RegionSilesia Informacje

Smog zatruwa cały Sosnowiec. Dlaczego mierzą tam, gdzie powietrze jest czyste?

Stacja pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Katowicach na terenie Sosnowca zlokalizowana jest przy ul. Lubelskiej na terenie szkolnym, bezpośrednio przylegającym do największego Sosnowieckiego osiedla mieszkaniowego, przyłączonego do miejskiej sieci ciepłowniczej. Stacja ta w sposób automatyczny mierzy i raportuje tlenek azotu, dwutlenek azotu, tlenki azotu, pył zawieszony PM10 i dwutlenek siarki.

 

Stacja zlokalizowana jest na wysokości 304m.n.p.m. Jest to jedno z najwyżej położonych miejsc w Sosnowcu, dla przykładu ul. Modrzejowska położona jest na wysokości ok. 256m.n.p.m, a dzielnica Pogoń, w której znajduje się około 2400 palenisk opalanych węglem, na poziomie 260m.n.p.m. Teren, na którym zlokalizowano stacje charakteryzuje się wysoką zabudową blokową ułatwiająca rozprzestrzenianie się ewentualnych zanieczyszczeń powietrza.

 

Chcąc porównać wskazania stacji przy ul. Lubelskiej do sytuacji w innych dzielnicach Sosnowca, Sosnowiecki Alarm Smogowy w styczniu przeprowadzi dwie jednotygodniowe kampanie pomiarowe pyłu zawieszonego PM10. Jako lokalizacje pomiarów wybraliśmy punkt na styku dzielnic Stary Sosnowiec i Pogoń oraz Ostrowy Górnicze. Pyłomierz wykorzystany do badań stanu powietrza zostanie dostarczony przez Polski Alarm Smogowy.

 

Niestety w naszym mieście nie mierzone są następujące szkodliwe dla zdrowia składniki zanieczyszczenia powietrza: Benzo(a)piren i pył zawieszony PM2,5. Chcemy w najbliższym czasie doprowadzić do dyskusji w kwestii rozszerzenia działania stacji pomiarowej przy ul. Lubelskiej o pomiar dodatkowych składników: Benzo(a)piren i pył zawieszony PM2,5.

 

W Sosnowcu normy pyłu zawieszonego PM10 i szkodliwego benzo(a)pirenu są znacznie przekraczane każdego roku. W roku 2014 mieliśmy 79 dni z przekroczeniem dopuszczalnej średniodobowej normy pyłu zawieszonego. Standardy UE stwierdzają ze akceptowalne są maksymalnie 35 dni rocznie z przekroczeniem normy. W tym roku do dnia obecnego takich dni w Sosnowcu było już 71. Średnioroczne stężenia szkodliwego (substancja mutagenna i kancerogenna) benzo(a)pirenu było przekraczane kilkukrotnie, stacje pomiarowe zlokalizowane w najbliższej okolicy w Dąbrowie Górniczej i Katowicach wskazały przekroczenie 6 krotne dopuszczalnej normy.

 

Za taką sytuację odpowiada głównie emisja z palenisk domowych (spalanie węgla o niskiej jakości i korzystanie z niskosprawnych palenisk oraz spalanie w nich odpadów.)

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

2 thoughts on “Smog zatruwa cały Sosnowiec. Dlaczego mierzą tam, gdzie powietrze jest czyste?”

  1. W Sosnowcu na Pogoni, gdzie mieszkam pomimo, że występuje jest sieć gazowa, a do elektrociepłowni Będzin to około 1 km piece węglowe użytkowane są powszechnie zarówno w domkach indywidualnych jak jak i w blokach tych z lat 50 i 60 tych ubiegłego wieku. . Mieszkamy w XXI wieku najbardziej zanieczyszczonym miejscu w Polsce i Europie. W dzień taki jak dzisiaj praktycznie nie da się oddychać. Czy władze miasta mają realny program na poprawę jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji z pieców węglowych ?

  2. Pomiary zanieczyszczenia powietrza w miejscu gdzie występują bloki mieszkalne ogrzewane z sieci miejskiej, w najwyższym miejscu miasta Zagórze ulica Lubelska, nie oddaje rzeczywistego zanieczyszczenia powietrza w Sosnowcu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close