O SZKOLENIU: 

Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na budowanie pozytywnego wizerunku firmy lub instytucji.  Osoby zajmujące się Public Relations w małych i średnich firmach dowiedzą się min. jak postępować w sytuacjach kryzysowych, jak zarządzać kontaktami z mediami, czy konstruować komunikaty do nich kierowane. Poznają także prawo prasowe i jego działanie w praktyce, oraz zdobywają umiejętności potrzebne do publicznych wystąpień. Dzięki szkoleniu, firma będzie miała szansę pozytywnie wyróżnić się na tle konkurencji, sprawnie komunikować się za pośrednictwem Internetu i mediów, a także przeciwdziałać utracie dobrego imienia w sytuacjach kryzysowych.

CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Szkolenie pozwala na zdobycie: wiedzy i umiejętności stosowania Prawa Prasowego, przygotowania strategii postępowania w sytuacjach kryzysowych, wiedzy z zakresu funkcjonowania mediów w Polsce, umiejętności z zakresu wystąpień publicznych, organizowania spotkań z mediami, a także posługiwania się różnymi kanałami informacyjnymi w celu zwiększenia zasięgu przekazywanego komunikatu.

ADRESACI SZKOLENIA:

Rzecznicy prasowi urzędów, firm, pracownicy zespołów prasowych, wydziałów komunikacji społecznej, osoby odpowiedzialne za przekazywanie informacji i kontakty z mediami.

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Tomasz Zbyszewski

Tomasz Zbyszewski – były dziennikarz radiowy i telewizyjny, lektor. Przez wiele lat związany z Polskim Radiem, później z największymi stacjami telewizyjnymi w Polsce. Producent i scenarzysta programów telewizyjnych. Szkoleniami zajmuje się od 2012 roku – specjalność komunikacja i strategie medialne. Prowadzi również szkolenia i warsztaty z zakresu profesjonalnego wizerunku w biznesie. Ulubiona kategoria szkoleń dotyczy kontaktów z mediami. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów.


PROGRAM SZKOLENIA: 

1.Wstęp do prawa prasowego – najbardziej istotne przepisy.
Autoryzacja, polemika – co i kiedy? (Case Studies)
2. Skuteczny PR.
Rola rzecznika i kreowanie wizerunku firmy, korporacji, urzędu, narzędzia e-PR, Social Media, stworzenie i prowadzenie
biura prasowego, zakres  kompetencji.
3. Skuteczne Media Relations.
Współpraca z dziennikarzami – wykorzystywanie mediów w promocji i do własnych celów, ‘targetowanie’ informacji,
kreacja przekazów medialnych.
4. Jak pisać interesujące dla redakcji informacje? Jak udzielać wywiadu w radiu i dla TV.
    Sztuczki dziennikarskie, jak się przed nimi obronić?
5. Praktyka wystąpień publicznych – ćwiczenia.
Wywiady radiowe (rejestracja i analiza wystąpień słuchaczy), wywiady telewizyjne (charakterystyka wystąpień on air,
rejestrowanych itp.  indywidualne ćwiczenia przed kamerą, analiza wystąpień Słuchaczy), mowa ciała etc.
6. Konferencja prasowa, briefing.
Jak, i kiedy je zorganizować? Przydatne przykłady i anty-przykłady.
7. Zarządzanie sytuacją kryzysową w firmie, przedsiębiorstwie, instytucji publicznej.
Zasady przygotowania strategii i gotowych rozwiązań, jak szybko i skutecznie reagować, odbudowa wizerunku.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

10 godzin

CENA SZKOLENIA:

Cena netto 1355 zł/osoba.

Podane ceny są cenami netto, należy dodać podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Istnieje możliwość negocjacji ceny. 
Cena zawiera: wynajęcie sali konferencyjnej, materiały biurowe, serwis kawowy i kanapkowy. Na czas szkolenia dostępny jest bezpłatny parking przy siedzibie Centrum Szkoleniowego TVS.

Oświadczamy, iż Centrum Szkoleniowe TVS jest wpisane do Bazy Usług Rozwojowych i na szkolenia będące w naszej ofercie istnieje możliwość pozyskania dofinansowania od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej. Dofinansowanie zależne jest od wielkości przedsiębiorstwa.

Zdjęcie:
Designed by xb100 / Freepik