RegionŚwiat

Przedsiębiorcy mogą stracić pieniądze z tarczy antykryzysowej. Dlaczego?

Nowelizacja ustawy covidowej posiada zapisy mówiące o tym, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić pieniądze z tarczy antykryzysowej, jeśli narusza obowiązujące zakazy. Dla przykładu – jeśli ktoś prowadzi  hotel i zwrócił się o pomoc do państwa, odebrał pieniądze i pozwala na terenie swojej placówki przebywać gościom, którzy nie są w podróży służbowej, to nie dość, że może go czekać odpowiedzialność karna to dodatkowo będzie musiał zwrócić udzieloną pomoc wraz z odsetkami. Zmiany w życie wchodzą w poniedziałek, 30 listopada.

 

 

Gwiazda Szeryfa – serialowa nowość tylko w Telewizji TVS!

Od 30 listopada w życie wchodzi nowelizacja ustawy covidowej, w której pojawia się kilka istotnych zapisów dotyczących tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, którzy proszą państwo o pomoc, muszą wypełnić stosowne oświadczenie o tym, że nie naruszają ograniczeń, nakazów i zakazów, które rząd ustanowił w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce. 

– W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Decyzję o obowiązku zwrotu pomocy wydaje podmiot udzielający pomocy publicznej – czytamy na łamach Dziennika Ustaw. Co więcej przedsiębiorcy, który prowadzi sklep spożywczy i w trakcie ustalonych godzin dla seniorów wpuszcza młodszych klientów grozi nawet odpowiedzialność karna. To przykład, a konsekwencje grożą wszystkim przedsiębiorcom, na których branże nałożone są restrykcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie epidemii. O tym czy dany przedsiębiorca narusza ustanowione zakazy będą decydowały przeprowadzane kontrole np. przez Policję czy Sanepid. 

 

Pełna treść artykułu dotyczącego zwrotu pieniędzy w przypadku łamania zakazów poniżej.

Art. 23. 1. Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112), stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego udzielanego na podstawie art. 2a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 i 2112).

2. W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w ust. 1, organ ten informuje podmiot udzielający pomocy publicznej o stwierdzeniu naruszenia wymogów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodar- czej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany jest złożyć oświad- czenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie jest składane pod rygo- rem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4. Składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Decyzję o obowiązku zwrotu pomocy wydaje podmiot udzielający pomocy publicznej.

6. Egzekucja zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 5, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

autor: Bartosz Bednarczuk
źródło: Dziennik Ustaw

PRZECZYTAJ KONIECZNIE

Szpital tymczasowy na lotnisku w Pyrzowicach już gotowy! Ale pacjentów w nim nie będzie

Jak będzie wyglądał Sylwester 2020/2021? Wiceminister zdrowia odpowiada

Cyber Monday 2020, czyli kolejna wielka szansa dla łowców obniżek

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close