RegionWiadomość dnia

Nowe kąpielisko „Fala”, odbudowa wąskotorówki i remont hali „Kapelusz”. Rusza rewitalizacja Parku Śląskiego

Nie będzie tania ani krótka – ale wreszcie będzie! Rusza długo zapowiadana rewitalizacja Parku Śląskiego. Za 226 mln zł zostaną przebudowane alejki, uporządkowana zieleń i zbiorniki wodne, odnowiona hala Kapelusz, a co wielu szczególnie ucieszy – wybudowane zostanie nowe kąpielisko „Fala”!

 

ZOBACZCIE RÓWNIEŻ: Najnowsze wydanie Silesia Flesz [25.09.2018]

Największy park miejski w Polsce przejdzie rewitalizację dzięki funduszom pochodzącym z inicjatywy finansowej Jessica. Dzisiaj podpisano umowę wartą 226 mln zł na 20 zadań w ramach rewitalizacji Parku Śląskiego.

Nowa jakość w tej ważnej przestrzeni Województwa Śląskiego będzie rezultatem największego programu inwestycyjnego w Parku Śląskim od czasu jego powstania. Umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele Zarządu Parku oraz Zarządu Województwa Śląskiego. Najważniejszy ogród województwa na proces rewitalizacji otrzyma 226 milionów złotych!

-Wiarygodność budują spełnione obietnice. Zobowiązaliśmy się do zapewnienia Parkowi Śląskiemu lepszej przyszłości i ona zaczyna się dzisiaj. Za nami dwa lata ciężkiej pracy. Ich efektem jest podpisana umowa na dofinansowanie największego procesu inwestycyjnego jakiego Park Śląski doczekał się od czasu, gdy zakończono jego budowę. Jestem dumny, że po tym, jak udało się nam rozpocząć modernizację Śląskiego Wesołego Miasteczka i Planetarium Śląskiego oraz otworzyć zmodernizowany Stadion Śląski, przyszedł czas na wielką zmianę jakościową w najważniejszym ogrodzie województwa – mówi marszałek woj.śląskiego, Wojciech Saługa.

-W ciągu najbliższych siedmiu lat na inwestycje wydamy tu 226 milionów złotych pochodzących z dofinansowania funduszy Jessica. Zachęcam wszystkich mieszkańców województwa do kibicowania przemianom w Parku Śląskim, bo wiem jak bardzo wszyscy czekaliśmy na ten dzień – podsumowuje Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Nowe kąpielisko "Fala", odbudowa wąskotorówki i remont hali "Kapelusz". Rusza rewitalizacja Parku Śląskiego (fot.Park Śląski)
Nowe kąpielisko „Fala”, odbudowa wąskotorówki i remont hali „Kapelusz”. Rusza rewitalizacja Parku Śląskiego (fot.Park Śląski)

Proces, który doprowadził do przełomowego dnia w historii największego parku miejskiego w Polsce rozpoczął się wraz z powstaniem dwa lata temu Konwentu ds. Parku Śląskiego, któremu przewodniczył prof. Jerzy Buzek. Praca ekspertów tworzących Konwent oraz rektorów najważniejszych, śląskich uczelni wyższych, którzy jako Rada Naukowa Parku Śląskiego z czasem przejęli kompetencje Konwentu, stanowiła ogromną inspirację, pomagającą w stworzeniu priorytetowych zadań rewitalizacyjnych Parku Śląskiego.

Podczas prac w ramach Konwentu i rozmów z rektorami wielokrotnie podkreślaliśmy, że parkiem trzeba zarządzać na co dzień, bo tego oczekują ludzie, ale trzeba również mieć wizję długofalowego rozwoju tego miejsca, które ponad pół wieku temu zostało zbudowane z największym rozmachem. Cieszę się, że nasze działania nabrały teraz formalnego kształtu. Przed osobami zarządzającymi Parkiem Śląskim dużo pracy, ale mamy szansę, by przywrócić mu wartość, którą miał 40 czy 50 lat temu. Naszym wspólnym, najważniejszym celem jest, by park był atrakcyjny jak przed laty i codziennie przyciągał ludzi z całego regionu – ocenia prof. Jerzy Buzek.

Program rewitalizacji Parku Śląskiego zaplanowany jest na okres siedmiu lat. W tym czasie nową jakość zyska nie tylko podstawowa infrastruktura Parku – w tym alejki i mała architektura, ale również najbardziej znane miejsca, odwiedzane co roku przez setki tysięcy gości – Kanał Regatowy, Duży Krąg Taneczny czy największe w Polsce Rosarium.

Nowe kąpielisko "Fala", odbudowa wąskotorówki i remont hali "Kapelusz". Rusza rewitalizacja Parku Śląskiego (fot.Park Śląski)
Nowe kąpielisko „Fala”, odbudowa wąskotorówki i remont hali „Kapelusz”. Rusza rewitalizacja Parku Śląskiego (fot.Park Śląski)

-Niemal codziennie rozmawiam z kimś nowym, dla kogo to miejsce jest szczególnie ważne. Odkryłam, jak wielu mieszkańców naszego regionu lokuje tutaj swoje wspomnienia, albo wyobrażenia o tym, jak park powinien funkcjonować. Ten rosnący zbiór opowieści powodował coraz większą potrzebę przybliżenia faktycznej jakości tej przestrzeni do aspiracji użytkowników. Rozpoczęcie tego zadania to wielkie wyzwanie, ale też zaszczyt – bo przecież tworzymy nową jakość jednego z najważniejszych miejsc województwa – dodaje Aneta Moczkowska, prezes Parku Śląskiego.

Szczególnie ważne w wymiarze społecznym projektu wydaje się ponowne udostępnienie w Parku Śląskim kompleksu wodnego, nawiązującego do tradycji kąpieliska „Fala”. Dzięki funduszom pozyskanym na rewitalizację, „Nowa Fala” powróci do parku w miejscu, które będzie lepiej odpowiadać współczesnym potrzebom gości, ze szczególnym uwzględnieniem komfortowego dojazdu. Kompleks powstanie przy ul. Siemianowickiej. „Nowa Fala”, umożliwi ożywienie kolejnej, północnej przestrzeni kompleksu, dzisiaj często omijanej przez odwiedzających park.

– Myślę, że mieszkańcy Chorzowa kibicują każdej, pozytywnej zmianie w Parku Śląskim. To część Chorzowa, z której jesteśmy dumni, kochamy to miejsce, wspieramy park i wierzymy w jego dobrą przyszłość. Pewnie nie tylko ja, ale wielu chorzowian cieszy się z faktu, że na mapę atrakcji parku wraca otwarte kąpielisko, w nowej lokalizacji. Zależy nam, by swoją atrakcyjnością i popularnością dorównało pierwszej, historycznej „Fali”. Będziemy pracować nad tym, by tak się stało. Już dzisiaj chciałbym zadeklarować, że nasze miasto weźmie na siebie opiekę nad nowym obiektem – zapewnia Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzowa.

Zbudowanie kąpieliska Nowa Fala przy ul. Siemianowickiej da jednocześnie szansę na otworzenie dla gości terenu, na którym kiedyś znajdowały się baseny – w samym sercu zielonego kompleksu. Plan na tę przestrzeń zakłada stworzenie Parku Wielu Pokoleń – otwartego i bezpłatnego miejsca rodzinnych spotkań. Z atrakcjami dla seniorów oraz rodziców z dziećmi – w tym z atrakcjami wodnymi, innowacyjnymi placami zabaw czy miejscami sportowej aktywności. Szczegóły tego projektu będą uzgadniane w najbliższych miesiącach z mieszkańcami regionu podczas szerokiego procesu konsultacyjnego.

Nie będzie tania ani która - ale wreszcie będzie! Rusza długo zapowiadana rewitalizacja Parku Śląskiego
Nie będzie tania ani która – ale wreszcie będzie! Rusza długo zapowiadana rewitalizacja Parku Śląskiego

Wszystkim pracom rewitalizacyjnym w Parku Śląskim będzie się można przyglądać spacerując, biegając czy jeżdżąc na rowerze wzdłuż trasy, jaka wytyczona została pomiędzy najważniejszymi przestrzeniami, w których prowadzone będą prace. Roboczo nazwana „Trasa Jessiki” ma nieco ponad 5 km, a jej przebieg przetestował już August Jakubik, ultramaratończyk, jeden z liderów środowiska biegaczy w województwie.

Co zmieni rewitalizacja Parku Śląskiego, zaplanowana na 7 najbliższych lat? Oto pełna lista zadań do realizacji w ramach projektu rewitalizacji Parku Śląskiego

 

1. Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych – rewitalizacja prawie 40 kilometrów alejek Parku Śląskiego.

2. Uregulowanie gospodarki wodnej – wymiana zużytych sieci wodno-kanalizacyjnych, które nie były remontowane od momentu powstania Parku oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

3. Odbudowa Parkowej Kolei Szynowej oraz zakup elektrycznego taboru kolejowego – odtworzenie pełnej, 4-kilometrowej linii kolejki wąskotorowej wraz z zakupem ekologicznego taboru.

4. Rewitalizacja otoczenia Hali Wystaw „Kapelusz” wraz z wyposażeniem hali – aranżacja przestrzeni wokół hali (na jej podstawowy remont Park Śląski otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego). Wykonanie nowych kompozycji zieleni oraz wprowadzenie małej architektury.

5. Inwentaryzacja, rewitalizacja i pielęgnacja terenów zieleni parku – wymiana roślin oraz traw, nasadzenia nad istniejącymi stawami, wprowadzenie szlachetnych gatunków wysokiej i niskiej roślinności oraz bylin.

6. Modernizacja Kanału Regatowego – rewitalizacja reprezentacyjnej, centralnej przestrzeni parku, modernizacja nadbrzeży, mostków nad kanałem, zejść, schodów oraz przystani kajakowej.

7. Rewitalizacja Rosarium wraz z budową placu zabaw – modernizacja nawierzchni ścieżek i alejek, remont oświetlenia alejek oraz doświetlenie przestrzeni, wykonanie monitoringu celem poprawy bezpieczeństwa, budowa placu zabaw, kompleksowa modernizacja oczek wodnych, wymiana materiałów roślinnych.

8. Budowa ścieżek edukacyjnych – stworzenie nowych ścieżek edukacyjnych (m.in. dendrologicznych, ornitologicznych) dla dzieci oraz młodzieży szkolnej, odtworzenie w zbiornikach wodnych roślinności wodnej oraz bagiennej celem uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej Parku.

9. Remont rzeźb – remont i konserwacja rzeźb znajdujących się na terenie Parku, w tym Galerii Rzeźby Śląskiej, jednej z malowniczych przestrzeni kompleksu.

10. Modernizacja Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – stworzenie budynku wielofunkcyjnego administracyjno-edukacyjnego oraz wybranych pawilonów dla zwierząt, wykonanie nasadzeń zieleni, modernizacja oświetlenia wybranych ciągów pieszych oraz odwodnienia korony Skalnej Kotliny Dinozaurów.

11. Budowa Parku Wielu Pokoleń – utworzenie na pierwotnym terenie funkcjonowania kąpieliska, Miejsca Rodzinnych Spotkań, składającego się z kilku sąsiadujących ze sobą stref, harmonijnie i bezkolizyjnie wkomponowanych w dominującą, zieloną strukturę Parku Śląskiego.

12. Kompleksowy remont i modernizacja obiektów: Duży Krąg Taneczny, Małe Kręgi Taneczne, Świątynia Dumania – wykonanie prac konserwatorskich oraz przywrócenie obiektom dawnej świetności.

13. Budowa Ogrodu Japońskiego – wykonanie nowego ogrodu tematycznego nawiązującego do obiektu istniejącego niegdyś w Parku.

14. Aranżacja przestrzeni publicznej (meble parkowe, elementy małej architektury, toalety) – wymiana wraz z posadowieniem podstawowej infrastruktury wypoczynkowej, budowa toalet dla użytkowników, remont fontann wraz z wymianą stosownego wyposażenia technicznego.

15. Remont Świątyni Petrycha – remont istniejącej pergoli powstałej w latach 60-tych ubiegłego wieku wraz z modernizacją najbliższego otoczenia celem przygotowania przestrzeni jako terenu do realizacji imprez plenerowych.

16. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej – dokończenie budowy kompleksowego systemu ułatwiającego komunikację, wykonanie m.in. podświetlanych pylonów.

17. Budowa Centrum Bioróżnorodności – wydzielenie obszaru dla funkcjonowania nowego obiektu w ramach działań edukacyjno-społecznych w celu edukacji dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób zagrożonych wykluczeniem w tym seniorów.

18. Kompleksowa modernizacja otoczenia Planetarium Śląskiego – w związku z trwającą inwestycją polegającą na przebudowie i modernizacji Planetarium Śląskiego istnieje konieczność przeprowadzenia kompleksowej modernizacji i aranżacji otoczenia obiektu wraz z wykonaniem nowych stref aktywności dla dzieci i dorosłych oraz rewitalizacją stawu.

19. Budowa kąpieliska przy ul. Siemianowickiej – budowa otwartego kąpieliska nawiązującego do kultowego kąpieliska „Fala”, nowy obiekt będzie nawiązywał charakterem oraz funkcjonalnością do swojego poprzednika.

20. Rewitalizacja terenu Szybu Leśnego – kompleksowa rewitalizacja terenu poprzemysłowego w centrum Parku, pokopalnianych zabudowań szybu wentylacyjnego, przeznaczenie tego terenu na cele związane z podstawową działalnością parku – społeczną i edukacyjną.

(źr: WZ/Park Śląski)

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

4 thoughts on “Nowe kąpielisko „Fala”, odbudowa wąskotorówki i remont hali „Kapelusz”. Rusza rewitalizacja Parku Śląskiego”

  1. Tak tak obiecanki cacanki , A Fala powinna być w tym miejscu co jest A raczej to co tam niszczenie bo to była wizytówką parku widziana już z daleka

  2. Co z Elka ? Kiedy pozostałe linie które zarastają ? Fala była w dobrym miejscu przenoszenie jej w inne miejsce to głupi i chory pomysł.
    Po diabła robić nową „falę” przy siemianowickiej. To najgorzej skomunikowana część parku śląskiego. Prawdopodobnie znowu korupcja i przekręty a teren dawnej fali ktoś już zaklepał pod jakiś biznes. Fala była w bardzo dobrym miejscu i forsowanie na siłę innej lokalizacji cuchnie korupcją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close