KrajRegion

Ruda Śląska: PUP pozyskał 20 mln zł na wsparcie dla przedsiębiorców

Ruda Śląska: PUP pozyskał 20 mln zł na wsparcie dla przedsiębiorców w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Jest o maksymalna kwota, jaka mogła zostać przyznana miastu.

 

TOP 5 Silesia Flesz: Jazda do lasu! Rząd wypuszcza nas z domów!
TOP 5 Silesia Flesz – premiera w każdą niedzielę o 19:50 w Telewizji TVS

– Pierwsze środki pomocowe już zostały wypłacone. Jest to 315 tys. zł w formie pożyczek z Funduszu Pracy dla 63 mikroprzedsiębiorców z Rudy Śląskiej – wylicza prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

O środki z Funduszu Pracy właściciele małych firm mogli się starać już od 2 kwietnia. Do tej pory o taką formę pomocy zwróciło się już 328 osób z Rudy Śląskiej. Co istotne, nabór cały czas trwa i nie ma przewidzianej granicznej daty jego zakończenia. Składający wnioski mogą starać się o maksymalnie 5 tys. zł pożyczki.

– Pożyczka wraz z odsetkami może zostać umorzona pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia – tłumaczy Beata Płaczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

 

Ruda Śląska: PUP otrzymał wsparcie dla przedsiębiorców

Przez ostatnie dni Urząd Pracy ogłosił także dwa kolejne nabory dedykowane przedsiębiorcom, w których mogą się oni ubiegać o wsparcie. W pierwszym przypadku chodzi o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Natomiast w drugim przypadku o dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika.

– W przypadku tych form pomocy jej wysokość uzależniona jest przede wszystkim od stopnia spadku obrotu będących skutkiem trwającej epidemii – wskazuje dyrektor PUP w Rudzie Śląskiej.

Jak informują przedstawiciele rudzkiego PUP-u, do tej pory o taką pomoc wnioskowało odpowiednio 24 i 11 przedsiębiorców. W przypadku pierwszego z naborów czas na składanie wniosków upływa 24 kwietnia, natomiast w przypadku drugiego 28 kwietnia.

O dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne mogą się także starać rudzkie organizacje pozarządowe.

– Dotyczy to także kościelnych osób prawnych czy klubów sportowych – informuje Beata Płaczek. – Tutaj głównym warunkiem uzyskania wsparcia jest wskazanie spadku przychodów z działalności statutowej. Nabór wniosków potrwa do końca kwietnia – dodaje.

 

Pakiet osłon dla rudzkich przedsiębiorców

Przypomnijmy, że pakiet osłon dla rudzkich przedsiębiorców wprowadziły także władze Rudy Śląskiej. Dotyczą one w głównej mierze obniżenia czynszu za najem lokali użytkowych należących do miejskiego zasobu.

– Do tej pory o pomoc taką zwróciło się do nas ok. 50 właścicieli firm. Pierwsze zgody na taką obniżkę wydaliśmy jeszcze przed świętami – podkreśla prezydentGrażyna Dziedzic.

Ponadto przedsiębiorcy do rudzkiego magistratu mogą kierować wnioski o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty podatku od nieruchomości, czy umorzenie części zaległości.

– Otrzymaliśmy już kilkadziesiąt takich zgłoszeń. Wszystkie one na bieżąco analizujemy, kontaktujemy się także wnioskodawcami w celu weryfikacji danych lub ewentualnego uzupełnienia dokumentów – informuje prezydent.

Decyzją rudzkich władz do końca maja wstrzymuje się także upomnienia i wezwania do zapłaty. Wstrzymuje się ponadto egzekucję z tytułu niezapłacenia podatków i opłat za marzec i kwiecień, aby nie narażać przedsiębiorców na dodatkowe koszty.

 

Zwolnienie z opłaty śmieciowej

Każda firma lub instytucja z terenu Rudy Śląskiej, która w obecnej sytuacji nie wytwarza odpadów, może także liczyć na zwolnienie z opłaty śmieciowej. Tutaj warunkiem jest złożenie tzw. deklaracji „zerowej” za ten czas.

– Deklarację wygaszającą należy złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do takiej sytuacji. Jeżeli deklaracja była złożona łącznie za całą nieruchomość, bo na przykład w budynku są też inne firmy lub mieszkania, to informację o zaprzestaniu działalności należy zgłosić właścicielowi nieruchomości, na którym spoczywa obowiązek złożenia nowej deklaracji – precyzuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Pomoc klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oferuje także Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. Dotyczy ona możliwości rozłożenia na maksymalnie 6 rat zobowiązań w stosunku do spółki.

źr.: rudaslaska.com.pl

 

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close