AlarmKrajPatronatyRegionSportWiadomość dnia

Już 2 kwietnia Półmaraton wokół Jeziora Żywieckiego. Zgłosiło się już 1600 biegaczy! [ZAPISY, REGULAMIN, TRASA]

Na chwilę obecną już ponad 2000 zawodników zgłosiło się do udziału w XVIII edycji Półmaratonu dookoła Jeziora Żywieckiego „O Puchar Starosty Żywieckiego”. Oprócz zawodników z całej Polski, do biegu zgłosili się zawodnicy między innymi z Kenii, Włoch, Anglii, Ukrainy, Holandii, Austrii, Słowacji i Czech, wszystko wskazuje więc na to, że po raz kolejny w dniu 2 kwietnia 2017 r. padnie kolejny rekord frekwencji tej największej i bardzo wysoko ocenianej przez uczestników imprezie biegowej na południu Polski. Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy numer startowy, pamiątkowy medal, koszulkę techniczną lub ręcznik oraz gorący posiłek i napoje.

Trasa półmaratonu rozpocznie się i zakończy na pięknie odrestaurowanym żywieckim Rynku, na którym dla wszystkich uczestników i kibiców przewidziano wiele atrakcji przygotowanych przez Organizatora, jak również przez głównego partnera biegu firmę „Żywiec Zdrój”. Wśród licznych atrakcji przewidziano konkursy z nagrodami, strefę fitness, stoiska odnowy biologicznej oraz liczne stoiska ze sprzętem sportowym, odżywkami dla sportowców itp. Podobnie jak w roku ubiegłym Bank PKO BP włączył się do Półmaratonu akcją charytatywną wspierającą finansowo dwoje niepełnosprawnych dzieci.

W tym roku po raz pierwszy Organizator przewidział strefy startowe, w każdej z tych stref przewidziany został udział pacemakera.
Strefa „Elita” czas do 1:20:00
Strefa I           czas od 1:20:00 do 1:40:00
Strefa II          czas od 1:40:00 do 2:00:00
Strefa III        czas powyżej 2:00:00

 

Po wystrzale startera uczestnicy pobiegną najpierw ulicami Żywca, a następnie malowniczą i bardzo atrakcyjną widokowo trasą dookoła Jeziora Żywieckiego, na której dla uczestników przewidziano dodatkowe bonusy w postaci premii półmetka ulokowanej na zaporze w Tresnej, a także cztery punkty z płynami izotonicznymi i wodą na 6,10,15 i 19 kilometrze trasy. Dodatkową atrakcją dla przyjeżdżających na tę imprezę z wielu zakątków Polski i świata zawodników będą niepowtarzalne widoki rozciągające się wzdłuż trasy biegu. Na mecie na wszystkich, którzy ukończą bieg czeka piękny pamiątkowy medal, a dla rekordzisty trasy dodatkowa premia.

 

Jednocześnie Półmaraton rozpocznie cykl imprez biegowych pod nazwą „Złota 50 tka” (nazwa od sumy przebiegniętych kilometrów), którego celem głównym jest promocja aktywnego trybu życia, popularyzacja biegania oraz atrakcji turystycznych Żywiecczyzny.

 

Do cyklu oprócz Półmaratonu zostaną zaliczone następujące biegi:
·    bieg na Grojec (22 kwietnia godz.11.00),
·    bieg na Żar (24 czerwca godz. 11.30) ,
·    bieg na szczyt Pilska (16 lipca 11.00) oraz
·    bieg na szczyt Rysianki (3 września godz.11.00),

 

Uroczyste zakończenie cyklu „Złotej 50 tki” połączone z wręczeniem nagród dla biegaczy, którzy zaliczą przynajmniej cztery z pięciu biegów odbędzie się po zakończeniu ostatniego biegu. Organizatorzy zachęcają również do wzięcia udziału w cyklu biegów o Puchar Euroreginu Beskidy w biegach ulicznych w roku 2017 r. Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć trzy następujące biegi:
–  2.04.2017 r. XVIII Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego /21,097km/                  
–  23.04.2017 r. 9. Cieszyński FORTUNA Bieg /10km/
– 28.05.2017 r. 25. Bieg Fiata /10km/ w Bielsku-Białej.

 

Zakończenie oraz wręczenie nagród dla biegaczy odbędzie się po zakończeniu Biegu Fiata.

 

Regulamin biegu XVIII Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego „O Puchar Starosty Żywieckiego”

 

Organizator: Starostwo Powiatowe w Żywcu
Termin: 2.04.2017 r. godz. 10:00 (niedziela)
Trasa: dookoła Jeziora Żywieckiego – dystans 21 km 97,5 metra (trasa posiada atest PZLA)

START: Rynek – Nowy Most – Zarzecze – Mała Tresna – Zapora – Tresna – Oczków – Moszczanica – Meta -Rynek.

Uczestnictwo:
W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora związanych z biegiem, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

Zgłoszenia:
– do dnia 24.03.2017 r. za pośrednictwem stron: www.halfmarathon.zywiec.pl lub www.datasport.pl lub www.maratonypolskie.pl

Opłata startowa: opłatę startową za pośrednictwem w/w stron należy uiścić w następujących wysokościach:
• 60 zł przelewem: za pośrednictwem płatności elektronicznych po uprzedniej internetowej rejestracji w terminie: do dnia 15.01.2017 r.
• 80 zł przelewem: za pośrednictwem płatności elektronicznych po uprzedniej internetowej rejestracji w terminie: od dnia 16.01.2017 r. do dnia 28.02.2017 r.
• 100 zł przelewem: za pośrednictwem płatności elektronicznych po uprzedniej internetowej rejestracji od dnia 01.03.2017 r. do dnia 24.03.2017 r.

 Z dniem 24.03.2017 r. zostaje zakończona możliwość zapisów, wnoszenia opłaty startowej oraz zamiany numerów startowych.

 

W sprawach dotyczących płatności elektronicznej prosimy o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: platnosci@datasport.pl

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwrotu opłaty startowej w terminie do 7 dni licząc od daty wpłaty jednak nie później niż 10 dni przed datą startu.
UWAGA MIESZKAŃCY ŻYWIECCZYZNY!
Mieszkańcy powiatu żywieckiego (decyduje stałe zameldowanie), którzy dokonają zgłoszenia do dnia 24.03.2017 r. opłata startowa wynosi 50% kwoty opłaty startowej zgodnej z powyżej wykazanymi terminami.

Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu                    01 kwietnia w godz. 8:00 – 20:00 w Biurze Informacji Turystycznej na ulicy Zamkowej 2                   (obok Konkatedry NNMP) oraz w dniu startu od godz. 7:30 – 9:30 w Biurze Zawodów na Żywieckim Rynku. Zawodników, którzy przed startem nie będą mieli nadanego numeru startowego zobowiązuje się do przedstawienia Organizatorowi dowodu wniesienia opłaty startowej.

 

Noclegi:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. KEN 3, tel. (33) 861-26-39. www.ssmzywiec.pl, ssmzywiec@poczta.onet.pl
Cena 25 zł
Nagrody:
klasyfikacja generalna – nagrody finansowe za miejsca od 1- 6
mężczyźni:         kobiety:
1 – 1000 zł        1 – 1000 zł
2 – 700 zł          2 – 700 zł
3 – 600 zł          3 – 600 zł
4 – 500 zł          4 – 500 zł
5 – 400 zł          5 – 400 zł
6 – 300 zł          6 – 300 zł

Dla trzech pierwszych Polek i trzech pierwszych Polaków – nagrody finansowe
mężczyźni:          kobiety:
1 – 800 zł           1 – 800 zł
2 – 400 zł           2 – 400 zł
3 – 200 zł           3 – 200 zł

W kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet nagrody rzeczowe o wartości:
1 – ok. 200 zł
2 – ok. 150 zł
3 – ok. 100 zł
Kategorie wiekowe:
Mężczyźni:          Kobiety:
1. 18 – 29 lat     1. 18 – 29 lat
2. 30 – 39 lat     2. 30 – 39 lat
3. 40 – 49 lat     3. 40 – 49 lat
4. 50 – 59 lat     4. 50 lat i powyżej
5. 60 – 69 lat
6. 70 lat i powyżej
Lotna premia – PÓŁMETEK (Zapora w Tresnej): mężczyźni i kobiety:
1 – 500 zł
2 – 300 zł
3 – 200 zł

Ponadto:
– nagroda finansowa w wysokości 500 zł dla zawodnika (zawodniczki), który(a) ustanowi nowy rekord trasy;
– upominki dla 6 najlepszych zawodników i zawodniczek powiatu żywieckiego;
– upominki dla 6 najlepszych zawodników i zawodniczek miasta Żywca;
– upominki dla najstarszej uczestniczki oraz uczestnika biegu;
– upominek dla 25 zawodniczki/ka na mecie od Organizatora 25. Biegu Fiata;
– puchar dla najliczniejszej reprezentacji klubu;
Uczestnicy biegu otrzymują:
– pamiątkowy numer startowy;
– pamiątkowy medal;
– pamiątkowy ręcznik lub koszulkę;
– gorący posiłek, napoje;

Punkty odżywcze: 6,10,15,19 km trasy.

 

Uwagi:
– wypełniając formularz zgłoszeniowy należy podać przewidziany czas ukończenia półmaratonu na podstawie którego nastąpi przydział do strefy startowej, niepodanie tej informacji będzie skutkowało automatycznym przydziałem do ostatniej strefy startowej;
– podczas rejestracji przez formularz zgłoszeniowy zawodnik ma możliwość zaznaczenia rozmiaru koszulki. Organizator gwarantuje zadeklarowany rozmiar tylko do 17.03.2017.
– zawodnicy, którzy podczas ubiegłorocznego półmaratonu otrzymali medale w późniejszym terminie, zgodnie z ustaleniami Organizatora mogą do 15.01.2017 r. wykorzystać rabat w wysokości 50% opłaty startowej. W związku z powyższym proszę o zaznaczenie przy rejestracji „uprawniony do zniżki specjalnej”. Z dniem 16.01.2017 r. opłata startowa według regulaminu;
– pomiar czasów z wykorzystaniem chipów w numerze – wszelkie klasyfikacje sporządzane będą na podstawie czasu netto za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto.
– na starcie należy ustawić się we wskazanym przez Organizatora sektorze startowym.
– start biegu może ulec niewielkiej zmianie, będzie to uzależnione od ruchu pociągów relacji Żywiec- Bielsko-Biała – Żywiec;
– każdy, kto w formularzu poda swój nr tel. kom. po przekroczeniu linii mety otrzyma sms ze swoim wynikiem;
– odbioru nagród można dokonać wyłącznie osobiście podczas ceremonii dekoracji;
– zdobywcom nagród finansowych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
– ze strony www.datasport.pl będzie można pobrać plik i wydrukować samodzielnie certyfikat ukończenia biegu;
– limit czasu na ukończenie biegu wynosi 3 godz. Po przekroczeniu limitu czasu lub zejścia z trasy zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego;
– na trasie ustawione będą 2 punkty kontrolne;
– bieg odbywać się będzie przy ruchu ograniczonym. W godz. 10:00 – 13:00 będzie obowiązywał ruch kołowy wokół Jeziora Żywieckiego przeciwny do kierunku biegu (wyjątek stanowić będą pojazdy Organizatora), obowiązek dotyczy również rowerzystów.
– ze względów bezpieczeństwa uczestników biegu, Organizator wprowadza bezwzględny zakaz poruszania się biegaczom z psami, wózkami dziecięcymi, kijami itp. Zabrania się również poruszania na rowerach osobom towarzyszącym uczestnikom biegu. Nie zastosowanie się do powyższych zasad skutkuje wykluczeniem uczestnika z biegu.
 
Uczestników biegu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów o ruchu drogowym.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – Żywiecki Rynek, ok. godz. 13:30
Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego zalicza się do cyklu imprez biegowych: Puchar Beskidów oraz Złota 50-tka. Szczegóły na stronie www.halfmarathon.zywiec.pl
Dyrektor biegu: Mirosław Dziergas
Tel. +48 509 642 411
E-mail: mdziergas@starostwo.zywiec.pl

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close