Region

Jest praca w policji! Do końca roku w śląskiem zatrudnią jeszcze 235 osób!

Służbę może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Mężczyźni muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Kandydaci mogą dostać punkty za określone wykształcenie lub umiejętności:

 • Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) – 8 pkt
 • Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymieniony powyżej – 6 pkt
 • Wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) – 4 pkt
 • Wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 2 pkt
 • Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego – 4 pkt
 • Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 pkt
 • Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania  lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej – 2 pkt
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” – 2 pkt

 

Praca w policji na Śląsku: Wymagania

 • podanie o przyjęcie do służby,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby – część A i B
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały do wglądu),
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

 

Dokumenty składa się osobiście w  komórkach kadrowych  komend miejskich/powiatowych Policji województwa śląskiego w godzinach ich urzędowania. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie ich uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski.

 

 

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close