RegionWiadomość dniaZdrowie

Gliwice: Koniec kontroli NIK w Szpitalu Miejskim. Nie stwierdzono nieprawidłowości

W Szpitalu Miejskim w Gliwicach zakończyła się kontrola inspektorów Najwyższej Izby Kontroli.

 

 

Trojaczki z Rudy Śląskiej i parkowanie „na janusza”! Zobaczcie najnowsze TOP 5 SILESIA FLESZ


Badaniem objęto działalność szpitala w latach 2015–2018, a jego przedmiotem była realizacja świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych, zmiany w organizacji wewnętrznej szpitala oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa.

W wystąpieniu pokontrolnym napisano, że w żadnym z kontrolowanych obszarów nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym NIK nie formułuje uwag i wniosków. Natomiast wynik finansowy na działalności leczniczej i wynik finansowy ogółem jest ujemny. Zdaniem NIK po wprowadzeniu PSZ (sieci szpitali) pogłębiła się zła sytuacja finansowa Szpitala Miejskiego, który w okresie objętym kontrolą co roku powiększał poniesioną stratę ogółem oraz stratę na działalności leczniczej.

Straty poniesione na działalności leczniczej na koniec trzeciego kwartału 2017 r. wyniosły 12,5 mln zł, a w analogicznym okresie roku 2018 już 18,5 mln zł, czyli wzrosły o prawie 50%.

Jest to spowodowane zwiększeniem kosztów wynagrodzeń, wynikającym między innymi z ustawowych regulacji płac. W omawianym okresie wysokość zobowiązań długoterminowych wzrosła ponad trzykrotnie, z 9 mln zł do 28 mln zł, a krótkoterminowych z 22,5 mln zł do 25,5 mln zł. Natomiast wartość zobowiązań wymagalnych w tym czasie kształtowała się na podobnym poziomie ponad 13 mln zł, co daje ich udział w zobowiązaniach krótkoterminowych na poziomie 57,6% oraz 54,8%.

Podejmowane przez spółkę działania spowodowały, że w drugim półroczu 2018 r. szpital uzyskał wyższy ryczałt na udzielanie świadczeń w ramach PSZ (sieci).

Przekładając to wszystko na wskaźniki zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia, na 70 możliwych do uzyskania punktów, szpital w 2017 r. uzyskał 2 punkty, a w roku 2018 13 punktów, „co pokazuje” – konkluduje NIK – „że sytuacja ekonomiczno- finansowa szpitala uległa nieznacznej poprawie w 2018 r., jednak ciągle jest bardzo zła”.
(źr: UM Gliwice)

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close