KrajRegion

Wybory 2019 już w niedzielę. Jak zagłosować za granicą?

Kto, kiedy i na jakich zasadach może głosować za granicą? Gdzie zostały utworzone obwody głosowania? Jak za granicą zostać wpisanym do spisu wyborców lub uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania? O tym poniżej.

 

Puma grasuje po Śląsku! Wielkie poszukiwania w TOP 5 Silesia Flesz

TOP 5 Silesia Flesz – premiera w niedzielę 19:50 w Telewizji TVS

Wybory do Sejmu i Senatu coraz bliżej. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 13 października 2019 r. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00. Uwaga! W obu Amerykach wybory odbędą się w sobotę 12 października 2019 r. Więcej na ten temat: poniżej.

Kto może zagłosować za granicą?

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu ma obywatel polski, który:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Głosowanie za granicą tylko osobiście

Wyborcy przebywający czasowo za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Gdzie można zagłosować za granicą?

Na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2019 r. poz. 1767) zostały utworzone obwody głosowania, których wykaz można znaleźć tutaj.

Jak zostać wpisanym do spisu wyborców za granicą?

Jako że konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula.

Możesz to zrobić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca również do korzystania z elektronicznego systemu rejestracji e-wybory – więcej na temat systemu przeczytasz poniżej.

W zgłoszeniu musisz podać:

 1. nazwisko i imię (imiona),
 2. imię ojca,
 3. datę urodzenia,
 4. numer ewidencyjny PESEL,
 5. adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
 6. adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, tj. adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
 7. numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego).

Zgłoszenia można dokonać do 10 października 2019 r. (włącznie).

Co daje system e-wybory?

Jeśli posiadasz czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkujesz za granicą albo przebywasz tam czasowo i chcesz wziąć udział w głosowaniu, taki zamiar możesz zgłosić też dzięki uruchomionemu przez MSZ elektronicznemu systemowi rejestracji e-wybory.

Przed przystąpieniem do rejestracji przygotuj:
– numer PESEL,
– ważny polski paszport lub dowód osobisty, o ile zamierzasz oddać głos w obwodzie głosowania utworzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w państwie, na terytorium którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego.

Podczas rejestracji w systemie sprawdź, czy komisja jest usytuowana w okręgu konsularnym, w którym będziesz przebywać w dniu głosowania.

W przypadku problemów z określeniem okręgu konsularnego, skontaktuj się z konsulem w wybranej placówce dyplomatyczno-konsularnej.

Pamiętaj, że jeśli zostaniesz wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, zagłosowanie w innym obwodzie (w tym także w miejscu stałego zamieszkania) będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.

Szczegółowe informacje na temat elektronicznej rejestracji poprzez system e-wybory znajdziesz tutaj.

Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania?

Jeśli zmienisz miejsce pobytu przed dniem głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzymasz, na podstawie zgłoszonego wniosku, zaświadczenie  o prawie do głosowania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyda urząd gminy lub właściwy konsul albo kapitan statku.

Z zaświadczeniem takim możesz głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania możesz zgłosić pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w urzędzie gminy (konsulacie lub na polskim statku morskim), w której będziesz ujęty w spisie wyborców, najpóźniej 11 października 2019 roku.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Bliższe informacje dostępne są na stronach internetowych polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

Pamiętaj, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Termin głosowania – wyjątek od reguły

Jak już wspomniano, głosowanie odbędzie się w niedzielę 13 października 2019 r. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Jednakże w związku z art. 39 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), który stanowi, że jeżeli w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich oraz za granicą, głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym. W efekcie w obwodach utworzonych w:

 • Republice Argentyńskiej,
 • Federacji Republiki Brazylii,
 • Republice Chile,
 • Kanadzie,
 • Republice Kolumbii,
 • Republice Kuby,
 • Meksykańskich Stanach Zjednoczonych,
 • Republice Panamy,
 • Republice Peru,
 • Stanach Zjednoczonych Ameryki

Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu zostanie przeprowadzone  w dniu 12 października 2019 r.

Godziny głosowania

Wykaz godzin czasu miejscowego i polskiego, w jakich odbędą się głosowania za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w  2019 r. można znaleźć tutaj.

Na kogo można głosować w obwodach utworzonych za granicą?

Osoby zgłosujące za granicą otrzymają dwie karty do głosowania – jedną w wyborach do Sejmu, a drugą w wyborach do Senatu. Karta do głosowania w wyborach do Sejmu będzie wyglądać jak w okręgu nr 19 w wyborach do Sejmu, zaś karta do głosowania w wyborach do Senatu będzie wyglądać jak w okręgu nr 44 w wyborach do Senatu.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE

POMÓŻCIE!!! Potrzebna krew dla saperów z Gliwic! Przyłączcie się do policyjnej akcji

Tajemnicza kula na skrzyżowaniu w Zabrzu! Kierowcy nie wiedzą, co to jest! [ZDJĘCIA]

Polacy polecą na Marsa! Dokument w sprawie misji na Marsa podpisany! [WIDEO

 

 

źr. PKW

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz również

Close
×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close