Region

Ruda Śląska, Chorzów i Świętochłowice razem. Chodzi o 600 hektarów

Władze Rudy Śląskiej, Chorzowa, Świętochłowic i Parku Śląskiego chcą wspólnie zrewitalizować blisko 600 ha terenów zielonych. Wczoraj w rudzkim magistracie podpisano list intencyjny w tej sprawie.

Dotyczy on wspólnych działań na rzecz rozwoju zielonych przestrzeni, ochrony ich potencjału oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych na te cele. W ramach współpracy planowane jest m.in. przeprowadzenie rewitalizacji doliny Bytomki i Kochłówki w Rudzie Śląskiej, zagospodarowanie tzw. „Żabich Dołów” w Chorzowie, rewitalizacja przestrzeni w rejonie Góry Hugona w Świętochłowicach, czy modernizacja Parku Śląskiego.

 

Podpisany dokument to kontynuacja współpracy trzech miast, która przebiegała w ramach projektu „Miasto3”, realizowanego w latach 2013 – 2015. W ramach tego przedsięwzięcia samorządy Rudy Śląskiej, Chorzowa i Świętochłowic ze środków unijnych opracowały szereg istotnych dokumentów strategicznych. – Mamy dobre doświadczenia z tej współpracy. Tym razem chcemy wspólnie zaplanować działania z zakresu rewitalizacji terenów zielonych i ponownie sięgnąć po środki zewnętrzne. Przypomnę, że działania w partnerstwie są dodatkowo promowane przez instytucje zarządzające. Nasza współpraca to także dobry przykład tego, jak ma wyglądać wspólna praca na rzecz metropolii – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Punktem wyjścia do współpracy jest opracowany plan działań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury w tzw. Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, który tworzą Chorzów, Ruda Śląska i Świętochłowice. To tutaj zawarte są konkretne działania zaproponowane przez poszczególne miasta. Chorzów chce m.in. zagospodarować i kontynuować działania ochronne w obszarze „Żabich Dołów”, rewitalizować obszar stawu Herman czy Park Hutników. Świętochłowice chcą natomiast m.in. zrewitalizować przestrzeń  w rejonie Góry Hugona, a także podobne działania przeprowadzić w Lasach Chropaczowskich. Dodatkowo miasto chciałoby zmodernizować infrastrukturę w rejonie stawu Foryśka.  Jeśli chodzi o Rudę Śląską, to w mieście zaplanowano rewitalizację Doliny Bytomki i Kochłówki, a także rejonu średniowiecznego gródka w Kochłowicach.

Z uwagi na to, że część planowanych działań w granicach administracyjnych Chorzowa obejmować ma tereny znajdujące się w Parku Śląskim, również i on znalazł się wśród sygnatariuszy podpisanej dziś deklaracji. Władze parku myślą o modernizacji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, rewitalizacji hali wystaw, czyli tzw. Kapelusza, a także zabezpieczeniu przeciwpowodziowym obiektów parkowych i rewitalizacji kanału regatowego. – Park Śląski, jako największy park miejski w Polsce i jeden z najlepszych przykładów rewitalizacji terenów poprzemysłowych w kraju, jest naturalnym partnerem przedsięwzięć, mających na celu rozwój zielonej infrastruktury, szczególnie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Liczymy na dobrą współpracę z miastami współtworzącymi ten projekt. Mamy nadzieję, że przyczyni się on do rozwoju terenów bogatych przyrodniczo – także tych po rewitalizacji – a przez to, do ochrony zdrowia i poprawy jakości życia mieszkańców – podkreśla Aneta Moczkowska, Prezes Parku Śląskiego.

Wszystkim tym przedsięwzięciom przyświeca jeden cel, czyli udostępnienie mieszkańcom naturalnych terenów zielonych oraz utworzenie sieci połączeń pomiędzy tymi przestrzeniami. Służyć temu ma budowa  ścieżek rowerowych i pieszych poza głównymi szlakami komunikacyjnymi, m.in. na nasypach kolejowych czy dolinami rzek. – Wierzę, że w dłuższej perspektywie czasu konsekwentne działania w tym zakresie przełożą się na wymierną poprawę komfortu życia mieszkańców naszych miast, które tworzą wspólną przestrzeń z zacierającymi się dla przeciętnego mieszkańca granicami – uważa Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

Wynikiem podpisanego listu intencyjnego będzie powołanie specjalnej grupy zadaniowej, która zajmie się wdrażaniem planu działań. Jednym z jej zadań będzie szukanie źródeł finansowania ujętych w planie przedsięwzięć. – To, że działamy wspólnie, jest niezwykle ważne. Wnioski składane przez kilku partnerów są wyżej oceniane. Istnieje kilka możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Są to programy finansowane bezpośrednio przez Komisję Europejską, czy ze środków norweskich – wylicza wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

Przypomnijmy, że w kwietniu br. władze Rudy Śląskiej konsultowały z mieszkańcami propozycje zadań rewitalizacyjnych w mieście, które ujęte zostały w opracowanym planie działań. Miasto wstępnie wytypowało do potencjalnej rewitalizacji ponad 180 ha terenów zielonych. Największy z nich dotyczy obszaru położonego wzdłuż Bytomki, gdzie miałaby powstać m.in. ścieżka pieszo–rowerowa. Kolejny duży teren obejmuje otoczenie tzw. Rowu Rudzkiego II oraz rejon ul. Piastowskiej, Emilii Plater oraz Hlonda. Kolejne propozycje miejsc to: obszar Góry Hugona od strony Rudy Śląskiej, teren hałdy w Orzegowie, rejon średniowiecznego gródka w Kochłowicach, czy obszar wzdłuż Kochłówki. – Nadrzędnym celem planowanej rewitalizacji jest podniesienie jakości tych miejsc oraz stworzenie odpowiednich warunków, m.in. przez budowę ścieżek rowerowych. Tym samym zapewniona zostanie dostępność tych terenów dla mieszkańców – informował podczas spotkania prof. dr hab. Krzysztof Rostański, autor koncepcji działań rewitalizacyjnych.

Ruda Śląska już wiele robi w zakresie rewitalizacji terenów zielonych. Aktualnie w mieści trwa lub niebawem rozpocznie się realizacja kilku projektów obejmujących rewitalizację terenów zielonych o łącznej powierzchni  ponad 45 ha. Jednym z kluczowych projektów jest trwające od początku roku zagospodarowanie hałdy przy ul. 1 Maja. Przypomnijmy, że w ramach tej inwestycji teren ten zagospodarowany zostanie jako miejsce rekreacji. Powstanie tam m.in. industrialny plac zabaw, ścieżka historyczna, siłownia, tor do jazdy na BMX oraz liczne miejsca odpoczynku. Pierwsze prace na hałdzie rozpoczęto na początku stycznia. Całość inwestycji ma być gotowa jesienią tego roku. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków unijnych w ramach dwóch projektów – Lumat i Traktu Rudzkiego. Przypomnijmy, że Trakt Rudzki jest tylko jednym z odcinków, docelowo ma być ścieżką rowerowo–pieszą, a miejscami także rolkarską. W ramach projektu, zrewitalizowanych zostanie łącznie 7 dużych obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej powierzchni 35 ha. Całość ma być gotowa w 2019 r., a na realizację tego zadania miasto pozyskało ponad 6 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W mieście trwają także prace związane z rewitalizacją 5 ha cennego przyrodniczo obszaru, znajdującego się pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Kościelną w dzielnicy Ruda. Dodatkowo w tym roku miasto pozyskało blisko 17 mln zł na rekultywację terenu po dawnej koksowni Orzegów. Dzięki tym środkom do życia przywróconych zostanie prawie 5 ha zdegradowanego terenu. Powstanie tam ogólnodostępny teren zielony z alejkami, ławkami i ścieżką dydaktyczną. Odrestaurowane zostaną także pozostałości zabytkowych obiektów byłego zakładu. Miasto ogłosiło już przetarg na zaprojektowanie oraz prace budowlane obejmujące całość przedsięwzięcia. Inwestycja ma być gotowa w 2020 r.

Ruda Śląska, Chorzów i Świętochłowice zajmują obszar ponad 124 km², co stanowi blisko 5 proc. powierzchni całej metropolii, blisko 50 proc. obszaru tych trzech miast to tereny zielone. Największe z nich to Lasy Panewnickie oraz Park Śląski.

(źr: UM Ruda Śląska)

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close