen towarów i usług.

– Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 roku, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2018 roku wyniósł 101,8 (wzrost cen o 1,8%) – czytamy w uzasadnieniu do uchwały Rady Miasta Chorzów.

Oznacza to, że stawki maksymalne podatków i opłat lokalowych w przyszłym roku wzrosną o 1,8 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Wysokość tych stawek ustala rada gminy, która w Chorzowie przyjęła ich maksymalny poziom.

 

Chorzów: Ile wyniesie podatek od nieruchomości w 2020?

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. na terenie miasta Chorzów podatek od nieruchomości będzie wynosił:

Od gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m² powierzchni.

 

Od budynków lub ich części

a) mieszkalnych – 0,81 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,05 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

 

Od budowli

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. § 2.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do uchwały Rady Miasta przyjęcie takich stawek pozwoli na realizację zaplanowanych dochodów na 2020 rok.

 

PRZECZYTAJ KONIECZNIE

Zima stulecia w Polsce? Kiedy nadejdzie zima? [DŁUGOTERMINOWA PROGNOZA POGODY, ZIMA 2019]

Mamy to! Wiktoria Gabor zwyciężyła Eurowizję Junior 2019!

Policjanci spalili narkotyki. Z dymem poszło 77 kilogramów marihuany, amfetaminy i dopalaczy

 

źr.: mojchorzow.pl

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close