Region

Lądowisko dla śmigłowców powstaje na dachu Szpitala Śląskiego [FOTO]

Nowoczesne lądowisko dla śmigłowców ratunkowych powstaje na dachu Szpitala Śląskiego. Stąd pacjent ze śmigłowca szybko i bezpiecznie trafi na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

Znamy miejsce, skąd odleciało całe województwo śląskie! TOP 5 Silesia Flesz zaprasza na mega-ODLOT!

Mimo trudnej sytuacji finansowej w ochronie zdrowia, a zwłaszcza w szpitalach powiatowych, Szpital Śląski w Cieszynie podjął się realizacji tej inwestycji, ponieważ brak lądowiska spowodowałby w niedalekiej przyszłości zamknięcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, wymóg funkcjonowania SOR jest następujący „oddział posiada całodobowe lądowisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego”.

Lądowisko dla śmigłowców powstaje na dachu Szpitala Śląskiego [FOTO] (fot. materiały prasowe)
Lądowisko dla śmigłowców powstaje na dachu Szpitala Śląskiego [FOTO] (fot. materiały prasowe)
Zamknięcie szpitalnego oddziału ratunkowego i przekształcenie go w Izbę przyjęć wiązałoby się z pomniejszeniem ryczałtu na ten oddział w wysokości 5,5 mln zł rocznie. Rozważane były różne lokalizacje na terenie miasta Cieszyn, lecz budowa lądowiska wyniesionego na dachu Pawilonu Łóżkowego była jedynym miejscem spełniającym wszystkie wymogi formalno-prawne, w tym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Cieszyński SOR rocznie udziela kompleksowej pomocy prawie 33 tys. pacjentów. Jego zamknięcie oznaczałoby dla mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego trudność w uzyskaniu natychmiastowej kompleksowej diagnostyki i pomocy, która w stanach nagłego zagrożenia życia jest koniecznością.

Nie chodzi tu jedynie o pomoc, jaką pacjenci mogą uzyskać w naszym szpitalu, ale także o zabezpieczenie szybkiego transportu w przypadku konieczności przewiezienia chorego do ośrodka o wyższej referencyjności znajdującego się w subregionie centralnym województwa.

Lądowisko dla śmigłowców powstaje na dachu Szpitala Śląskiego [FOTO] (fot. materiały prasowe)
Lądowisko dla śmigłowców powstaje na dachu Szpitala Śląskiego [FOTO] (fot. materiały prasowe)
Likwidacja oddziału i zastąpienie go Izbą Przyjęć, która nie posiada odpowiedniego zaplecza dla zapewnienia kompleksowej pomocy byłaby więc wielka stratą dla mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego.

Wśród skutków braku lądowiska (i nie dostosowaniu do wymogów wspomnianego Rozporządzenia Ministra Zdrowia) wymienić należy:

 utratę kontraktu na Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 usunięcie ZZOZ w Cieszynie z „Sieci Szpitali”,
 istotne ograniczenie zakresu udzielanych świadczeń (szczególnie zabiegowych), redukcja
ilości oddziałów szpitalnych, redukcja zatrudnienia,
 konieczność zerwania umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Ministrem Zdrowia,
w ramach działania 9.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Niekorzystne efekty rezygnacji z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu to:
 brak wykonania w całości nakazu PPSP – kwota ok. 3,5 mln zł,
 zwrot dotychczas wydanych środków na modernizację i doposażenie SOR (zakup
nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego w tym aparatu RTG, USG, wyposażenie Sali
Intensywnego Nadzoru) – kwota ok. 3 mln zł,
 negatywna rekomendacja dla przyszłych inwestycji współfinansowanych ze środków
unijnych.

Zgodnie z umową z Ministerstwem Zdrowia lądowisko ma zostać uruchomione do końca lipca 2019 r. Prace postępują zgodnie z harmonogramem.

Poza wykonaniem płyty lądowiska, w ramach projektu realizowany jest drugi etap kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Pawilonu Łóżkowego. Jest to o tyle istotne, że na Szpitalu Śląskim ciążą niewykonane od blisko 20 lat nakazy dostosowania budynku do wymogów ppoż., wydane przez Państwową Powiatową Straż Pożarną, których terminy realizacji były wielokrotnie odsuwane w czasie z uwagi na brak środków na ten cel.

Wykonano znaczną część elementów złożonego systemu wentylacji pożarowej budynku do odprowadzania dymu i ciepła. Większość niewymienionych dotąd drzwi wejściowych na oddziały i klatki schodowe służące ewakuacji zastąpiono drzwiami spełniającymi wymagania przeciwpożarowe. Obecnie trwa rozbudowa systemu hydrantów wewnętrznych na potrzeby powstającego lądowiska.

Wspomnieć należy, że Szpital od roku 2014 w miarę swoich możliwości realizował wspomniane nakazy, w zakresie, na który pozwalały posiadane środki własne. Równocześnie trwają prace związane z konstrukcją głównej płyty lądowiska, m.in. montaż prefabrykatów żelbetowych oraz konstrukcji stalowych nośnych. Postępuje również przebudowa istniejących klatek schodowych oraz rozbudowa szybu dźwigowego dla nowej windy ratowniczej. Winda ratownicza obsługiwać będzie zarówno lądowisko, jak i służyć w codziennym działaniu szpitala.

Chcemy podkreślić, że poza poprawą jakości udzielanych świadczeń w SOR oraz zwiększeniem bezpieczeństwa pacjentów, głównie z Powiatu Cieszyńskiego, którym zostanie zapewniony szybki i bezpieczny transport, budowa lądowiska przyniesie inne, także wymierne korzyści:

 pełne zabezpieczenie budynku Pawilonu Łóżkowego pod kątem przeciwpożarowym – brak
zagrożenia zamknięcia budynku, w którym znajduje się większość oddziałów szpitalnych,
 poprawa estetyki wnętrza budynku i jego otoczenia poprzez poprawę infrastruktury
technicznej (częściowa wymiana drzwi, oświetlenia, sufitów podwieszanych, naprawa wraz
z odmalowaniem komina po dawnej spalarni odpadów),
 wymiana starej mocno wyeksploatowanej windy na nowoczesną w standardzie
ratowniczym,
 zwiększenie wysokości ryczałtu na SOR.

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

1 thought on “Lądowisko dla śmigłowców powstaje na dachu Szpitala Śląskiego [FOTO]”

  1. Cieszyński SOR jest chyba najlepszy w województwie, a lądowisko to świetna inwestycja, która pomoże w wielu przypadkach! Duma mnie rozpiera, że to w moim mieście!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close