Region

Kwalifikacja wojskowa w Katowicach. Stawić muszą się, m.in.urodzeni w 2001 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (Dz. U.  poz. 1981), czas trwania kwalifikacji wojskowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalony został na okres od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

Dla kogo za darmo pociągi na Śląsku? Sprawdzamy w TOP 5 Silesia Flesz
TOP 5 Silesia Flesz – premiera w każdą niedzielę o 19:50 w Telewizji TVS

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznaczono na dzień 16 stycznia 2020 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. 1) mężczyzn urodzonych w 2001 roku;
 2. 2) mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do  czynnej służby wojskowej;

3)   osoby urodzone w latach 1999-2000, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5)   osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla wymienionych powyżej osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad trzy miesiące na terenie miasta Katowice przeprowadzana będzie w Katowicach (Szopienice) w budynku przy ul. Krakowskiej 136 w godzinach od 8:00 do 13:00, w okresie od 10 lutego 2020 r. do 26 marca 2020 r. od poniedziałku do piątku oraz w dniach 21, 22 i 23 kwietnia 2020 r. z zastrzeżeniem, że w dniach od 10 lutego 2020 r. do 25 marca 2020 r. oraz 21 i 22 kwietnia 2020 r. odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa mężczyzn,natomiast w dniach 26 marca 2020 r. oraz 23 kwietnia 2020 r. kwalifikacja wojskowa wyłącznie kobiet 

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, jednakże nieotrzymanie imiennego wezwania nie zwalnia tych osób z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed Prezydentem Miasta Katowice, Powiatową Komisją Lekarską dla miasta Katowice oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Katowicach.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

1.   Prezydentowi Miasta Katowice:

 1. a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 2. b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
  2.   Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Katowice – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
  3.   Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Katowicach:
 1. a) aktualną fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 2. b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
  Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia również wymienione powyżej dokumenty z wyłączeniem pkt 3 lit. a oraz dodatkowo wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE

Chcą odwołania prezydenta Świętochłowic! Będzie referendum? [WIDEO]

Wjechał Mercedesem w kiosk. Jedna osoba nie żyje

Cofnąć licznik o milion kilometrów? Dla tych kierowców to nie problem! [WIDEO]

 

źr. UM Katowice

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close