AlarmRegion

Pracownicy Aweco w Tychach zablokowali DK 44. Mają dość tego, co robi z nimi pracodawca [WIDEO]

Protest na środku DK 44! Kierowcy utknęli w korkach, bo protestujący postanowili zablokować drogę. Ich zdaniem pracodawca, czyli spółka Aweco prawo traktuje po swojemu.

 

TOP 5 SILESIA FLESZ: Osuszanie KAŁUŻY i podryw na elektryczne BMW


-Przede wszystkim jesteśmy tutaj, bo dyrekcja spółki od 2011 roku nagminnie łamie prawa pracownicze jak również związkowe poprzez w 2011 roku zwalnianie działaczy związkowych, próbę obejścia zbiorowego prawa pracy poprzez wprowadzenie regulaminu obejścia wzrostu wynagrodzeń. Będziemy protestować do skutku i mamy nadzieję, że pracodawca ugnie się i zrobi takie zmiany, które będą zadowalały obie strony – mówi Adam Gmurek, zastępca przewodniczącego międzyzakładowej Solidarności w Nexteer Automotive Poland.

Spór zbiorowy między związkowcami z Solidarności a spółką, rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku. Szalę goryczy przechyliło to, że jak twierdzą związkowcy pracodawca uniemożliwił im przeprowadzenie na terenie zakładu referendum strajkowego.

Spacerując przez przejście dla pieszych na DK 44, łączącej Gliwice z Krakowem chcieli zwrócić uwagę na swój problem. I w dużej mierze im się to udało, bo chociaż co jakiś czas policja przepuszczała samochody to i tak tworzyły się korki.

Spór na linii związkowcy – zarząd spółki przebiega zresztą dwutorowo. Oprócz problemów z łamaniem praw pracowniczych i związkowych dotyczy on wynagrodzeń. Solidarność w Aweco domaga się podwyżek płac zasadniczych i chociaż te przez zarząd spółki zostały obiecane, to zaproponowane rozwiązanie związkowców nie satysfakcjonuje.

Spacerując przez przejście dla pieszych na DK 44, łączącej Gliwice z Krakowem chcieli zwrócić uwagę na swój problem
Spacerując przez przejście dla pieszych na DK 44, łączącej Gliwice z Krakowem chcieli zwrócić uwagę na swój problem

Od lat pracownicy nie mieli podwyżek, bardzo niskie zarobki – najniższa krajowa to była podstawa. Pracodawca zadeklarował, że podniesie zarobki, ale to nas nie satysfakcjonuje, bo likwiduje premie, czyli tak naprawdę przerzuca pieniądze z worka do worka – mówi Grzegorz Zmuda, przewodniczący międzyzakładowej Solidarności w Nexteer Automotive Poland.

Aweco Polska do zarzutów ustosunkowało się w specjalnym oświadczeniu. Nazywa w nim referendum nielegalnym i dodaje, że w ramach sporu zbiorowego dotyczącego praw i wolności związkowych „większość żądań została przez spółkę już spełniona lub spółka zobowiązała się do jej spełnienia”.

Podkreśla też, że pensje pracowników i dodatki za pracę w święta już w styczniu.
(Sandra Hajduk)

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

10 thoughts on “Pracownicy Aweco w Tychach zablokowali DK 44. Mają dość tego, co robi z nimi pracodawca [WIDEO]”

 1. W dniu 23 listopada 2018 AWECO Polska Appliance sp. z o.o. sp. k podpisał z OPZZ Związek Zawodowy Pracowników AWECO porozumienie:
  • od stycznia 2019 podwyżki pensji stałej, począwszy od 2575,00 zł po 2850,00 zł dla najbardziej doświadczonych pracowników + 450 zł premii. Oznacza to, że średnia podwyżka dla pracowników bezpośrednio produkcyjnych wyniesie 7%.
  • od stycznia 2019 średnie podwyżki 4% dla pracowników okołoprodukcyjnych
  • podwyżka o 100% dodatku za pracę w święta z 50,00 zł na 100 zł za każdy taki dzień.
  • coroczna ocena pracowników produkcyjnych i co za tym idzie coroczna waloryzacja wynagrodzeń
  Zarobki pracowników produkcyjnych AWECO Polska Appliance sp. z o.o. sp. k nie odbiegają od rynkowych. Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania zarobki miesięczne wynoszą około 3500,00 zł.

  W roku 2017 AWECO wprowadziło między innymi:
  • Nagrody jubileuszowe (staż liczony od początku firmy w Polsce – 2006) wypłacane każdemu pracownikowi co 5 lat, od 500 zł za pierwsze 5 lat pracy, aż po dwukrotność osobistego miesięcznego wynagrodzenia przy stażu 25 lat.
  • Dodatek za pracę 4 brygadową 160 zł miesięcznie brutto (dodatkowo ponad pensje stałą i premię około 2000,00 zł rocznie).
  • Dodatek ze obecność w pracy (brak absencji) 160 zł miesięcznie, + 240 zł kwartalnie, + 1000 zł rocznie (dodatkowo ponad pensje stałą i premię około 4000,00 zł w ciągu roku).
  • Zwiększenie premii w całym obszarze produkcyjnym do poziomu 850,00 zł (średnia premia wypłacana miesięcznie to około 650,00 zł)
  • Wszystkie ww. zmiany oznaczały dla najmniej zarabiających wzrost płacy w roku 2017 o ponad 20%.

  1. W blokowaniu DK44 w dniu 5 grudnia 2018 brało udział maksymalnie 3-5 pracowników AWECO. Reszta to działacze MOZ NSZZ Solidarność NEXTEER ale nie pracownicy AWECO.
  2. Do MOZ NSZZ Solidarność NEXTEER należy maksymalnie kilkadziesiąt z 900 pracowników AWECO.
  3. MOZ NSZZ Solidarność NEXTEER od miesiąca września 2017 r. prowadzi spór zbiorowy, który dotyczy m.in. dostęp do jadalni pracowniczych, zapewnienie telefonu, laptopa, lokalu, skrzynki email, zapłata składek za jednego z członków za okres trzech miesięcy oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  4. w ramach tego sporu większość żądań została przez Spółkę już spełniona lub Spółka zobowiązała się do jej spełnienia;
  5. referendum strajkowe poprzedzające strajk może odbyć się dopiero po zakończeniu mediacji – a dotyczyć może tylko kwestii co do których strony sporu zbiorowego nie zawarły porozumienia w trakcie mediacji;
  6. mimo braku zakończenia mediacji MOZ NSZZ Solidarność NEXTEER zwołało referendum strajkowe, żądała udostępnienia jadalni na okres dwudniowego referendum oraz przygotowania list pracowniczych;
  7. nieprawdziwe są doniesienia prasowe, z których wynika, że Spółka nie przekazała list pracowników. Zrobiła to mimo braku obowiązku współdziałania przy nielegalnym referendum;
  8. Wiedząc o odmowie udostępnienia jadalni MOZ NSZZ Solidarność NEXTEER, wskazała te właśnie jadalnie jako miejsce przeprowadzenia nielegalnego referendum. Pracodawca wskazał MOZ NSZZ Solidarność NEXTEER inne miejsce przeprowadzenia referendum, pismo w tej sprawie próbowano przekazać MOZ NSZZ Solidarność NEXTEER w dniu poprzedzającym referendum. Związek odmówił odbioru pisma;
  9. AWECO nie jest właścicielem terenu (w tym parkingu) a jedynie najemcą samej hali produkcyjnej więc nie może wyrazić zgody lub zabronić pikiety na parkingu, MOZ NSZZ Solidarność NEXTEER nigdy nie zwróciła się do właściciela terenu o zgodę na pikietę, mimo iż AWECO wskazało do kogo należy o zgodę wystąpić;
  10. MOZ NSZZ Solidarność NEXTEER rozpoczął drugi spór zbiorowy dotyczący wynagrodzeń ale nie podejmuje rokowań i nie stawia się na umówione terminy spotkań.

  1. W imieniu Pracowników:
   1. Dlaczego o sporze zbiorowym prowadzonym przez OPZZ żaden pracownik nie wiedział ? . W związku z tym o jakim porozumieniu jest mowa i kto był tego pomysłodawcą ?
   2. O jakiej piszecie podwyżce skoro została pomniejszona pracownikom premia z 850 zł. do 450 zł. czyli o 400 zł. i co ważne było ona wypłacana w kwocie prawie w pełnej wysokości.
   3.Dlaczego używacie słowa „średnio” skoro wszyscy pracownicy otrzymaliby podwyżki o 1 stycznia 2019 w równej kwocie 7,2% ?
   4.Dlaczego nie piszecie, że liczba dni świątecznych w roku to zaledwie 13 i dlaczego pracownicy mają pracować np. dzień Bożego Narodzenia lub w Nowy Rok. Więc o jakich dodatkach piszecie ?
   5. Dlaczego piszecie o ocenie pracowników a nie gwarantowanych podwyżkach płac ? i co znaczy określenie „zarobki około 3500 zł.”
   6 Dlaczego piszecie nieprawdziwe informacje , że Aweco wprowadziło m.in. nagrody jubileuszowe, dodatek za pracę w systemie czterobrygadowym, dodatek za obecność w pracy , zwiększenie premii w obszarze produkcyjnym do poziomu 850 zł. skoro były one wprowadzone dzięki m.in. NSZZ Solidarność. Ponadto dlaczego zabrakło komentarza, że premia od grudnia została pomniejszona do kwoty 450 zł. ?
   7. Na jakiej podstawie twierdzicie , że w blokowaniu DK 44 brało udział 3-5 pracowników Aweco ? Liczyliście ilość osób biorących udział w tym proteście. A z wizerunkiem tych osób i zapisami RODO oraz Ustawy ochronie danych osobowych ?
   8. Dlaczego nie napisaliście , że spór zbiorowy dotyczy :
   a. wzrostu wynagrodzeń zasadniczych od 1 czerwca 2018 o 500 zł. brutto.
   b. dodania w Regulaminie wynagradzania zapisu o treści: „Pracodawca gwarantuje
   minimalne wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące w Spółce w wysokości 2400 zł.”
   c. dodania w Regulaminie wynagradzania zapisu o treści: „Pracodawca gwarantuje
   każdemu pracownikowi dodatek za pracę w godzinach nocnych w wysokości 4zł.
   brutto za każdą przepracowaną godzinę.”
   d. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „ Pracodawca gwarantuje
   pracownikom przejście na umowę o pracę na czas nieokreślony po 1 roku pracy
   wliczając w to okres pracy wykonywanej na rzecz Spółki w oparciu o umowy cywilno- prawne
   oraz agencyjne.”
   e. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „w Spółce obowiązuje jednomiesięczny okres
   rozliczeniowy”
   f. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „Przyjęty harmonogram czasu pracy co do zasady
   nie może być zmieniany w czasie trwania okresu rozliczeniowego”.
   Zmiany dopuszcza się jedynie w następujących szczególnych okolicznościach:
   – choroby pracownika lub skorzystania z urlopu na żądanie,
   – rozwiązania stosunku pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego (jeśli nie było to wiadome jeszcze przed
   sporządzeniem harmonogramu czasu pracy),
   – skorzystania przez pracownika z dnia wolnego na opiekę nad dzieckiem,
   – skorzystania przez pracownika z urlopu ojcowskiego.
   Zmiana harmonogramu czasu pracy wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Międzyzakładową
   Organizacją Związkową NSZZ Solidarność Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o oraz uprzedzenia
   pracownika o zmianie harmonogramu czasu pracy z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem”
   g. podpisania przedstawionej pracodawcy w dniu 7 lutego 2017r. umowy w sprawie wzajemnych relacji
   oraz zasad współpracy z MOZ NSZZ Solidarność Nexteer Automotive Poland Sp.z o.o
   h. szczegółowego rozliczenia (ewidencja księgowa) wydatkowanych środków z Zakładowego
   Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2014-2017
   i. Przyjęcia treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w brzmieniu
   przedstawionym dniu 6 września 2017.
   j. zapewnienia równego traktowania i poszanowania praw i wolności związkowych poprzez
   zapewnienie MOZ NSZZ Solidarność takiego samego dostępu do możliwości komunikowania się z
   pracownikami jakie posiada Związek Zawodowy Pracowników Aweco
   9. Dlaczego piszecie nieprawdę, że referendum strajkowe może się odbyć dopiero po zakończeniu mediacji bez
   wskazania konkretnych przepisów prawa ? – jest to nieprawda i strach przed ewentualnym wynikiem
   referendum . Podajcie podstawę prawną ?
   10. Dlaczego nie napisaliście prawdy, że brak zakończenia mediacji nie miał żadnego wpływu na wskazaną datę
   referendum strajkowego ?
   11. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Solidarność żądała bezprawnie udostępniana stołówek do przeprowadzenia
   referendum oraz list pracowników ? Przecież działania takie są zgodne z prawem.
   12. Dlaczego piszecie, że to co piszą media jest nieprawdą .Dlaczego nie piszecie, że pierwsze pismo w
   sprawie list pracowników Aweco otrzymało 15 listopada
   13. Dlaczego piszecie prawdy, że Aweco bało się przeprowadzenia referendum strajkowego na stołówkach i
   celowo zamieniano stołówki na pomieszczenie obok gabinetu dyrektora ?. Ponadto dlaczego nie piszecie
   prawdy, że to pismo dyrekcja próbowała wręczyć pracownikowi wieczorem w przeddzień referendum i to w
   czasie gdzie był w pracy do 22 i w żaden sposób nie miał możliwości podjęcia działań mających na celu
   przygotowania kart do głosowania.
   12. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Aweco nie może podjąć samodzielnie decyzji w sprawie zgody na
   przeprowadzenie pikiety skoro działalność związkowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną działalnością
   prowadzoną przez pracodawcę ?. Ponadto nieprawdą jest aby Solidarność nigdy nie występowała o zgodę o
   przeprowadzenie pikiety do właściciela terenu
   13. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Solidarność prowadzi dwa spory zbiorowe i odmawia spotkań ?
   14. Dlaczego nie piszecie, że najprawdopodobniej po ostatnich wydarzeniach obawiacie się zmian personalnych na
   szczeblu managementu ?

  2. W imieniu Pracowników:
   1. Dlaczego o sporze zbiorowym prowadzonym przez OPZZ żaden pracownik nie wiedział ? . W związku z tym o jakim porozumieniu jest mowa i kto był tego pomysłodawcą ?
   2. O jakiej piszecie podwyżce skoro została pomniejszona pracownikom premia z 850 zł. do 450 zł. czyli o 400 zł. i co ważne było ona wypłacana w kwocie prawie w pełnej wysokości.
   3.Dlaczego używacie słowa „średnio” skoro wszyscy pracownicy otrzymaliby podwyżki o 1 stycznia 2019 w równej kwocie 7,2% ?
   4.Dlaczego nie piszecie, że liczba dni świątecznych w roku to zaledwie 13 i dlaczego pracownicy mają pracować np. dzień Bożego Narodzenia lub w Nowy Rok. Więc o jakich dodatkach piszecie ?
   5. Dlaczego piszecie o ocenie pracowników a nie gwarantowanych podwyżkach płac ? i co znaczy określenie „zarobki około 3500 zł.”
   6 Dlaczego piszecie nieprawdziwe informacje , że Aweco wprowadziło m.in. nagrody jubileuszowe, dodatek za pracę w systemie czterobrygadowym, dodatek za obecność w pracy , zwiększenie premii w obszarze produkcyjnym do poziomu 850 zł. skoro były one wprowadzone dzięki m.in. NSZZ Solidarność. Ponadto dlaczego zabrakło komentarza, że premia od grudnia została pomniejszona do kwoty 450 zł. ?
   7. Na jakiej podstawie twierdzicie , że w blokowaniu DK 44 brało udział 3-5 pracowników Aweco ? Liczyliście ilość osób biorących udział w tym proteście. A z wizerunkiem tych osób i zapisami RODO oraz Ustawy ochronie danych osobowych ?
   8. Dlaczego nie napisaliście , że spór zbiorowy dotyczy :
   a. wzrostu wynagrodzeń zasadniczych od 1 czerwca 2018 o 500 zł. brutto.
   b. dodania w Regulaminie wynagradzania zapisu o treści: „Pracodawca gwarantuje
   minimalne wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące w Spółce w wysokości 2400 zł.”
   c. dodania w Regulaminie wynagradzania zapisu o treści: „Pracodawca gwarantuje
   każdemu pracownikowi dodatek za pracę w godzinach nocnych w wysokości 4zł.
   brutto za każdą przepracowaną godzinę.”
   d. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „ Pracodawca gwarantuje
   pracownikom przejście na umowę o pracę na czas nieokreślony po 1 roku pracy
   wliczając w to okres pracy wykonywanej na rzecz Spółki w oparciu o umowy cywilno- prawne
   oraz agencyjne.”
   e. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „w Spółce obowiązuje jednomiesięczny okres
   rozliczeniowy”
   f. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „Przyjęty harmonogram czasu pracy co do zasady
   nie może być zmieniany w czasie trwania okresu rozliczeniowego”.
   Zmiany dopuszcza się jedynie w następujących szczególnych okolicznościach:
   – choroby pracownika lub skorzystania z urlopu na żądanie,
   – rozwiązania stosunku pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego (jeśli nie było to wiadome jeszcze przed
   sporządzeniem harmonogramu czasu pracy),
   – skorzystania przez pracownika z dnia wolnego na opiekę nad dzieckiem,
   – skorzystania przez pracownika z urlopu ojcowskiego.
   Zmiana harmonogramu czasu pracy wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Międzyzakładową
   Organizacją Związkową NSZZ Solidarność Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o oraz uprzedzenia
   pracownika o zmianie harmonogramu czasu pracy z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem”
   g. podpisania przedstawionej pracodawcy w dniu 7 lutego 2017r. umowy w sprawie wzajemnych relacji
   oraz zasad współpracy z MOZ NSZZ Solidarność Nexteer Automotive Poland Sp.z o.o
   h. szczegółowego rozliczenia (ewidencja księgowa) wydatkowanych środków z Zakładowego
   Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2014-2017
   i. Przyjęcia treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w brzmieniu
   przedstawionym dniu 6 września 2017.
   j. zapewnienia równego traktowania i poszanowania praw i wolności związkowych poprzez
   zapewnienie MOZ NSZZ Solidarność takiego samego dostępu do możliwości komunikowania się z
   pracownikami jakie posiada Związek Zawodowy Pracowników Aweco
   9. Dlaczego piszecie nieprawdę, że referendum strajkowe może się odbyć dopiero po zakończeniu mediacji bez
   wskazania konkretnych przepisów prawa ? – jest to nieprawda i strach przed ewentualnym wynikiem
   referendum . Podajcie podstawę prawną ?
   10. Dlaczego nie napisaliście prawdy, że brak zakończenia mediacji nie miał żadnego wpływu na wskazaną datę
   referendum strajkowego ?
   11. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Solidarność żądała bezprawnie udostępniana stołówek do przeprowadzenia
   referendum oraz list pracowników ? Przecież działania takie są zgodne z prawem.
   12. Dlaczego piszecie, że to co piszą media jest nieprawdą .Dlaczego nie piszecie, że pierwsze pismo w
   sprawie list pracowników Aweco otrzymało 15 listopada
   13. Dlaczego piszecie prawdy, że Aweco bało się przeprowadzenia referendum strajkowego na stołówkach i
   celowo zamieniano stołówki na pomieszczenie obok gabinetu dyrektora ?. Ponadto dlaczego nie piszecie
   prawdy, że to pismo dyrekcja próbowała wręczyć pracownikowi wieczorem w przeddzień referendum i to w
   czasie gdzie był w pracy do 22 i w żaden sposób nie miał możliwości podjęcia działań mających na celu
   przygotowania kart do głosowania.
   12. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Aweco nie może podjąć samodzielnie decyzji w sprawie zgody na
   przeprowadzenie pikiety skoro działalność związkowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną działalnością
   prowadzoną przez pracodawcę ?. Ponadto nieprawdą jest aby Solidarność nigdy nie występowała o zgodę o
   przeprowadzenie pikiety do właściciela terenu
   13. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Solidarność prowadzi dwa spory zbiorowe i odmawia spotkań ?
   14. Dlaczego nie piszecie, że najprawdopodobniej po ostatnich wydarzeniach obawiacie się zmian personalnych na
   szczeblu managementu ?

  3. W imieniu Pracowników:
   1. Dlaczego o sporze zbiorowym prowadzonym przez OPZZ żaden pracownik nie wiedział ? . W związku z tym o jakim porozumieniu jest mowa i kto był tego pomysłodawcą ?
   2. O jakiej piszecie podwyżce skoro została pomniejszona pracownikom premia z 850 zł. do 450 zł. czyli o 400 zł. i co ważne było ona wypłacana w kwocie prawie w pełnej wysokości.
   3.Dlaczego używacie słowa „średnio” skoro wszyscy pracownicy otrzymaliby podwyżki o 1 stycznia 2019 w równej kwocie 7,2% ?
   4.Dlaczego nie piszecie, że liczba dni świątecznych w roku to zaledwie 13 i dlaczego pracownicy mają pracować np. dzień Bożego Narodzenia lub w Nowy Rok. Więc o jakich dodatkach piszecie ?
   5. Dlaczego piszecie o ocenie pracowników a nie gwarantowanych podwyżkach płac ? i co znaczy określenie „zarobki około 3500 zł.”
   6 Dlaczego piszecie nieprawdziwe informacje , że Aweco wprowadziło m.in. nagrody jubileuszowe, dodatek za pracę w systemie czterobrygadowym, dodatek za obecność w pracy , zwiększenie premii w obszarze produkcyjnym do poziomu 850 zł. skoro były one wprowadzone dzięki m.in. NSZZ Solidarność. Ponadto dlaczego zabrakło komentarza, że premia od grudnia została pomniejszona do kwoty 450 zł. ?
   7. Na jakiej podstawie twierdzicie , że w blokowaniu DK 44 brało udział 3-5 pracowników Aweco ? Liczyliście ilość osób biorących udział w tym proteście. A z wizerunkiem tych osób i zapisami RODO oraz Ustawy ochronie danych osobowych ?
   8. Dlaczego nie napisaliście , że spór zbiorowy dotyczy :
   a. wzrostu wynagrodzeń zasadniczych od 1 czerwca 2018 o 500 zł. brutto.
   b. dodania w Regulaminie wynagradzania zapisu o treści: „Pracodawca gwarantuje
   minimalne wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące w Spółce w wysokości 2400 zł.”
   c. dodania w Regulaminie wynagradzania zapisu o treści: „Pracodawca gwarantuje
   każdemu pracownikowi dodatek za pracę w godzinach nocnych w wysokości 4zł.
   brutto za każdą przepracowaną godzinę.”
   d. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „ Pracodawca gwarantuje
   pracownikom przejście na umowę o pracę na czas nieokreślony po 1 roku pracy
   wliczając w to okres pracy wykonywanej na rzecz Spółki w oparciu o umowy cywilno- prawne
   oraz agencyjne.”
   e. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „w Spółce obowiązuje jednomiesięczny okres
   rozliczeniowy”
   f. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „Przyjęty harmonogram czasu pracy co do zasady
   nie może być zmieniany w czasie trwania okresu rozliczeniowego”.
   Zmiany dopuszcza się jedynie w następujących szczególnych okolicznościach:
   – choroby pracownika lub skorzystania z urlopu na żądanie,
   – rozwiązania stosunku pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego (jeśli nie było to wiadome jeszcze przed
   sporządzeniem harmonogramu czasu pracy),
   – skorzystania przez pracownika z dnia wolnego na opiekę nad dzieckiem,
   – skorzystania przez pracownika z urlopu ojcowskiego.
   Zmiana harmonogramu czasu pracy wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Międzyzakładową
   Organizacją Związkową NSZZ Solidarność Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o oraz uprzedzenia
   pracownika o zmianie harmonogramu czasu pracy z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem”
   g. podpisania przedstawionej pracodawcy w dniu 7 lutego 2017r. umowy w sprawie wzajemnych relacji
   oraz zasad współpracy z MOZ NSZZ Solidarność Nexteer Automotive Poland Sp.z o.o
   h. szczegółowego rozliczenia (ewidencja księgowa) wydatkowanych środków z Zakładowego
   Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2014-2017
   i. Przyjęcia treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w brzmieniu
   przedstawionym dniu 6 września 2017.
   j. zapewnienia równego traktowania i poszanowania praw i wolności związkowych poprzez
   zapewnienie MOZ NSZZ Solidarność takiego samego dostępu do możliwości komunikowania się z
   pracownikami jakie posiada Związek Zawodowy Pracowników Aweco
   9. Dlaczego piszecie nieprawdę, że referendum strajkowe może się odbyć dopiero po zakończeniu mediacji bez
   wskazania konkretnych przepisów prawa ? – jest to nieprawda i strach przed ewentualnym wynikiem
   referendum . Podajcie podstawę prawną ?
   10. Dlaczego nie napisaliście prawdy, że brak zakończenia mediacji nie miał żadnego wpływu na wskazaną datę
   referendum strajkowego ?
   11. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Solidarność żądała bezprawnie udostępniana stołówek do przeprowadzenia
   referendum oraz list pracowników ? Przecież działania takie są zgodne z prawem.
   12. Dlaczego piszecie, że to co piszą media jest nieprawdą .Dlaczego nie piszecie, że pierwsze pismo w
   sprawie list pracowników Aweco otrzymało 15 listopada
   13. Dlaczego piszecie prawdy, że Aweco bało się przeprowadzenia referendum strajkowego na stołówkach i
   celowo zamieniano stołówki na pomieszczenie obok gabinetu dyrektora ?. Ponadto dlaczego nie piszecie
   prawdy, że to pismo dyrekcja próbowała wręczyć pracownikowi wieczorem w przeddzień referendum i to w
   czasie gdzie był w pracy do 22 i w żaden sposób nie miał możliwości podjęcia działań mających na celu
   przygotowania kart do głosowania.
   12. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Aweco nie może podjąć samodzielnie decyzji w sprawie zgody na
   przeprowadzenie pikiety skoro działalność związkowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną działalnością
   prowadzoną przez pracodawcę ?. Ponadto nieprawdą jest aby Solidarność nigdy nie występowała o zgodę o
   przeprowadzenie pikiety do właściciela terenu
   13. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Solidarność prowadzi dwa spory zbiorowe i odmawia spotkań ?
   14. Dlaczego nie piszecie, że najprawdopodobniej po ostatnich wydarzeniach obawiacie się zmian personalnych na
   szczeblu managementu ?

 2. W imieniu Pracowników:
  1. Dlaczego o sporze zbiorowym prowadzonym przez OPZZ żaden pracownik nie wiedział ? . W związku z tym o jakim porozumieniu jest mowa i kto był tego pomysłodawcą ?
  2. O jakiej piszecie podwyżce skoro została pomniejszona pracownikom premia z 850 zł. do 450 zł. czyli o 400 zł. i co ważne było ona wypłacana w kwocie prawie w pełnej wysokości.
  3.Dlaczego używacie słowa „średnio” skoro wszyscy pracownicy otrzymaliby podwyżki o 1 stycznia 2019 w równej kwocie 7,2% ?
  4.Dlaczego nie piszecie, że liczba dni świątecznych w roku to zaledwie 13 i dlaczego pracownicy mają pracować np. dzień Bożego Narodzenia lub w Nowy Rok. Więc o jakich dodatkach piszecie ?
  5. Dlaczego piszecie o ocenie pracowników a nie gwarantowanych podwyżkach płac ? i co znaczy określenie „zarobki około 3500 zł.”
  6 Dlaczego piszecie nieprawdziwe informacje , że Aweco wprowadziło m.in. nagrody jubileuszowe, dodatek za pracę w systemie czterobrygadowym, dodatek za obecność w pracy , zwiększenie premii w obszarze produkcyjnym do poziomu 850 zł. skoro były one wprowadzone dzięki m.in. NSZZ Solidarność. Ponadto dlaczego zabrakło komentarza, że premia od grudnia została pomniejszona do kwoty 450 zł. ?
  7. Na jakiej podstawie twierdzicie , że w blokowaniu DK 44 brało udział 3-5 pracowników Aweco ? Liczyliście ilość osób biorących udział w tym proteście. A z wizerunkiem tych osób i zapisami RODO oraz Ustawy ochronie danych osobowych ?
  8. Dlaczego nie napisaliście , że spór zbiorowy dotyczy :
  a. wzrostu wynagrodzeń zasadniczych od 1 czerwca 2018 o 500 zł. brutto.
  b. dodania w Regulaminie wynagradzania zapisu o treści: „Pracodawca gwarantuje
  minimalne wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące w Spółce w wysokości 2400 zł.”
  c. dodania w Regulaminie wynagradzania zapisu o treści: „Pracodawca gwarantuje
  każdemu pracownikowi dodatek za pracę w godzinach nocnych w wysokości 4zł.
  brutto za każdą przepracowaną godzinę.”
  d. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „ Pracodawca gwarantuje
  pracownikom przejście na umowę o pracę na czas nieokreślony po 1 roku pracy
  wliczając w to okres pracy wykonywanej na rzecz Spółki w oparciu o umowy cywilno- prawne
  oraz agencyjne.”
  e. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „w Spółce obowiązuje jednomiesięczny okres
  rozliczeniowy”
  f. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „Przyjęty harmonogram czasu pracy co do zasady
  nie może być zmieniany w czasie trwania okresu rozliczeniowego”.
  Zmiany dopuszcza się jedynie w następujących szczególnych okolicznościach:
  – choroby pracownika lub skorzystania z urlopu na żądanie,
  – rozwiązania stosunku pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego (jeśli nie było to wiadome jeszcze przed
  sporządzeniem harmonogramu czasu pracy),
  – skorzystania przez pracownika z dnia wolnego na opiekę nad dzieckiem,
  – skorzystania przez pracownika z urlopu ojcowskiego.
  Zmiana harmonogramu czasu pracy wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Międzyzakładową
  Organizacją Związkową NSZZ Solidarność Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o oraz uprzedzenia
  pracownika o zmianie harmonogramu czasu pracy z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem”
  g. podpisania przedstawionej pracodawcy w dniu 7 lutego 2017r. umowy w sprawie wzajemnych relacji
  oraz zasad współpracy z MOZ NSZZ Solidarność Nexteer Automotive Poland Sp.z o.o
  h. szczegółowego rozliczenia (ewidencja księgowa) wydatkowanych środków z Zakładowego
  Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2014-2017
  i. Przyjęcia treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w brzmieniu
  przedstawionym dniu 6 września 2017.
  j. zapewnienia równego traktowania i poszanowania praw i wolności związkowych poprzez
  zapewnienie MOZ NSZZ Solidarność takiego samego dostępu do możliwości komunikowania się z
  pracownikami jakie posiada Związek Zawodowy Pracowników Aweco
  9. Dlaczego piszecie nieprawdę, że referendum strajkowe może się odbyć dopiero po zakończeniu mediacji bez
  wskazania konkretnych przepisów prawa ? – jest to nieprawda i strach przed ewentualnym wynikiem
  referendum . Podajcie podstawę prawną ?
  10. Dlaczego nie napisaliście prawdy, że brak zakończenia mediacji nie miał żadnego wpływu na wskazaną datę
  referendum strajkowego ?
  11. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Solidarność żądała bezprawnie udostępniana stołówek do przeprowadzenia
  referendum oraz list pracowników ? Przecież działania takie są zgodne z prawem.
  12. Dlaczego piszecie, że to co piszą media jest nieprawdą .Dlaczego nie piszecie, że pierwsze pismo w
  sprawie list pracowników Aweco otrzymało 15 listopada
  13. Dlaczego piszecie prawdy, że Aweco bało się przeprowadzenia referendum strajkowego na stołówkach i
  celowo zamieniano stołówki na pomieszczenie obok gabinetu dyrektora ?. Ponadto dlaczego nie piszecie
  prawdy, że to pismo dyrekcja próbowała wręczyć pracownikowi wieczorem w przeddzień referendum i to w
  czasie gdzie był w pracy do 22 i w żaden sposób nie miał możliwości podjęcia działań mających na celu
  przygotowania kart do głosowania.
  12. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Aweco nie może podjąć samodzielnie decyzji w sprawie zgody na
  przeprowadzenie pikiety skoro działalność związkowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną działalnością
  prowadzoną przez pracodawcę ?. Ponadto nieprawdą jest aby Solidarność nigdy nie występowała o zgodę o
  przeprowadzenie pikiety do właściciela terenu
  13. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Solidarność prowadzi dwa spory zbiorowe i odmawia spotkań ?
  14. Dlaczego nie piszecie, że najprawdopodobniej po ostatnich wydarzeniach obawiacie się zmian personalnych na
  szczeblu managementu ?

 3. W imieniu Pracowników:
  1. Dlaczego o sporze zbiorowym prowadzonym przez OPZZ żaden pracownik nie wiedział ? . W związku z tym o jakim porozumieniu jest mowa i kto był tego pomysłodawcą ?
  2. O jakiej piszecie podwyżce skoro została pomniejszona pracownikom premia z 850 zł. do 450 zł. czyli o 400 zł. i co ważne było ona wypłacana w kwocie prawie w pełnej wysokości.
  3.Dlaczego używacie słowa „średnio” skoro wszyscy pracownicy otrzymaliby podwyżki o 1 stycznia 2019 w równej kwocie 7,2% ?
  4.Dlaczego nie piszecie, że liczba dni świątecznych w roku to zaledwie 13 i dlaczego pracownicy mają pracować np. dzień Bożego Narodzenia lub w Nowy Rok. Więc o jakich dodatkach piszecie ?
  5. Dlaczego piszecie o ocenie pracowników a nie gwarantowanych podwyżkach płac ? i co znaczy określenie „zarobki około 3500 zł.”
  6 Dlaczego piszecie nieprawdziwe informacje , że Aweco wprowadziło m.in. nagrody jubileuszowe, dodatek za pracę w systemie czterobrygadowym, dodatek za obecność w pracy , zwiększenie premii w obszarze produkcyjnym do poziomu 850 zł. skoro były one wprowadzone dzięki m.in. NSZZ Solidarność. Ponadto dlaczego zabrakło komentarza, że premia od grudnia została pomniejszona do kwoty 450 zł. ?
  7. Na jakiej podstawie twierdzicie , że w blokowaniu DK 44 brało udział 3-5 pracowników Aweco ? Liczyliście ilość osób biorących udział w tym proteście. A z wizerunkiem tych osób i zapisami RODO oraz Ustawy ochronie danych osobowych ?
  8. Dlaczego nie napisaliście , że spór zbiorowy dotyczy :
  a. wzrostu wynagrodzeń zasadniczych od 1 czerwca 2018 o 500 zł. brutto.
  b. dodania w Regulaminie wynagradzania zapisu o treści: „Pracodawca gwarantuje
  minimalne wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące w Spółce w wysokości 2400 zł.”
  c. dodania w Regulaminie wynagradzania zapisu o treści: „Pracodawca gwarantuje
  każdemu pracownikowi dodatek za pracę w godzinach nocnych w wysokości 4zł.
  brutto za każdą przepracowaną godzinę.”
  d. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „ Pracodawca gwarantuje
  pracownikom przejście na umowę o pracę na czas nieokreślony po 1 roku pracy
  wliczając w to okres pracy wykonywanej na rzecz Spółki w oparciu o umowy cywilno- prawne
  oraz agencyjne.”
  e. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „w Spółce obowiązuje jednomiesięczny okres
  rozliczeniowy”
  f. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „Przyjęty harmonogram czasu pracy co do zasady
  nie może być zmieniany w czasie trwania okresu rozliczeniowego”.
  Zmiany dopuszcza się jedynie w następujących szczególnych okolicznościach:
  – choroby pracownika lub skorzystania z urlopu na żądanie,
  – rozwiązania stosunku pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego (jeśli nie było to wiadome jeszcze przed
  sporządzeniem harmonogramu czasu pracy),
  – skorzystania przez pracownika z dnia wolnego na opiekę nad dzieckiem,
  – skorzystania przez pracownika z urlopu ojcowskiego.
  Zmiana harmonogramu czasu pracy wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Międzyzakładową
  Organizacją Związkową NSZZ Solidarność Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o oraz uprzedzenia
  pracownika o zmianie harmonogramu czasu pracy z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem”
  g. podpisania przedstawionej pracodawcy w dniu 7 lutego 2017r. umowy w sprawie wzajemnych relacji
  oraz zasad współpracy z MOZ NSZZ Solidarność Nexteer Automotive Poland Sp.z o.o
  h. szczegółowego rozliczenia (ewidencja księgowa) wydatkowanych środków z Zakładowego
  Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2014-2017
  i. Przyjęcia treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w brzmieniu
  przedstawionym dniu 6 września 2017.
  j. zapewnienia równego traktowania i poszanowania praw i wolności związkowych poprzez
  zapewnienie MOZ NSZZ Solidarność takiego samego dostępu do możliwości komunikowania się z
  pracownikami jakie posiada Związek Zawodowy Pracowników Aweco
  9. Dlaczego piszecie nieprawdę, że referendum strajkowe może się odbyć dopiero po zakończeniu mediacji bez
  wskazania konkretnych przepisów prawa ? – jest to nieprawda i strach przed ewentualnym wynikiem
  referendum . Podajcie podstawę prawną ?
  10. Dlaczego nie napisaliście prawdy, że brak zakończenia mediacji nie miał żadnego wpływu na wskazaną datę
  referendum strajkowego ?
  11. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Solidarność żądała bezprawnie udostępniana stołówek do przeprowadzenia
  referendum oraz list pracowników ? Przecież działania takie są zgodne z prawem.
  12. Dlaczego piszecie, że to co piszą media jest nieprawdą .Dlaczego nie piszecie, że pierwsze pismo w
  sprawie list pracowników Aweco otrzymało 15 listopada
  13. Dlaczego piszecie prawdy, że Aweco bało się przeprowadzenia referendum strajkowego na stołówkach i
  celowo zamieniano stołówki na pomieszczenie obok gabinetu dyrektora ?. Ponadto dlaczego nie piszecie
  prawdy, że to pismo dyrekcja próbowała wręczyć pracownikowi wieczorem w przeddzień referendum i to w
  czasie gdzie był w pracy do 22 i w żaden sposób nie miał możliwości podjęcia działań mających na celu
  przygotowania kart do głosowania.
  12. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Aweco nie może podjąć samodzielnie decyzji w sprawie zgody na
  przeprowadzenie pikiety skoro działalność związkowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną działalnością
  prowadzoną przez pracodawcę ?. Ponadto nieprawdą jest aby Solidarność nigdy nie występowała o zgodę o
  przeprowadzenie pikiety do właściciela terenu
  13. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Solidarność prowadzi dwa spory zbiorowe i odmawia spotkań ?
  14. Dlaczego nie piszecie, że najprawdopodobniej po ostatnich wydarzeniach obawiacie się zmian personalnych na
  szczeblu managementu ?

 4. W imieniu Pracowników:
  1. Dlaczego o sporze zbiorowym prowadzonym przez OPZZ żaden pracownik nie wiedział ? . W związku z tym o jakim porozumieniu jest mowa i kto był tego pomysłodawcą ?
  2. O jakiej piszecie podwyżce skoro została pomniejszona pracownikom premia z 850 zł. do 450 zł. czyli o 400 zł. i co ważne było ona wypłacana w kwocie prawie w pełnej wysokości.
  3.Dlaczego używacie słowa „średnio” skoro wszyscy pracownicy otrzymaliby podwyżki o 1 stycznia 2019 w równej kwocie 7,2% ?
  4.Dlaczego nie piszecie, że liczba dni świątecznych w roku to zaledwie 13 i dlaczego pracownicy mają pracować np. dzień Bożego Narodzenia lub w Nowy Rok. Więc o jakich dodatkach piszecie ?
  5. Dlaczego piszecie o ocenie pracowników a nie gwarantowanych podwyżkach płac ? i co znaczy określenie „zarobki około 3500 zł.”
  6 Dlaczego piszecie nieprawdziwe informacje , że Aweco wprowadziło m.in. nagrody jubileuszowe, dodatek za pracę w systemie czterobrygadowym, dodatek za obecność w pracy , zwiększenie premii w obszarze produkcyjnym do poziomu 850 zł. skoro były one wprowadzone dzięki m.in. NSZZ Solidarność. Ponadto dlaczego zabrakło komentarza, że premia od grudnia została pomniejszona do kwoty 450 zł. ?
  7. Na jakiej podstawie twierdzicie , że w blokowaniu DK 44 brało udział 3-5 pracowników Aweco ? Liczyliście ilość osób biorących udział w tym proteście. A z wizerunkiem tych osób i zapisami RODO oraz Ustawy ochronie danych osobowych ?
  8. Dlaczego nie napisaliście , że spór zbiorowy dotyczy :
  a. wzrostu wynagrodzeń zasadniczych od 1 czerwca 2018 o 500 zł. brutto.
  b. dodania w Regulaminie wynagradzania zapisu o treści: „Pracodawca gwarantuje
  minimalne wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące w Spółce w wysokości 2400 zł.”
  c. dodania w Regulaminie wynagradzania zapisu o treści: „Pracodawca gwarantuje
  każdemu pracownikowi dodatek za pracę w godzinach nocnych w wysokości 4zł.
  brutto za każdą przepracowaną godzinę.”
  d. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „ Pracodawca gwarantuje
  pracownikom przejście na umowę o pracę na czas nieokreślony po 1 roku pracy
  wliczając w to okres pracy wykonywanej na rzecz Spółki w oparciu o umowy cywilno- prawne
  oraz agencyjne.”
  e. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „w Spółce obowiązuje jednomiesięczny okres
  rozliczeniowy”
  f. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „Przyjęty harmonogram czasu pracy co do zasady
  nie może być zmieniany w czasie trwania okresu rozliczeniowego”.
  Zmiany dopuszcza się jedynie w następujących szczególnych okolicznościach:
  – choroby pracownika lub skorzystania z urlopu na żądanie,
  – rozwiązania stosunku pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego (jeśli nie było to wiadome jeszcze przed
  sporządzeniem harmonogramu czasu pracy),
  – skorzystania przez pracownika z dnia wolnego na opiekę nad dzieckiem,
  – skorzystania przez pracownika z urlopu ojcowskiego.
  Zmiana harmonogramu czasu pracy wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Międzyzakładową
  Organizacją Związkową NSZZ Solidarność Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o oraz uprzedzenia
  pracownika o zmianie harmonogramu czasu pracy z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem”
  g. podpisania przedstawionej pracodawcy w dniu 7 lutego 2017r. umowy w sprawie wzajemnych relacji
  oraz zasad współpracy z MOZ NSZZ Solidarność Nexteer Automotive Poland Sp.z o.o
  h. szczegółowego rozliczenia (ewidencja księgowa) wydatkowanych środków z Zakładowego
  Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2014-2017
  i. Przyjęcia treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w brzmieniu
  przedstawionym dniu 6 września 2017.
  j. zapewnienia równego traktowania i poszanowania praw i wolności związkowych poprzez
  zapewnienie MOZ NSZZ Solidarność takiego samego dostępu do możliwości komunikowania się z
  pracownikami jakie posiada Związek Zawodowy Pracowników Aweco
  9. Dlaczego piszecie nieprawdę, że referendum strajkowe może się odbyć dopiero po zakończeniu mediacji bez
  wskazania konkretnych przepisów prawa ? – jest to nieprawda i strach przed ewentualnym wynikiem
  referendum . Podajcie podstawę prawną ?
  10. Dlaczego nie napisaliście prawdy, że brak zakończenia mediacji nie miał żadnego wpływu na wskazaną datę
  referendum strajkowego ?
  11. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Solidarność żądała bezprawnie udostępniana stołówek do przeprowadzenia
  referendum oraz list pracowników ? Przecież działania takie są zgodne z prawem.
  12. Dlaczego piszecie, że to co piszą media jest nieprawdą .Dlaczego nie piszecie, że pierwsze pismo w
  sprawie list pracowników Aweco otrzymało 15 listopada
  13. Dlaczego piszecie prawdy, że Aweco bało się przeprowadzenia referendum strajkowego na stołówkach i
  celowo zamieniano stołówki na pomieszczenie obok gabinetu dyrektora ?. Ponadto dlaczego nie piszecie
  prawdy, że to pismo dyrekcja próbowała wręczyć pracownikowi wieczorem w przeddzień referendum i to w
  czasie gdzie był w pracy do 22 i w żaden sposób nie miał możliwości podjęcia działań mających na celu
  przygotowania kart do głosowania.
  12. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Aweco nie może podjąć samodzielnie decyzji w sprawie zgody na
  przeprowadzenie pikiety skoro działalność związkowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną działalnością
  prowadzoną przez pracodawcę ?. Ponadto nieprawdą jest aby Solidarność nigdy nie występowała o zgodę o
  przeprowadzenie pikiety do właściciela terenu
  13. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Solidarność prowadzi dwa spory zbiorowe i odmawia spotkań ?
  14. Dlaczego nie piszecie, że najprawdopodobniej po ostatnich wydarzeniach obawiacie się zmian personalnych na
  szczeblu managementu ?

 5. W imieniu Pracowników:
  1. Dlaczego o sporze zbiorowym prowadzonym przez OPZZ żaden pracownik nie wiedział ? . W związku z tym o jakim porozumieniu jest mowa i kto był tego pomysłodawcą ?
  2. O jakiej piszecie podwyżce skoro została pomniejszona pracownikom premia z 850 zł. do 450 zł. czyli o 400 zł. i co ważne było ona wypłacana w kwocie prawie w pełnej wysokości.
  3.Dlaczego używacie słowa „średnio” skoro wszyscy pracownicy otrzymaliby podwyżki o 1 stycznia 2019 w równej kwocie 7,2% ?
  4.Dlaczego nie piszecie, że liczba dni świątecznych w roku to zaledwie 13 i dlaczego pracownicy mają pracować np. dzień Bożego Narodzenia lub w Nowy Rok. Więc o jakich dodatkach piszecie ?
  5. Dlaczego piszecie o ocenie pracowników a nie gwarantowanych podwyżkach płac ? i co znaczy określenie „zarobki około 3500 zł.”
  6 Dlaczego piszecie nieprawdziwe informacje , że Aweco wprowadziło m.in. nagrody jubileuszowe, dodatek za pracę w systemie czterobrygadowym, dodatek za obecność w pracy , zwiększenie premii w obszarze produkcyjnym do poziomu 850 zł. skoro były one wprowadzone dzięki m.in. NSZZ Solidarność. Ponadto dlaczego zabrakło komentarza, że premia od grudnia została pomniejszona do kwoty 450 zł. ?
  7. Na jakiej podstawie twierdzicie , że w blokowaniu DK 44 brało udział 3-5 pracowników Aweco ? Liczyliście ilość osób biorących udział w tym proteście. A z wizerunkiem tych osób i zapisami RODO oraz Ustawy ochronie danych osobowych ?
  8. Dlaczego nie napisaliście , że spór zbiorowy dotyczy :
  a. wzrostu wynagrodzeń zasadniczych od 1 czerwca 2018 o 500 zł. brutto.
  b. dodania w Regulaminie wynagradzania zapisu o treści: „Pracodawca gwarantuje
  minimalne wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące w Spółce w wysokości 2400 zł.”
  c. dodania w Regulaminie wynagradzania zapisu o treści: „Pracodawca gwarantuje
  każdemu pracownikowi dodatek za pracę w godzinach nocnych w wysokości 4zł.
  brutto za każdą przepracowaną godzinę.”
  d. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „ Pracodawca gwarantuje
  pracownikom przejście na umowę o pracę na czas nieokreślony po 1 roku pracy
  wliczając w to okres pracy wykonywanej na rzecz Spółki w oparciu o umowy cywilno- prawne
  oraz agencyjne.”
  e. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „w Spółce obowiązuje jednomiesięczny okres
  rozliczeniowy”
  f. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „Przyjęty harmonogram czasu pracy co do zasady
  nie może być zmieniany w czasie trwania okresu rozliczeniowego”.
  Zmiany dopuszcza się jedynie w następujących szczególnych okolicznościach:
  – choroby pracownika lub skorzystania z urlopu na żądanie,
  – rozwiązania stosunku pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego (jeśli nie było to wiadome jeszcze przed
  sporządzeniem harmonogramu czasu pracy),
  – skorzystania przez pracownika z dnia wolnego na opiekę nad dzieckiem,
  – skorzystania przez pracownika z urlopu ojcowskiego.
  Zmiana harmonogramu czasu pracy wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Międzyzakładową
  Organizacją Związkową NSZZ Solidarność Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o oraz uprzedzenia
  pracownika o zmianie harmonogramu czasu pracy z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem”
  g. podpisania przedstawionej pracodawcy w dniu 7 lutego 2017r. umowy w sprawie wzajemnych relacji
  oraz zasad współpracy z MOZ NSZZ Solidarność Nexteer Automotive Poland Sp.z o.o
  h. szczegółowego rozliczenia (ewidencja księgowa) wydatkowanych środków z Zakładowego
  Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2014-2017
  i. Przyjęcia treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w brzmieniu
  przedstawionym dniu 6 września 2017.
  j. zapewnienia równego traktowania i poszanowania praw i wolności związkowych poprzez
  zapewnienie MOZ NSZZ Solidarność takiego samego dostępu do możliwości komunikowania się z
  pracownikami jakie posiada Związek Zawodowy Pracowników Aweco
  9. Dlaczego piszecie nieprawdę, że referendum strajkowe może się odbyć dopiero po zakończeniu mediacji bez
  wskazania konkretnych przepisów prawa ? – jest to nieprawda i strach przed ewentualnym wynikiem
  referendum . Podajcie podstawę prawną ?
  10. Dlaczego nie napisaliście prawdy, że brak zakończenia mediacji nie miał żadnego wpływu na wskazaną datę
  referendum strajkowego ?
  11. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Solidarność żądała bezprawnie udostępniana stołówek do przeprowadzenia
  referendum oraz list pracowników ? Przecież działania takie są zgodne z prawem.
  12. Dlaczego piszecie, że to co piszą media jest nieprawdą .Dlaczego nie piszecie, że pierwsze pismo w
  sprawie list pracowników Aweco otrzymało 15 listopada
  13. Dlaczego piszecie prawdy, że Aweco bało się przeprowadzenia referendum strajkowego na stołówkach i
  celowo zamieniano stołówki na pomieszczenie obok gabinetu dyrektora ?. Ponadto dlaczego nie piszecie
  prawdy, że to pismo dyrekcja próbowała wręczyć pracownikowi wieczorem w przeddzień referendum i to w
  czasie gdzie był w pracy do 22 i w żaden sposób nie miał możliwości podjęcia działań mających na celu
  przygotowania kart do głosowania.
  12. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Aweco nie może podjąć samodzielnie decyzji w sprawie zgody na
  przeprowadzenie pikiety skoro działalność związkowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną działalnością
  prowadzoną przez pracodawcę ?. Ponadto nieprawdą jest aby Solidarność nigdy nie występowała o zgodę o
  przeprowadzenie pikiety do właściciela terenu
  13. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Solidarność prowadzi dwa spory zbiorowe i odmawia spotkań ?
  14. Dlaczego nie piszecie, że najprawdopodobniej po ostatnich wydarzeniach obawiacie się zmian personalnych na
  szczeblu managementu ?

 6. W imieniu Pracowników:
  1. Dlaczego o sporze zbiorowym prowadzonym przez OPZZ żaden pracownik nie wiedział ? . W związku z tym o jakim porozumieniu jest mowa i kto był tego pomysłodawcą ?
  2. O jakiej piszecie podwyżce skoro została pomniejszona pracownikom premia z 850 zł. do 450 zł. czyli o 400 zł. i co ważne było ona wypłacana w kwocie prawie w pełnej wysokości.
  3.Dlaczego używacie słowa „średnio” skoro wszyscy pracownicy otrzymaliby podwyżki o 1 stycznia 2019 w równej kwocie 7,2% ?
  4.Dlaczego nie piszecie, że liczba dni świątecznych w roku to zaledwie 13 i dlaczego pracownicy mają pracować np. dzień Bożego Narodzenia lub w Nowy Rok. Więc o jakich dodatkach piszecie ?
  5. Dlaczego piszecie o ocenie pracowników a nie gwarantowanych podwyżkach płac ? i co znaczy określenie „zarobki około 3500 zł.”
  6 Dlaczego piszecie nieprawdziwe informacje , że Aweco wprowadziło m.in. nagrody jubileuszowe, dodatek za pracę w systemie czterobrygadowym, dodatek za obecność w pracy , zwiększenie premii w obszarze produkcyjnym do poziomu 850 zł. skoro były one wprowadzone dzięki m.in. NSZZ Solidarność. Ponadto dlaczego zabrakło komentarza, że premia od grudnia została pomniejszona do kwoty 450 zł. ?
  7. Na jakiej podstawie twierdzicie , że w blokowaniu DK 44 brało udział 3-5 pracowników Aweco ? Liczyliście ilość osób biorących udział w tym proteście. A z wizerunkiem tych osób i zapisami RODO oraz Ustawy ochronie danych osobowych ?
  8. Dlaczego nie napisaliście , że spór zbiorowy dotyczy :
  a. wzrostu wynagrodzeń zasadniczych od 1 czerwca 2018 o 500 zł. brutto.
  b. dodania w Regulaminie wynagradzania zapisu o treści: „Pracodawca gwarantuje
  minimalne wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące w Spółce w wysokości 2400 zł.”
  c. dodania w Regulaminie wynagradzania zapisu o treści: „Pracodawca gwarantuje
  każdemu pracownikowi dodatek za pracę w godzinach nocnych w wysokości 4zł.
  brutto za każdą przepracowaną godzinę.”
  d. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „ Pracodawca gwarantuje
  pracownikom przejście na umowę o pracę na czas nieokreślony po 1 roku pracy
  wliczając w to okres pracy wykonywanej na rzecz Spółki w oparciu o umowy cywilno- prawne
  oraz agencyjne.”
  e. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „w Spółce obowiązuje jednomiesięczny okres
  rozliczeniowy”
  f. umieszczenia w Regulaminie pracy zapisu o treści: „Przyjęty harmonogram czasu pracy co do zasady
  nie może być zmieniany w czasie trwania okresu rozliczeniowego”.
  Zmiany dopuszcza się jedynie w następujących szczególnych okolicznościach:
  – choroby pracownika lub skorzystania z urlopu na żądanie,
  – rozwiązania stosunku pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego (jeśli nie było to wiadome jeszcze przed
  sporządzeniem harmonogramu czasu pracy),
  – skorzystania przez pracownika z dnia wolnego na opiekę nad dzieckiem,
  – skorzystania przez pracownika z urlopu ojcowskiego.
  Zmiana harmonogramu czasu pracy wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Międzyzakładową
  Organizacją Związkową NSZZ Solidarność Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o oraz uprzedzenia
  pracownika o zmianie harmonogramu czasu pracy z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem”
  g. podpisania przedstawionej pracodawcy w dniu 7 lutego 2017r. umowy w sprawie wzajemnych relacji
  oraz zasad współpracy z MOZ NSZZ Solidarność Nexteer Automotive Poland Sp.z o.o
  h. szczegółowego rozliczenia (ewidencja księgowa) wydatkowanych środków z Zakładowego
  Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2014-2017
  i. Przyjęcia treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w brzmieniu
  przedstawionym dniu 6 września 2017.
  j. zapewnienia równego traktowania i poszanowania praw i wolności związkowych poprzez
  zapewnienie MOZ NSZZ Solidarność takiego samego dostępu do możliwości komunikowania się z
  pracownikami jakie posiada Związek Zawodowy Pracowników Aweco
  9. Dlaczego piszecie nieprawdę, że referendum strajkowe może się odbyć dopiero po zakończeniu mediacji bez
  wskazania konkretnych przepisów prawa ? – jest to nieprawda i strach przed ewentualnym wynikiem
  referendum . Podajcie podstawę prawną ?
  10. Dlaczego nie napisaliście prawdy, że brak zakończenia mediacji nie miał żadnego wpływu na wskazaną datę
  referendum strajkowego ?
  11. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Solidarność żądała bezprawnie udostępniana stołówek do przeprowadzenia
  referendum oraz list pracowników ? Przecież działania takie są zgodne z prawem.
  12. Dlaczego piszecie, że to co piszą media jest nieprawdą .Dlaczego nie piszecie, że pierwsze pismo w
  sprawie list pracowników Aweco otrzymało 15 listopada
  13. Dlaczego piszecie prawdy, że Aweco bało się przeprowadzenia referendum strajkowego na stołówkach i
  celowo zamieniano stołówki na pomieszczenie obok gabinetu dyrektora ?. Ponadto dlaczego nie piszecie
  prawdy, że to pismo dyrekcja próbowała wręczyć pracownikowi wieczorem w przeddzień referendum i to w
  czasie gdzie był w pracy do 22 i w żaden sposób nie miał możliwości podjęcia działań mających na celu
  przygotowania kart do głosowania.
  12. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Aweco nie może podjąć samodzielnie decyzji w sprawie zgody na
  przeprowadzenie pikiety skoro działalność związkowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną działalnością
  prowadzoną przez pracodawcę ?. Ponadto nieprawdą jest aby Solidarność nigdy nie występowała o zgodę o
  przeprowadzenie pikiety do właściciela terenu
  13. Dlaczego piszecie nieprawdę, że Solidarność prowadzi dwa spory zbiorowe i odmawia spotkań ?
  14. Dlaczego nie piszecie, że najprawdopodobniej po ostatnich wydarzeniach obawiacie się zmian personalnych na
  szczeblu managementu ?

 7. Na owej pseudo pikiecie w wiekszosci byli ludzie spoza Aweco, zbieranina zwiazkowcow z nexteera i Panem Z…a na czele, oraz 3 pracownikow ścisłe związanych z solidarnoscia z aweo i tyle… I macie czelnosc glosic ze reprezentujecie zaloge aweco liczącą 800 osob? Tylko siejecie zamęt i nic wiecej, dajcie w spokoju pracowac bo reorezentujecie jedynie promil pracownikow. Kłamiecie w mediach, a sami nie znacie. Jak czytam wasze ulotki na stolowce to az zaluje ze zacząlem czytac te bzdety i mamroty nawiedzonego czlowieka. Jestem podrzędnym pracownikiem i dostalem jubileusz za 5 lat takze kto tu kłamie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close